Колекторска агенция

Какво е колекторска агенция?

Колекторските агенции са фирми, които са специализирани в управлението на просрочени вземания. Просрочените вземания представляват сериозен проблем пред кредиторите – организации от различни бизнес сфери - тъй като високите им нива се отразяват негативно на ликвидността. Колкото повече забавени вземания има една компания, толкова по-трудно е за нея да обслужва собствените си задължения, да разкрива нови работни места или да изплаща навреме заплатите на служителите си.

Причините за просрочие могат да бъдат много и различни. От временни ликвидни затруднения и несъбрани вземания от собствени клиенти при бизнеса, до безработица и свръх задлъжнялост при физическите лица. Управлението на просрочените вземания коства допълнителен вътрешен ресурс на фирмите, с който не всички разполагат. Ето защо, голяма част от компаниите се доверяват на специализирана помощ от колекторски фирми като ЕОС Матрикс. Колекторските агенции професионално и надеждно управляват просрочените вземания, като съдействат за повишаване на ликвидността на своите клиенти и съответно – за баланса в икономическия цикъл.

Колекторска компания ЕОС Матрикс

Ние сме най-голямата колекторска фирма в България, специализирана в събиране и управление на просрочени вземания. Наша основна задача е не само да съберем просрочените вземания, но и да запазим добрите отношения между Вас и Вашите клиенти. Като част от немската EOS Group, ние прилагаме в България международно приети добри практики в областта на събирането на вземания. В ЕОС Матрикс консултираме просрочилите клиенти за начините, по които най-бързо могат да се справят със задължението си, чрез  правилно управление на месечния бюджет и финанси. В същото време, даваме възможност на компаниите да насочат ресурса си към основната им дейност, а върнатите обратно средства да използват за инвестиции, повишаване на работните заплати или разкриване на нови работни места. Като колекторска фирма, в ЕОС Матрикс имаме преки наблюдения върху причините и последиците от забавените плащания  за икономиката. Поради това, важна цел на компанията е чрез проучвания и анализ на пазара на необслужвани вземания, да постигне по-висока информираност в обществото относно важността и значението на професионалното управление на вземания за положителното развитие на икономиката.

Международно събиране на вземания

Като част от EOS Group, ЕОС Матрикс предлага услугата по международно събиране на вземания в повече от 180 държави в света чрез международната партньорска мрежа на групата.

Обработката на вземанията във всяка конкретна държава се извършва от местното дъщерно дружество на ЕОS Group или от нашите доверени местни партньори, които познават националните особености в дадената страна, говорят езика на просрочилите клиенти и прилагат същите международно приети добри практики, както самите ние.

Етика

В ЕОС Матрикс разбираме, че работата ни е обвързана с хора. Ето защо се стараем да прилагаме и утвърждаваме добрите практики в индустрията. В работата си ние се стремим не само да съберем вземанията, но и да запазим добрите взаимоотношения между кредиторите и техните клиенти, предлагайки решения, удовлетворяващи всички страни. Желанието ни да наложим етични стандарти на работа в областта на събирането на вземания в България ни подтикна да инициираме създаването на Асоциацията на колекторските агенции в България.