Проучване: лошите навици на плащане причиняват сериозни финансови затруднения на европейските компании

·      Навиците на плащане са се влошили съществено от 2019 г. насам

·      Компаниите изпитват недостиг на ликвидност поради забавени плащания

·      Все повече и повече компании се обръщат към специалисти по управление на вземания

·      На клиентите се предлага все по-голяма гама от дигитални методи на плащане

За много европейски компании всичко е заложено на карта: една на всеки пет е изложена на риск поради това, че клиентите плащат фактурите си със закъснение или изобщо не плащат.

Проучването на EOS „Навици на плащане в Европа 2022”, в което бяха анкетирани 3200 финансови ръководители от 16 европейски държави, показва точно колко сериозно е положението.

EOS Survey European Payment Practices: How many payments arrive late or not at all: 19 percent in Western Europe, 24 percent in Eastern Europe, 21 percent in the whole of Europe.

Междувременно близо 20% от клиентите в ЗЕ просрочват своите задължения, спрямо почти 25% за ИЕ. България се движи в унисон с европейските тенденции с общо 25% забавени плащания за бизнеса и гражданите.

И има един конкретен факт, който засилва значимостта на тези цифри. През същия период фирмите са променили условията си на плащане – в полза на клиентите. В цяла Европа средният срок на плащане беше удължен от 33 дни през 2019 г. на 37 дни през 2022 г. Но въпреки това, клиентите в забава все още надхвърлят сроковете за плащане с много повечеспрямопредходните години. За 2022 г. средният срок запогасяване на неизплатените фактури е 23 дни от изтичането на крайния срок за плащане. С това отчитаме най-високото ниво от 2014 г. насам.

EOS Survey European Payment Practices: Since 2019, payment terms have been extended from 33 to 37 days – and payment delays have increased from 21 to 23 days.

Длъжник по неволя

Има различни причини за лошите навици на плащане. Много от /хората, които плащат късно, изпитват финансови затруднения. 60% от компаниите споделят, че причината техните бизнес клиенти да не плащат е, че самите те са били изправени пред забавени плащания от собствените си клиенти. 43% отчитат неплатежоспособността като причина за недостига на ликвидност. Компаниите от B2C сегмента посочват краткосрочните проблеми с кеша като основна причина за закъснели или непогасени плащания. В почти две трети от случаите последствията от пандемията са причината за недостига на средства.

За засегнатите компании - кредитори разглеждането на причините за лошите навици на плащане не помага особено. Забавянето на плащанията винаги е било неприятно, но сега те се превръщат в заплаха за оцеляването на бизнеса. Проучването разкрива, че повече от половината от компаниите, на които се дължат пари (51%), вече се борят с недостиг на печалба, докато доста над една трета (42%) имат собствени проблеми с ликвидността. В резултат на това малко под една трета от тях намаляват инвестициите си или увеличават цените на своите продукти и услуги.

„Притеснително е, че практиките на плащане са се влошили толкова много само за първата половина на годината. С оглед на настоящата икономическа ситуация и високата инфлация трябва да очакваме допълнителен спад на навременните плащания.”
Marwin Ramcke
Марвин Рамке, изпълнителен директор на EOS Group

Компаниите са песимистично настроени за бъдещето

Това може да има сериозни последствия в дългосрочен план, казва г-н Рамке.

Г-н Рамке „Няма нужда да се лъжем: липсата на ликвидност е една от основните причини за несъстоятелност и загубата на работни места.” Въпреки че в началото на 2022 г., когато пандемията бавно се смекчи, много собственици на бизнеси гледаха положително към бъдещето, настроението се обърна след руската атака срещу Украйна. В икономическото проучване на DIHK (Асоциация на германските търговски и промишлени камари) през май 2022 г. една от три компании заявява, че очаква през следващите месеци бизнес перспективите да се влошат. „Проучването потвърждава това, което много икономически прогнози твърдят в момента”, казва г-н Рамке. „Поради войната в Украйна европейската бизнес общност възприема песимистичен поглед за бъдещето." Конкретно това означава, че почти една от всеки четири компании предполага, че навиците на плащане ще се влошат още повече. За България -  28% от анкетираните мислят песичмистично, а 9% оптимистично.

