Без паника: какво трябва да знаете за изкупуването на дълг в Централна и Източна Европа

Глобалната финансова криза и последвалата рецесия напълно промениха европейския пазар на необслужвани кредити: страните от Централна и Източна Европа понастоящем са привлекателни пазари, за които е прогнозиран още по-висок растеж. Марвин Рамке - Регионален директор в EOS - разяснява своята стратегия за успех на този изключително цикличен пазар.

След бума в кредитирането, ни порази глобалната криза

„Високият ръст в изкупуването на дългове, на който сме свидетели, се дължи колкото на пазарните условия, толкова и на стратегията“, споделя Рамке. „Или с други думи, дължи се на нашата стратегическа гъвкавост за използване на пазарните възможности.“ През 2007 и 2008г., след бума в кредитирането в централно- и източноевропейския регион, удари финансовата криза. Бързо стана ясно, че банките в ЦИЕ ще се окажат с много, много необслужвани кредити – и то, повече обезпечени, отколкото необезпечени, тъй като ипотеките по принцип са на по-висока стойност от потребителските кредити.

„Финансовите институции, които имат затруднения със събирането на лоши кредити, винаги могат за известно време да отложат отчитането им, но идва момент, когато необслужваните кредити трябва да бъдат обявени и да се извърши счетоводно отчитане на провизиите“, казва Рамке. За периода 2008 - 2013г. необслужваните кредити, като процент от общите кредити, се увеличиха от около 3% до около 17% в Унгария и България и до 20% в Румъния - по средата между Германия, с малко над 2%, и Гърция, където размерът на необслужваните кредити нарасна до 35% от общите кредити.

Марвин Рамке не крие амбициите си към източноевропейските финансови пазари. Понастоящем член на Борда на EOS Group, Рамке си спомня как компанията току-що била навлязла на източноевропейския пазар на необслужвани кредити, когато той се присъединил към нея през 2007г. „80% от приходите бяха от Германия“, казва той. „Но през следващите години очаквам само една трета от приходите да идват от там - и по една трета от Западна и Източна Европа.“

Откакто пое отговорността за Централна и Източна Европа, Рамке тласна напред друга важна промяна за EOS на източния й фланг. След установяването си като лидер на пазара на изкупуване на необезпечени кредити (потребителски кредити, задължения по кредитни карти) в повечето от 15-те страни, през 2016г. EOS закупува първите си пакети с обезпечени дългове (жилищни и търговски ипотеки). Другите последваха примера на Рамке.

Приходите от страните от Централна и Източна Европа се очаква да се удвоят

Към момента EOS управлява ипотечни портфейли в Румъния, България, Северна Македония, Хърватия, Сърбия, Унгария, Словакия, Чехия и Полша - девет от 15-те пазара на компанията в Централна и Източна Европа. „Ние искаме да продължим изкупуването на ипотечни портфейли на всички тези пазари“, казва Рамке. „През следващите две години аз наистина очаквам да управляваме необезпечени и обезпечени дългове във всички тези 15 държави.“ Той дори твърди, че този списък може да бъде допълнен с още страни, ако се появят подходящи възможности.

През финансовата 2016-2017г. EOS изкупува източноевропейски дълг с номинална стойност 1,8 милиарда евро, което представлява една трета от общата номинална стойност на изкупените портфейли от EOS и повече от два пъти от номиналната стойност, придобита в ЦИЕ през предишната финансова година. Годишните продажби в региона са се увеличили с почти 20% до 131,1 милиона евро през 2016-2017г., което е малко над една пета от общите продажби на EOS Груп. Съгласно още непубликувани данни, печалбата в ЦИЕ, преди облагането й с данъци, се е увеличила два пъти през 2017-2018г.

Натискът от страна на Европейския съюз помогна пазара да се задвижи

„В същото време лихвените проценти се понижиха и още повече международни инвестиционни фондове започнаха да се интересуват от инвестиции в лош дълг в Източна Европа с надеждата, че ще си осигурят добри печалби,“ продължава той.

