Финансова година 2020/21.
Равносметката за една необикновена финансова година.

С неочаквана динамика в регионалните пазари и множество препятствия в работното ежедневие, финансовата ни 2020/21 година премина под знака на световната пандемия от коронавирус. Въпреки това ние успяхме да преминем през кризата стабилно и успешно в международен мащаб. 

Annual Report 2020/21: Cover picture with a man lying relaxed on a grassy traffic island, a car passes him on the side.

Changing finances for the better

Четири причини за нашата стабилност по време на турбуленциите

 • Пазар: Инвестирахме успешно в пакети от необслужвани дългове и в отделни държави постигаме рекордни резултати. 
 • Технология: Имаме напредък в дигитализацията ни като така подобряваме оперативните си процеси, както и вътрешните мрежови структури. 
 • Препоръки: Нашите клиенти и делови партньори се доверяват на нашите услуги дори и в трудни времена.
 • Отговорност: Ние мобилизираме всичките си сили за свят, свободен от дългове и искаме да променим към по-добро финансите на нашите клиенти и просрочили клиенти. 

Пазар.

Успешни резултати въпреки затрудненията на пазара

Поради глобалната криза с коронавируса, изминалата финансова година постави много изисквания към EOS. Въпреки това ние успяхме да развиваме стопанската си дейност, постигайки печалби в тази непостоянна ситуация. Дори и да оставаме назад от рекордния си резултат от 2019/20 г., общите ни приходи за 2020/21 г. продължават да бъдат на изключително високо ниво. 

 • реализирани общи приходи от EOS.

 • EOS инвестира в иновативни технологии и ИТ-базови системи.

 • получи EOS от водеща рейтингова агенция.

„Този положителен резултат в никакъв случай не беше по подразбиране през изпълнената с предизвикателства минала година. В отчитащия спад пазар ние, посредством нашите основни компетентности, съумяхме да продължим да постигаме най-добри резултати и да останем успешни в международен мащаб. Затова съм токова горд със забележителния успех на нашите екипи.“
Клаус Енгбердинг, Главен изпълнителен директор на групата EOS

Приходи и печалби: Стабилност въпреки малките спадове

 • Прочетете повече факти и цифри за развитието на бизнеса през 2020/21 г. в електронния вестник.
  Прочетете тук

В детайли: Поглед към отделните региони на EOS

The EOS Group's sales in the financial year 2020/21 are distributed among the individual regions as follows: 36.5 % at € 289.1 million is attributable to Germany, 31.5 % at € 249.7 million to Eastern Europe, 26.1 % at € 207.1 million to Western Europe and 5.9 % at € 46.6 million to North America. Eastern Europe accounts for 31.5 %, Western Europe for 26.1 % at € 207.1 million, and North America for 5.9 % at € 46.6 million.

И през тази финансова година регионът с най-високи приходи в EOS Group беше Германия. Всички региони като цяло отчитат спад по този показател, обхващащ всички страни и дължащ се на последствията от пандемията от коронавирус: Мораториумите и несигурността на пазарите доведоха до временно намаляване на обема на необслужваемите кредити, довело до спад на инвестициите. Въпреки това отделни наши дружества – преди всичко в Западна и Източна Европа отчетоха положителни резултати. Така например Испания още през второто полугодие отчете рекордни инвестиции. Освен това, в някои източноевропейски страни, по-специално Русия и Полша, нивото на инвестиции от предходната година беше надминато.

Основни факти от нашите региони

 • Стабилни инвестиции:

  В Германия размерът на инвестициите достигна 168,2 милиона евро и с това постигнахме едно устойчиво ниво. С приходи от 289,1 милиона евро и 36,5 % дял в общите продажби, Германия отново бе най-силният регион в групата EOS. 

 • Преобразувания:

  В Испания EOS извърши преобразуването от компания за събиране на дългове за клиенти в дружество с фокус върху изкупуването на дългове, като същевременно изгради силна позиция на пазара като купувач на дългове.

