Какво е общото между пчелите и събирането на дългове?

Всеизвестен факт е, че пчелите са трудолюбиви. И никой не може да отрече колко са полезни. При все това, да се прави връзка между събирането на дългове и усилията на пчелите, на пръв поглед изглежда абсурдно. Да разгледаме какво е общото между тях от перспективата на медоносната пчела.

Прелитайки от цвят на цвят, пчелите опрашват растенията. А както знаем, без процеса по опрашване растенията не могат да раждат плодове, което прави пчелите едни от най-важните животни в природата. Според Изследователския център CNRS в град Монпелие, Франция, в световен мащаб пчелите придават добавена стойност в порядъка на 200 милиарда eвро. Иначе казано, усилията на тези бързокрили насекоми имат сериозна възвръщаемост. Тя се изразява, от една страна, в пари, а от друга - в хранителни продукти като ядки и плодове. Без пчелите цветовете не могат да дадат плодове. Реколтата отслабва. Според експертите изчезването на пчелите би довело до загуби на стойност до 300 милиарда eвро.

“Много хора могат да оценят значимостта на даден сектор, само ако си представят какво би било без него” Клаус Енгбердинг, Изпълнителен директор на EOS Груп

Подобна е и ситуацията с услугите по събиране на дългове. На същия принцип, по който околната среда и икономиката биха претърпели тежки загуби без пчелите, се гради и връзката между икономиката и събирането на дългове. Без усилията на професионалните доставчици на услуги по събиране на дългове, много фирми биха останали с неплатени фактури и биха претърпели загуби за услуги и продукти, които вече са доставени. Специалистите по събиране на просрочени вземания спомагат за възстановяването на считан за изгубен доход. Само за миналата година професионалистите по събиране на дългове са възстановили 9% от приходите на европейските фирми. С 9,7% дялът за Западна Европа е малко-по голям от средното за Източна Европа, което се равнява на 8,6%. В Германия дялът на приходите, възстановени с помощта на специалистите в сферата на събирането на дългове, се оценява на цели 20,7%. Това са само част от резултатите от ежегодното проучване на EOS “European Payment Practices” за 2018 г., в което са взели участие 3 400 фирми, опериращи в Европа. 

Последици от просрочените плащания

В Европа 18% от клиентите забавят плащанията по издадените им фактури, а 3% изобщо не плащат. Загубеният в резултат на това оборот може да доведе до сериозни последствия. Над 17% от фирмите се чувстват заплашени от фалит, което прави услугите по събиране на просрочените вземания особено важни за тях. Освен това, 70% от потребителите на услуги за управление на вземания са убедени, че ползването на услугите на фирми за събиране на дългове има положителен ефект върху поведението както на потребителите, така и на корпоративните клиенти. Почти една трета от фирмите (28%), които още не са се възползвали от услугите на фирма за събиране на дългове, вярват в моралния авторитет на сектора за събиране на дългове и в ефекта, който оказва върху отношението на потребителите към техните дългове,  говорейки за навици на плащане в обществото.

Photosources: Photo by Andrea Reiman on Unsplash

Печат