EOS Survey European Payment Practices: 24 percent of European companies fear that payment practices will get much worse, while 13 percent think they will improve.

Европейската комисия не очаква положението да се подобри в краткосрочен план. През юли 2022 г. тя преразгледа прогнозата си за растеж за европейския БВП до края на годината като намали очакванията си от началото на годината от 4% на 2,7%, .Същевременно Комисията очаква темп на инфлация от 7,6% в еврозоната за 2022 г. В продължение на повече от 20 години този показател на инфлация почти непрекъснато беше между нула и три процента.

Специалистите по управление на вземания в подкрепа на бизнеса

Има ли решение? „ Компаниите следва да се ориентират към професионално управление на вземанията и по-често да се доверяват на специалисти, особено в настоящата ситуация. Продажбата на вземания също може да бъде добро решение”, споделя Марвин Рамке. „Като експерти намираме еднакво работещи и за двете страни решения, както за кредитора, така и за длъжника.”

Успешните практики на специалистите по управление на вземания показват, че с професионална помощ компаниите могат да смекчат последиците от лошите навици на плащане. Доставчиците на услуги по събиране на вземания могат да постигнат постъпления от плащания, възлизащи средно на 6% от приходите на дадена компания.

Все по-често европейските компании признават тези ползи. В този контекст Източна Европа е лидер: там половината от анкетираните компании вече разчитат на подкрепата на външни партньори, а числата продължават да се повишават, казва Кристина Шулц, Регионален мениджър за Източна Европа. „Компаниите в Източна Европа се възползват от експертния ни опит в управлението на вземания и са в състояние да се съсредоточат върху основната си дейност. Това не само подпомага кредиторите, но и е от полза за икономиката като цяло”, казва Кристина Шулц: „С оглед на предизвикателната икономическа ситуация, компаниите за управление на вземания предлагат ценна подкрепа за фирмите и за икономиката, защото възстановяват ликвидността.”

От 2019 до 2022 г. делът на европейските компании, обръщащи се към специалисти по управление на вземания, се е увеличил от 42% на 46%. Много от тези компании избират EOS Group за свой бизнес партньор: „Като специалисти в областта и благодарение на международния ни експертен опит на пазара на просрочени кредити ние сме един от водещите доставчици в сектора”, казва Марвин Рамке. „Предлагаме оптимални цени и бързо осигуряваме ликвидност на фирмите.”

Дигиталните методи на плащане намаляват неизпълнението на плащания

Наред с продажбата на вземания има и друга тенденция, която би могла допълнително да повлияе на навиците на плащане: Компаниите разширяват обхвата на методите за плащане, които предлагат. Например, 52% от компаниите от B2C сегмента и 41% в B2B вече предлагат дигитални начини на плащане в допълнение към традиционните опции като банков превод и пари в брой. Най-големият ръст в тази област е в Източна Европа. В сравнение с 2019 г. броят на компаниите там, които дават на клиентите си възможност да уреждат сметките си/изплащат задълженията си чрез употребата на дигитални методи като Apple Pay, Google Pay или PayPal, почти се е удвоил.

Един термин, който все по-често се чува в този контекст, е „Купи сега, плати по-късно” (BNPL). Все още не е ясно дали тази тенденция действително ще прерасне в универсален метод на плащане. BNPL все още е нишова опция, като според проучването само 5% от всички европейски компании предлагат този начин на плащане. Освен това инфлацията и покачването на лихвените проценти накърняват бизнес модела на доставчиците на BNPL. Независимо от това, четири от десет компании (42%) виждат BNPL като начин на плащане, който има потенциал да се развие до ниво на нов вид кредитна карта. И почти толкова (39%) декларират, че предлагането на този начин на плащане е „задължително”. Един такъв пример е Deutsche Bank, която има за цел да установи свое собствено BNPL решение. Ето защо, поне по този въпрос, има малко оптимизъм.

Свържете се с нас за повече информация.

ЕОС Матрикс ЕООД

Dilyana Taneva
Public Relations

Телефон: +359 899 98 81 86

d.taneva@eos-matrix.bg

Photo credits: EOS