 • Надминати цели:

  В Русия, Словения, Словакия и Полша успяхме значително да надминем резултата от предходната година. В Хърватска, Полша, както и Босна и Херцеговина инвестициите бяха над нивото от предходната година.

 • Солидни инвестиции:

  Секторът за изкупуване на дългове в САЩ постигна ниво, което беше значително по-високо от предходната година. Значително подобрение имаше и в сектора Услуги в сравнение с предходната година.

 • Укрепване на позицията на пазара:

  През 2020/21 г. немският пазар за изкупуване на вземания беше повлиян предимно от револвиращи експозиции. Успяхме също да повишим обема на доверителните вземания. 

 • Високо ниво на инвестиции:

  В Източна Европа успяхме да повишим нивото на инвестиции за мрежово планиране от предходната финансова година с около 3% на 195,3 милиона евро. Най-високите инвестиции за мрежово планиране се осъществиха в Хърватска (30 %), следвана от Полша (27 %) и Русия (14 %). 

  Допълнителни данни от нашите регион

Технология.

Нашият технологичен стек е дигитален

Изминалата година още веднъж ясно показа колко значима е дигитализацията на бизнес процесите. Ние от EOS вече сме постигнали много в тази област. Анализът на данни, основан на изкуствения интелект, е основна част от нашия бизнес модел. Комуникацията в реално време, както и дигиталните инструменти допълнително подпомагат нашата ежедневна работа. Винаги на фокус: Как с помощта на ИТ и технологиите можем да подобрим опита на нашите клиенти. 

„Подобряваме всеобхватното сътрудничество в групата, като създаваме общи бази данни и стандартизираме процесите. По този начин значително се подобряват възможностите за обмен между дружествата на EOS. Целта ни е да използваме технологията, за да поддържаме комуникацията и съвместната работа в групата.“
Юстус Хекинг-Велтман, главен финансов директор на групата EOS

Технология в действие: Проекти за дигитализация на EOS

 • Системи за събиране на дългове:

  Софтуерът „Kollecto“ и новата уеб базирана версия „Kollecto+“ ни помагат при стандартизацията на процесите. Резултатът: Едно още по-ефективно управление на вземанията в 12 държави. Със самостоятелно разработената система за събиране на вземания FX през изминалата година EOS регистрира в Германия осем пъти по-голям брой потребители.

 • Чатботове:

  В няколко държави вече се използват виртуални колеги. Те снемат натоварването на нашите центрове за обслужване, автоматизирано отговарят на въпроси или се грижат за задачите на вземанията. За в бъдеще планираме разширяване и до други местоположения. 

 • Анализ на данни:

  Във Франция работим по задачата да оптимизираме нашия процес на събиране на дълговете с помощта на облак. EOS в Дания в момента разработва основан на изкуствен интелект помощен инструмент при вземане на решения, който трябва да ни помогне да преценим успеха на съдебните процедури по събиране на дългове. А с помощта на алгоритми за машинно обучение ние оценяваме собствените си процеси, за да разработим планове за плащане, които не претоварват финансово никого.

  Подробности за тези и други проекти можете да прочетете в нашия електронен документ.

  Научете повече
Прочетете ePaper Прочетете ePaper

Препоръки.

Заедно се справихме с всичко

През финансовата година 2020/21 много от нашите около 20 000 клиенти бяха засегнати от частично значими промени в отраслите си и деловата си активност. Горди сме, че в тези неспокойни времена можем да дадем принос за повече стабилност и сигурност с нашите услуги. 

