Свържете се с нас в случай че имате някакви въпроси

ЕОС Матрикс EООД

Ул. „Рачо Петков Казанджията” № 6, ет. 6 
Матрикс Тауър
София 1766

Тел: +359 2 9760800 
Факс: +359 2 4899468 
e-mail: infobg@eos-matrix.com

ЕОС Сървисис EООД

Ул. „Рачо Петков Казанджията” № 6, ет. 5
Матрикс Тауър
София 1766

Тел: +359 2 9760800
Факс: +359 2 4899468
e-mail: info@eos-services.bg

Работно време

понеделник - петък: 8:00 – 20:00
събота: 9:00 – 17:00