Инфографика: Търговията с NPL.

Ако хора или фирми вече не могат да обслужват кредитите си, това съвсем не е краят – тази информационна графика разяснява, защо специалисти като EOS Груп купуват просрочени задължения (NPL) и защо всички страни печелят от това.

NPL: Как се печели от просрочени кредити?

Photo Credits: Stocksy, Infographic: Esther Gonstalla

Споделете това

Печат