 • „От повече от 15 години работим в областта управление на вземанията заедно с EOS в Швейцария. Съвместната ни работа се базира на силно партньорство. Екипът се грижи за учтиво и професионално общуване с пациентите на нашите клиенти и също се съобразява и с тяхното съответно финансово положение. Това е особено важно в здравеопазването.“
  Швейцария: Давид Правато, Swisscom Health
   

 • „След повече от 15 години партньорство с EOS ние ценим много услугите и съвместната работа. Ориентираният към решения подход към отделните случаи и гъвкавостта доведоха определено до по-голяма дисциплина при плащанията на неизправните платци. Съвместната работа по всяко време изпълнява нашите очаквания – независимо дали при контакта с нашите клиенти, с професионалните преговори или успешното инкасиране на непогасени задължения.”
  Словакия: Ръководител следпродажбено обслужване Марек Якаб, Všeobecná úverová banka, a.s.

Отговорност.

Changing for the better

Дигитализация, промяна на климата и коронавирус-криза: Живеем във време на радикална промяна на парадигмите. Тези икономически и социални предизвикателства могат да се овладеят само от този, който действа едновременно прозорливо и отговорно. EOS осъзнава тази отговорност. Затова през финансовата година 2020/21 определихме четири ключови области на нашата стратегия за корпоративна отговорност (КО). За в бъдеще те ще се развиват все повече, за да се променят нещата трайно към по-добро. 

 • Кои дейности EOS вече е предприела в областта КО, можете да прочетете в нашия електронен документ.

  Научете повече за CR в EOS
 • Отговорно събиране:

  EOS държи на изпълненото с уважение, честно отношение към неизправните платци и ориентирано към решения, устойчиво погасяване на дълговете.

 • Съвместен напредък:

  EOS поема социална отговорност – както в собствената си компания с насърчаване на укрепване на потенциала, многообразието и интеграцията, така и обществена – със собствени образователни инициативи.

 • Опазване на околната среда:

  EOS работи с фокусирани и бързо приложими мерки за постигане на целта липса на въздействие върху климата до 2030 г. 

 • Финансова устойчивост:

  EOS интензивно се ангажира за високи задължителни стандарти за бранша, както и за отговорни ръководни принципи на поведение.

  Нашата стратегия за КР в детайли

Изтегляния и услуги

Прочетете целия годишен доклад като електронен вестник.

Изтеглете годишния доклад във формат PDF:

НАСТРОЙКИ НА БИСКВИТКИТЕ

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг. Освен това можете да промените/оттеглите съгласието си по всяко време, като щракнете върху “Промяна на настройките за бисквитките” отдолу на сайта. Допълнителна информация можете да намерите в нашата "Декларация за поверителност”.

Необходими

Използваме необходими бисквитки. Тези бисквитки са необходими за работата и основните функции на уебсайта. В частност, те гарантират функциите за сигурността на уебсайта. Можете да прочетете за видовете използвани от нас бисквитки тук.

Комфорт

Ако разрешите бисквитките за комфорт, ние сме в състояние да Ви предложим по-лесна употреба на сайта ни. Ако посетите отново сайта ни, за да ползвате услугите ни, той автоматично ще разпознае, че вече сте ни посещавали и въведените от Вас данни, както и зададените от Вас настройки ще бъдат автоматично разпознати, за да не се налага да ги повтаряте. Така например по този начин няма да се налага да въвеждате потребителските си данни всеки път, а ще можете да видите въведените вече от Вас данни следващия път, като посетите уебсайта. Можете да прочетете за видовете използвани от нас бисквитки тук.

Статистика

Използваме статистически бисквитки, за да подобрим офертите си и да гарантираме, че дизайнът на уебсайта ни  е основан на нуждите Ви, както и за постоянната оптимизация на уебсайта ни.

За тази цел събираме анонимизирани данни за статистика и анализ, например за да установим трафика на сайта и поведението на потребителите и да адаптираме и подобрим съдържанието си и средата в уебсайта.

Можете да прочетете за видовете използвани от нас бисквитки тук.

Маркетинг

Използваме маркетингови бисквитки, за да Ви предложим адекватно съдържание въз основа на Вашите интереси, когато посетите уебсайта ни.  

Можете да прочетете за видовете използвани от нас бисквитки тук.