Проучване: Дигиталният тласък, предизвикан от пандемията, не е достигнал управлението на вземания

Проучването на EOS „Навици на плащане в Европа 2022” показва, че въпреки пандемията и дигиталния прогрес много компании продължават да се колебаят как да подобрят управлението на вземанията си.

  • Навиците на плащане на потребителите се влошиха в хода на кризата Covid-19
  • Повишено работно натоварване при управлението на вземанията
  • В много компании системите за напомняне не са част от дигиталната трансформация
  • Фирмите рискуват ликвидността си поради липса на дигитализация на процесите по събиране на вземания

Когато стане въпрос за управление на вземанията, компаниите изостават по отношение на дигитализацията. Това е една от констатациите от проучването на EOS „Навици на плащане в Европа 2022”, в което бяха анкетирани 3200 финансови ръководители от 16 европейски държави. Много собственици на бизнеси все още се колебаят относно създаването на дигитална система за управление на вземания, въпреки че рискуват да останат с непогасени към тях плащания.

Пандемията е променила управлението на вземания

Кризата COVID-19 всъщност вече промени процеса на събиране на вземания. Една от всеки четири компании (26%) /възлага управлението на вземанията си на външни агенции, специализирани в процеса. Приблизително почти толкова са ускорили дигитализацията си в хода на пандемията, като тази тенденция е малко по-изразена в Източна Европа (28%), отколкото в Западна Европа (23%). Междувременно делът на фирмите, чиито процеси за събиране на вземания вече са напълно дигитализирани, се е увеличил до 24% между 2019 г. и 2022 г.

Въпреки това, изразена в абсолютни цифри, се очертава различна картина: като цяло само 21% от компаниите в Европа имат напълно дигитализирана система за напомняне за предстоящи плащания, докато други 29% са с до голяма степен дигитализирана система. Въпреки това, цели 45% работят със система за управление на вземания, която е само частично дигитализирана. Данните за България сочат, че 18% са напълно дигитализирани, 29% са дигитализирани в голяма степен и 34% са частично /малко дигитализирани.

EOS survey European Payment Practices: The infographic shows that the pandemic has increased the receivables management workload of companies: by 31 percent in Europe overall, 30 percent in Western Europe and 34 percent in Eastern Europe.

Необходимост от допълнително дигитално развитие

Отделно от факта, че дигитализацията е абсолютно наложителна, навиците на плащане на европейските клиенти са се влошили чувствително от 2019 г. насам, като 21% от плащанията идват със закъснение. Почти две трети от анкетирани компании (63%) виждат проблемите с ликвидността, предизвикани от пандемията, като водеща причина  клиентите да плащат със закъснение или изобщо да не плащат. При бизнес клиентите 60% от просрочията на фактурите се дължи на неплащане от страна na собствените им клиенти.

Фирмите се изправят пред увеличен обем на работа и недостиг на ликвидност

За засегнатите компании -кредитори това означава не само липса на ликвидност, но и допълнителна работа. В проучването една от всеки три европейски компании заявява, че работата по управлението на вземанията й се е увеличила в сравнение с предпандемичните времена. Най-силно засегнати са фирмите в Румъния (40%) и Словакия (37%). Позицията на българските компании - 60% успяват да поемат натовареността чрез стандартния си процес, 27% са аутсорснали допълнителната работа, 22% са експедитирали дигитализацията си за да поемат обема и 3% са наели повече хора.

EOS survey European Payment Practices: Infographic shows that 45 percent of European companies have only partially or barely digitalized their receivables management.

Ниската дигитализация на процеси води до необходимост от повече часове труд на служителите и ниска ликвидност, казва Михаела Хоман, Мениджър „Комуникации с клиенти” в EOS Германия: „Дигиталните процеси в управлението на вземанията вече допринасят за понижаване степента на неуспех, тъй като компаниите достигат своите клиенти по най-подходящия комуникационен канал и в най-подходящия момент за конкретния човек. Автоматизираният процес ни позволява да идентифицираме въпросите, които притесняват потребителя, в повечето от запитванията по имейл. Това улеснява нашите експерти да отговарят на сложни запитвания. В същото време структурираните данни предоставят основата за по-ефективни процеси в бъдеще,” казва тя: „Това ни дава възможност да отговорим на имейлите по подходящ и правилен начин без човешка намеса.” Има и психологически ефект, тъй като дигитализацията гарантира по-добра комуникация с клиентите.

„Според нашия опит просрочилите потребители искат да извършват плащания бързо, като използват дигитални средства, и без много усилия. Свързвайки технологията с предпочитанията на клиентите в просрочие, подобряваме процентите на погасяване.”
Michaela Homann
Михаела Хоман, Мениджър „Комуникации с клиенти” в EOS Германия

Разходите за дигитализация изплащат дивиденти

„Проучването на EOS потвърждава, че пандемията е ускорила процеса на дигитализация, но все още има какво да се направи”, казва Юстиус Хекинг-Велтман, член на Борда на директорите в EOS Group и Главен финансов директор. „Компаниите трябва да продължат процеса и допълнително да дигитализират управлението на вземанията си, за да намалят просрочването на плащанията.” Инвестициите в тази област изплащат дивиденти в дългосрочен план, казва той, посочвайки опита на EOS Group: „Успяхме допълнително да подобрим нашата услуга за компаниите и нередовните платци, защото само във фискалната 2021/22 година инвестирахме около 20 милиона евро в нашите основни системи за събиране на дългове и иновативни технологии.”

Такива подобрения ще бъдат все по-важни в контекста на нестабилната икономическа ситуация. Например, през юли 2022 г. Европейската комисия преразгледа прогнозата си за растеж на европейския БВП до края на годината на 2,7%, докато в началото на годината го беше изчислила на 4%. Същевременно Комисията очаква темпът на инфлация в еврозоната да достигне 7,6%  през 2022 г.

Това върви ръка за ръка със значителен спад на редовните плащания И това не е най-лошото, казва Юстиус Хекинг-Велтман: „Трябва да приемем, че предстои по-нататъшно влошаване”. Компаниите, които не се дигитализират, рискуват да останат с неплатените си фактури. Следователно за Главния финансов директор целта е ясна...

„Компаниите трябва да продължат процеса и допълнително да подобрят дигитализацията в управлението на вземанията си, за да намалят неизпълнението на плащанията.” Със своя дългогодишен опит EOS може да осигури ефективна подкрепа в този процес.”
Justus Hecking-Veltman
Юстиус Хекинг-Велтман, член на Борда на директорите на EOS Group и Главен финансов директор.

Свържете се с нас за повече информация.

ЕОС Матрикс ЕООД

Dilyana Taneva
Public Relations

Телефон: +359 899 98 81 86

d.taneva@eos-matrix.bg

Photo credits: EOS