В EOS големите масиви от данни (Big Data) не биха били работещи, ако хората не ги управляват.

“С навлизането на машините хората ще станат излишни”. "Не е вярно", твърди екипът, който ръководи Аналитичния център на EOS - те са създали аналитична платформа с цел да трансформират бизнес пазарите на EOS и да създадат нагласа за значимостта на големите масиви от данни в цялата организация.

Скоро след присъединяването си към EOS Group през декември 2017г., Йоахим Гьолер се заема с формирането на Аналитичния център. Задачата му е да подпомогне превръщането на EOS и дейността й в 25 държави в компания, задвижвана от ефективната работа с данни. „Скоро осъзнах, че, за да направим този голям скок напред, първо трябва да направим крачка назад“, споделя Гьолер от конферентна зала в офиса на EOS в центъра на Хамбург.

С централа, разположена в Германия, EOS има силно присъствие и опит в управлението на вземания в Европа. Страни, толкова различни една от друга като Полша, Испания и Босна, са в списъка с локации на континента. Но EOS оперира също в Русия и отвъд Атлантическия океан - в Канада и САЩ. Това чертае мащаба на задачата, която Гьолер и неговият екип в Аналитичния център (CoA) решават: не става дума просто за създаването на аналитична бизнес платформа. Става дума за промяна на нагласата относно работата с масиви от данни в работната култура на повече от 55 дъщерни дружества, обслужващи около 20 000 клиенти по целия свят, като същевременно се популяризира този метод за взимане на решения, както и технологията, която стои зад него.

Разработване на система за работа с комплекс от услуги по събиране на вземания

„Ние сме мощна движеща сила зад процеса по цифровизация в EOS и това също означава да структурираме данните и да ги трансформираме в информация“, твърди мениджърът. „Първоначално, всичко е свързано с осигуряване на достъп до източниците на данни, проверка на качеството и създаване на история.“ С разработването на платформата, Аналитичният център ще може да интегрира местните системи за събиране на вземания, които вече съществуват в дъщерните дружества на EOS по света и да придвижи процеса по вземане на аналитични решения към платформата: EOS дружествата могат да запазят вътрешните си системи за събиране на вземания, съобразени с изискванията на техните пазари - Аналитичният център ще ги свърже към своята инфраструктура, като ги ускори със силата на експертизата за данните и тяхната визуализация, осигурявайки поверителност чрез използването само на анонимизирани данни.

За да получим по-пълна представа как работи Аналитичния център, нека да разгледаме хората, които стоят зад него. Колективът се състои от много различни профили: „От една страна, ние винаги търсим нови таланти с технически фокус“, твърди Патрик Вите – Мениджър екип.

Подходящи за целта са специалисти по обработка на данни, програмисти, инженери, работещи с данни и архитекти на платформи. Те проектират и оперират с аналитичната платформа, която остава в центъра на усилията на Аналитичния център да трансформира EOS и да й помогне да остане бизнес лидер. „Нашата цел е да открием най-ефективния начин за трансфер на данните от различните държави, в които оперира EOS, към аналитичната платформа, спазвайки правилата на ЕС за защита на данните“, казва Вите. „Това ще ни позволи да проектираме прогнозни модели, да използваме изкуствен интелект и да създадем канали за изпращане на заключенията към оперативната страна, предоставяйки им конкурентно предимство.“

Мисли глобално, действай локално

Аналитичният център включва също и екип от консултанти, който насърчава споделянето на най-добрите практики, свързани с анализа, сигурността и защитата на данните във всички дъщерни дружества. „Можем да подпомагаме колеги в анализа на данни в една част на света и същевременно да съдействаме за подобряването на съществуващите статистически модели в друга“, споделя Вите. „За тази цел работим ръка за ръка с колегите си в рамките на цялата EOS Group.“ Точно тук се включва втората група професионалисти в Аналитичния център: аналитични консултанти и специалисти по обработка на данни, повечето от които с методична подготовка, варираща от математика до икономика. „Необходим е широк спектър от умения, за да е сигурно, че нуждите на бизнеса са идентифицирани и удовлетворени с правилния аналитичен подход“, казва Вите.

Самият Вите е завършил статистика в Дортмундския университет и по-късно е работил в международна компания за бизнес анализи, преди да се присъедини към EOS през 2012г. „Необходимите умения придобих тук, в EOS“, споделя той. Но за това няма рецепта - в Аналитичния център ще срещнете хора, които едва ли сте очаквали да откриете във финансовия сектор: „Имаме също и физик-теоретик, работила като консултант в продължение на няколко години преди да се присъедини към нас.“

Прилагане на гъвкавата методология при финансови услуги

Вите и колегата му Йоахим Гьолер усещат силен импулс в екипа на Аналитичния център. „Това, което ме доведе тук, на първо място, е атмосферата на бързо развитие и растеж“, твърди Гьолер, който преди това е работил в банковия сектор в продължение на няколко години. „Аналитичният център е много гъвкав, екипът е много разнообразен в културно отношение, със свое собствено темпо.“

Както, ако EOS бе създал свой собствен FinTech, бизнес моделът на Аналитичния център също напомня на този, доказан при много стартиращи компании: първо реализиране на платформата, по-късно определяне мащаба на операциите и подпомагане на партньорите при свързването на техните собствени системи чрез предлагане на програмен интерфейс. И, естествено, непрекъснато тестване, изучаване и подобряване на системата, спазвайки правилата за разработване на гъвкав софтуер. С една главна разлика, в сравнение с новосъздадена компания: екипът на Аналитичния център може да работи по fintech иновациите без да се налага да се съобразява с инвеститори. В EOS всичко е свързано с дългосрочния ангажимент към клиентите.

Прилагане на ориентиран към работата с данни подход към процеса по събиране на вземания

Докато процесът на промяна вече се прилага в Германия за случаи, управлявани за пръв път от нов софтуер, наречен FX, Аналитичният център се стреми да подкрепя и други дружества в групата в адаптирането на подобна нагласа. Гьолер вярва, че успешните примери ще проправят пътя и ще създадат правилните стимули за мениджърите, от които зависят тези решения: „Това е като съвременния маркетинг: трябва да спечелиш фенове, които да задвижат процеса напред“, казва той. „Всеки случай, който разрешаваме, трябва да носи пряка полза на клиента.“ Хората на първо място: гъвкавият начин на работа много ни помага в Аналитичния център.

Опасенията, че технологията за обработка на големи масиви от данни би могла да замени хората и някои работни позиции, са неоснователни според Вите. „Ние сме зависими от нашите експерти, които интерпретират наличните потребителски данни и задават правилните въпроси, на които системата за анализ на данните трябва да отговори.“ Един начин за възприемане на машинното обучение и изкуствения интелект от служителите на EOS е като ги оприличат на умен “колега”, който им помага да взимат по-информирани и индивидуализирани решения по отношение на най-доброто следващо действие - и това да води до увеличаване на събираемостта.

Решенията за големи масиви от данни се управляват от служителите

Докато трансформацията към бизнес, задвижван от качествена работата с данни, увеличава ефективността и повишава шансовете дългът да бъде изплатен, клиентите също ще извлекат значителна полза, според Гьолер. Освен другите предимства, системата ще изчисли кое е най-подходящото време за изпращане на напомнителни съобщения към клиентите. Да се разчита на алгоритми на всяка цена, обаче, би било в противоречие с нашите етични стандарти“, казва Гьолер. Например, EOS никога не би позволила на един алгоритъм да оцени кредитната история на кредитополучателя според името му. „В това отношение ние силно разчитаме на хората, за да поставят бариерите."

Печат