„Под влияние и на натиска върху банките, притежаващи портфейли с необслужвани кредити, от страна на Европейската централна банка и други регулаторни органи, в един момент продавачите решиха да продават и купувачите най-накрая получиха възможността да купуват.“ През 2015 и 2016г. пазарът на обезпечени необслужвани кредити в ЦИЕ наистина се задвижи.

„Когато източноевропейските банки започнаха да продават обезпечени необслужвани кредити, ние успяхме да реагираме изключително бързо, за да се сдобием с дял от този нов пазар,“ твърди Рамке. „Ние притежавахме десетгодишен опит в търговията с обезпечени необслужвани кредити в Германия и за разлика от останалите участници, които се интересуват от този пазар, EOS вече присъстваше в 15 централно- и източноевропейски държави от много години и бяхме много добре запознати с правната рамка. В допълнение на това, ние знаехме как се управляват дългове, благодарение на нашия бизнес с необезпечени кредити и познавахме много от банките, които сега продават обезпечени необслужвани кредити, като наши клиенти от пазара на необезпечените необслужвани кредити.

Защо е по-трудно да се управлява дълг, обезпечен с активи

Въпреки припокриването на опита на Рамке с необезпечени и обезпечени необслужвани кредити, се е наложило той и неговият екип да се приспособят към големи различия. Оценките на обезпечени необслужвани кредити са по-трудни или най-малкото, по-скъпи, тъй като става дума за индивидуални проекти за недвижими имоти, които трябва да бъдат анализирани,“ твърди той.

„Необезпечените необслужвани кредити обикновено представляват пакети от хиляди кредити, много по-малки като обща сума на дълга, при които може да се използва статистически анализ - проверката на документацията е много по-лесна.“

След първите сделки с обезпечени необслужвани кредити в Хърватия и Румъния през 2016г., EOS изгражда Център за сделки с необслужвани кредити в централата си в Хамбург, който да подпомага компаниите в ЦИЕ при оценяването и впоследствие - при управлението на придобитите обезпечени необслужвани кредити. В допълнение, fintech иновации като софтуера за събиране на дългове на EOS - Kollekto Plus и неговият Център за анализи, подпомагат служителите в Източна Европа в управлението на дълговете и погасителните планове както за необезпечени, така и за обезпечени необслужвани кредити.

 

Някои търговци отчаяно се опитват да влязат в бизнеса с необслужвани кредити

„Пазарът на необслужвани кредити е високо цикличен и всеки пазар се намира на различен етап в цикъла на свръхкредитиране и изчистване на лошите кредити от страна на банките“, казва Рамке. „Затова е добре да сме толкова диверсифицирани в географско отношение.“ В краткосрочен план той вижда потенциални възможности за изкупуване на дълг в икономики като Унгария и Хърватия, въпреки че се притеснява от факта, че конкуренцията сред международните инвеститори за придобиване на необслужвани кредити остава интензивна, благодарение на ниските цени.

„Ключът в областта на финансите е да се спазва дисциплина, да се знае в кой момент една инвестиция няма да донесе възвръщаемостта, която целите“, казва Рамке. „Важно е да не се паникьосаш, ако не спечелиш един или два търга.“ Според него натискът за инвестиции води до плащане на изключително високи цени за необслужвани дългове от страна на фондовете. Той оценява работата за фирма като Otto Group като много полезна - неговите цели са „устойчиви“ и не са обвързани с вечно повтарящите се финансови тримесечия.

„Това, което най-много ме изненадва в бизнеса в ЦИЕ, е увереността – или свръхувереността – на някои международни фондове при оценяването на необслужваните кредити“, казва той. Някои изглеждат отчаяни в опитите си да се доберат до необслужвани кредити на всяка цена или при какъвто и да е риск, в стремежа си за възвръщаемост, тъй като лихвените проценти остават ниски. „Ще видим кой греши и кой е прав, след следващата финансова криза".

Печат