Ключово средство: Местните партньори на трансграничния център трябва да имат готовност да пътуват много.

Ето така ще съберете дълговете в чужбина.

"Какво мога да направя, ако клиентите ми в чужбина не плащат?" Допреди няколко години отговорът беше, че ще трябва да вложите много усилия срещу слаби изгледи за успех. Днес, с помощта на EOS, фирмите могат да съберат вземанията си в над 180 държави - благодарение на глобалната партньорска мрежа.

"Събирането на дългове в Мароко понякога отнема време", твърди Щефан Корс. Много време. Служител на местния партньор по събиране на вземания в продължение на три дни живял при един B2B („Бизнес към бизнес”) задлъжнял клиент, запознал се с членовете на семейството, хранил се и пил заедно с тях. Чак след това разговорът преминал към бизнес. „Такива са обичаите в страната“, споделя Корс, „и ако искаме да постигнем успех, трябва да ги познаваме.“

Културните различия са част от ежедневието на Корс. 46-годишният мъж ръководи трансграничния (cross-border) център на EOS – звено за международно събиране на вземания от 2010г. „Международно управление на вземания, естествено, имаше и преди това“, казва той. Но допреди няколко години този процес е бил сложен и бавен: „Първо трябваше да се открие мястото на пребиваване на длъжника. След това трябваше да се намери партньор на място, който да поеме случая. След това - да се изпрати цялото досие по пощата и т.н.“, поклаща глава той. „В много случаи просто не си струваше усилията.“

Необходимостта от събиране на вземания от чужбина расте

Междувременно обаче нещата доста се промениха. От една страна, търсенето се увеличи - в началото предимно в B2B областта, например при международните спедиторски компании и търговските  дружества, за които ликвидността зависи и от събирането на просрочените вземания в чужбина.

Броят на B2C („Бизнес към потребители”) случаите също нараства бързо, „наред с други неща, поради нарастващата миграция между страните“, твърди Корс. Типични случаи са например тези, при които работещите в чужбина се завръщат в родината си и оставят след себе си действащи договори за мобилни услуги или неплатени сметки за ток. "Къде да изпратя поканата за плащане в такъв случай?" "Какви следващи стъпки мога да предприема в съответната държава, когато липсва плащане?"

„Същевременно технологичните възможности за предявяване на законни претенции в международен план се подобриха“, споделя Корс. Ключов елемент при EOS е специално създадената платформа за международно събиране - „Global Collection Platform“. В платформата местните партньори, представляващи кредиторите, могат да въвеждат всяка релевантна информация, от която се нуждаят специалистите по събиране на вземания - от размера на вземанията и лихвите, до адресите и пълното досие с всички фактури и покани за плащане. Много партньори на EOS използват интерфейси за свързване на платформата с техните вътрешни системи, което им позволява да проследяват развитието на случая в реално време. Чрез допълнителни интерфейси тази информация може да бъде прехвърлена към вътрешния процес по управление на вземания на клиента.

„По този начин създадохме отличителен белег на EOS“, споделя Корс. „Много външни партньори, работещи с други партньорски мрежи, потвърждават, че нашата платформа е най-професионална в сравнение с платформите на всички колекторски фирми.“ Това е така, вероятно и заради един от многото полезни инструменти „Global Wiki“, в който са описани правните специфики, особености и „нещата, които е добре да се знаят“ за много страни.

„Разликата в това как хората в различните държави правят бизнес и говорят за пари не спира да ме изненадва” Щефан Корс, Ръководител на трансграничния (cross-border) център

Eвропейските страни имат и различни регулации

Те не са малко. Има и доста странни, както е разбрал Корс: „В Белгия колекторите имат право да позвънят на длъжника най-рано десет дни след изпращането на първото писмо. Във Франция сте длъжни да приемате чекове, които впоследствие могат дори да отпаднат, а в някои държави в Източна Европа е необходимо да знаете името на майката на длъжника, ако искате да откриете адреса му в регистрите, за да му изпратите писмена покана за плащане.“

Осем сътрудника на Корс събират подобна информация, изпращат информационни бюлетини и се грижат за постоянното техническо усъвършенстване на платформата. Но трансграничният център е и нещо повече от оператор на платформата, казва Корс: „Ние правим така, че нещата да се случват. С едно изречение, нашата задача звучи по следния начин: ние се грижим за гладкото взаимодействие между партньорите по света.“

Работата не намалява: голяма част от европейските фирми очакват нивото на постъпленията от фактурите в чужбина да остане най-малкото постоянно.

Глобалната партньорска мрежа регулярно се актуализира

Корс и неговите сътрудници консултират вътрешните и външни партньори на ЕОS, например чрез уеб-семинари, обучения на място или чрез срещи, организирани по време на събития, като годишната конференция на Федерацията на европейските национални колекторски асоциации (FENCA).

„Една от най-важните ни задачи обаче е изборът на местни партньори“, споделя Корс. Понастоящем те са вече 80 на брой. Част от тях обслужват едновременно няколко държави и по този начин осигуряват покритие на услугата по международно събиране на вземания в над 180 страни.

70 000 случая за една година

Само за изминалата година партньорите на EOS са обработили 70 000 международни случая в целия свят. За да осигури гладко сътрудничество, Корс пътува непрекъснато, лети от срещи с партньори в Литва и Италия към семинари в Лисабон, Осло, Нант и Москва или конференция във Финландия. „Да пътуваш толкова често е доста уморително“, казва той. „Но за мен е удоволствие да работя с различни култури“, признава той. „Разликата в това как хората в различните държави правят бизнес и говорят за пари не спира да ме изненадва. В Скандинавия дори и по време на търговски дискусии много се смеем", твърди Корс. "А в Португалия, преди да се премине към бизнес, първо се обсъжда на спокойствие футбола или храната."

Печат