EOS Груп отбелязва за пореден път увеличение в приходите и печалбата

  • Нови рекордни стойности по отношение на приходи и EBITDA
  • Сериозни инвестиции в изкупуване на вземания: поредна стъпка в посока позиционирането на EOS като глобален финансов инвеститор
  • „Планираме значително да разширим бизнеса ни с изкупуване на дългове, обезпечени с недвижими имоти, освен сделките с необезпечени вземания.“

Хамбург, Германия, 16 юли 2019 г. EOS Груп, със седалище в Хамбург, е увеличила прихода си за фискалната 2018/2019 г. с 2,3% – на 813,7 милиона евро. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) е нараснала на 283,6 милиона евро. С това международният доставчик на индивидуализирани финансови услуги, част от Otto Груп, отбелязва нов рекорд и по двата ключови показателя. Една от основните причини за положителното развитие е интензивното инвестиране в изкупуване на необезпечени и обезпечени портфейли. През изминалата финансова година EOS е инвестирала 668 милиона евро във вземания и недвижимо имущество и продължава все повече да се налага като глобален финансов инвеститор.

Вижте прегледа на ключовите показатели на EOS Group в нашия
онлайн годишен доклад.

Ще продължаваме усилено да инвестираме в изкупуване на вземания

„Доволен съм от изключително успешната финансова година“, споделя Клаус Енгбердинг, председател на борда на директорите на EOS Груп. „Постигнахме отлични нива както при оборота, така и при печалбата. Въпреки процеса по хармонизиране на фискалната година през предходната година* успяхме да увеличим приходите на EOS Груп. Това е ясен знак за устойчивото развитие на нашия бизнес“, каза Енгбердинг. „Планираме значително да разширим бизнеса ни с изкупуване на дългове, обезпечени с недвижими имоти, освен сделките с необезпечени вземания. С помощта на модерните технологии за обработка на бази данни, които ползваме, можем оптимално да оценяваме и обработваме вземанията – идеална основа за продължаващите инвестиции в изкупване на вземания в цял свят.“

*През отчетния период 2017-2018 г. около 30 дружества на EOS бяха включени с 14 вместо с 12 месеца в консолидираните финансови отчети към края на годината.

EOS Груп разполага с общо 60 дружества в 26 държави и има над 7 500 служители. Чрез партньорската си мрежа EOS предлага на своите около 20 000 клиенти интелигентни финансови услуги в 180 държави по света.

Повишаване на обемите от обезпечени вземания в Източна Европа

В Източна Европа EOS се радва на рекордни постижения. „Много се гордеем с резултата ни в Източна Европа за изминалата финансова година“, каза Марвин Рамке, член на борда на директорите на EOS Груп и отговорно лице за този регион. „При 203,2 милиона евро приходите надскачат миналогодишните с над 10%. Печалбата преди данъчно облагане е значително по-висока в сравнение с предходния отчетен период.“ И при двата ключови показателя EOS достига най-високото ниво за този регион до момента. „Отново успяхме да увеличим обема на инвестициите в портфейли с просрочени вземания. Миналогодишните нива бяха надхвърлени най-вече в Полша и Хърватска, но също така и в Русия и Словакия“, коментира Рамке. В частност е разширен обемът на инвестициите в обезпечени вземания, като в тази област EOS е активна в девет източноевропейски страни. В тази връзка Рамке допълва: „Продължаваме да виждаме големи възможности за растеж в този сегмент и планираме да разгърнем тази сфера на дейност във всичките ни офиси в Източна Европа.“

EOS в България

ЕОС Матрикс продължава да е на водещи позиции в България, като инвестира активно в обезпечени и необезпечени портфейли. „През последните две години реализирахме знакови не само за пазара в страната, но и за региона като цяло сделки – купихме най-големия потребителски портфейл с баланс от над 235 млн.евро и най-големия обезпечен портфейл, възлизащ на над 350 млн.евро“, посочва Райна Миткова, управител на ЕОС в България. „За нас това е атестат от страна на клиентите ни за професионализъм, доверие и стабилност. Ще продължим да работим в тази посока, посрещайки предизвикателствата, като развиваме технологиите си и автоматизираме процеси за по-добро и качествено обслужване.“

За EOS Груп

EOS Груп е водещ международен доставчик на индивидуализирани финансови услуги. В качеството си на експерт в оценяването и обработването на вземания EOS непрекъснато внедрява нови технологии, за да предложи на своите близо 20 000 клиенти в 26 държави финансова сигурност посредством интелигентни услуги. Основният фокус на компанията е изкупуване на портфейли с необезпечени и обезпечени вземания. В рамките на международната си партньорска мрежа и с над 7 500 служители в повече от 60 дъщерни дружества EOS Груп има достъп до ресурси в над 180 държави. Основните целеви сектори включват банки, дружества за комунални услуги, недвижими имоти и електронна търговия. EOS е част от Otto Груп.

Повече информация за EOS Груп може да намерите на: www.eos-solutions.com

За въпроси и допълнителна информация:

Дарина Тодорова, тел.: +359 2 976 08 00, e-mail: d.todorova@eos-matrix.bg;

 

Печат