Новини

Съобщения за медии

гр. Хамбург, Германия, 02 юли 2020 г. – Euler Hermes Rating, една от водещите рейтингови агенции в Европа, отново оцени кредитния рейтинг на EOS Holding с “А”. EOS впечатли одиторите с изключително високото и стабилно ниво на приходите си и отличната си капиталова структура за 16 пореден път. Рейтинговата оценка подчертава най-вече дългогодишния опит на дружеството в оценката, изкупуването и събирането на необслужвани портфейли, лидерската му позиция на пазара в Германия, както силното и присъствие на EOS Груп на европейския пазар.

Ето какво поражда увереност: Въпреки кризата с коронавируса, Euler Hermes оценява финансовия риск за EOS като нисък. Макар че е възможно да има спад на оборота и печалбата в краткосрочен и средносрочен план, одиторите все пак очакват от добри до много добри нива на печалбите в дългосрочен план.

Устойчиви инвестиции в значителен мащаб

През изминалите няколко години EOS фокусирано разгърна дейността си на финансов инвеститор и успя да се наложи като пазарен лидер в изкупуването на пакети от просрочени кредити в редица държави. През фискалната 2019/20 г. компанията инвестира 651,3 милиона евро в необезпечени и обезпечени с имоти портфолиа.

„Искаме и занапред да продължим да правим значителни и устойчиви инвестиции в портфейли“ - посочи Юстус Хекинг-Велтман, финансов директор на EOS Груп. „В този смисъл е много важно разпределянето на риска между различните държави. Независимо от това с ценовите си модели не печелим всяко портфолио. На някои пазари минаваме през фази, в които нямаме успехи за дълъг период от време. Въпреки това стриктно се придържаме към собствените си правила, тъй като благодарение на това дружеството е стабилно, има устойчива дейност и е надеждно не само днес, а и за в бъдеще.“

Относно група EOS

Група EOS е един от водещите технологични финансови инвеститори и експерт в обработването на несъбрани вземания. Основната дейност на дружеството се състои в изкупуването на необезпечени и обезпечени портфейли от вземания. Със своите над 40 години опит EOS предлага на своите близо 20 000 клиента в 26 държави по целия свят интелигентни услуги за нуждите им в сферата на управлението на вземания. Ключовите ѝ целеви сектори са банковото дело, комуналните услуги, недвижимите имоти и електронната търговия. EOS има над 7 500 служители и е част от Otto Group.

Повече информация за група EOS можете да намерите на www.eos-solutions.com

Печат
 • EOS survey shows: receivables managers fear job losses due to AI
 • For one in three companies, AI is a trending issue that is overrated
 • Lack of trust in artificial intelligence across Europe

Hamburg, November 5, 2019 – European companies are skeptical of artificial intelligence (AI). This is one of the insights from the representative survey “European Payment Practices” 2019 conducted by research institute Kantar on behalf of financial services provider EOS. It found that almost half of the financial executives polled believe that AI is a threat to jobs. Confidence in self-learning intelligent systems is low: only one in five companies can imagine relying wholly on artificial intelligence in receivables management. The survey polled 3,400 companies in 17 European countries.

Information the key to countering skepticism about AI

“As the survey shows, there is widespread skepticism in European companies towards the use of artificial intelligence. The only way to counter this is through awareness-raising, because those who immediately associate AI with the battle between man and machine often lack the necessary background information,” stresses Joachim Göller, Head of EOS Group’s Center of Analytics. Göller and his team are working on AI solutions that support EOS with receivables management. “My experience is that the more our colleagues engage with the topic the more likely it is that their prejudices diminish. Because when you use AI tools in your day-to-day work it quickly becomes apparent that they help you do your own job and are not a threat to it.”

Western Europeans are somewhat more optimistic about the future

Trepidation about AI is also reflected in the fact that only 30 percent of the financial executives polled assume that artificial intelligence will be a trending issue in the next two years, while 36 percent consider it “completely overrated”. As the EOS survey shows, Eastern European companies are on the whole more skeptical than their Western European counterparts. For example, only 17 percent of respondents in Eastern Europe can imagine relying completely on AI, compared with 22 percent in Western Europe. Anxiety about job losses is also greater in Eastern Europe, where 49 percent think AI is a threat to jobs, a concern shared by 43 percent in Western Europe. Incidentally, the greatest optimism about AI is found in Denmark, where just under a third of companies (the highest figure in Europe) can imagine relying completely on artificial intelligence in the future.

Hopes for lower error rates

Even if the companies from Europe that responded to the survey are overwhelmingly skeptical, some do see the potential offered by AI solutions. For example, a quarter see self-learning systems as a necessary component of receivables management. And 30 percent of financial executives assume that AI will “drastically reduce” error rates.

In Europe there is a lack of trust in artificial intelligence

“I can well imagine relying completely on artificial intelligence.”

19%

“I can’t wait to work with artificial intelligence in receivables management.”

18%

“The use of artificial intelligence in receivables management puts jobs at risk.”

47%

“Artificial intelligence will be a trending issue in receivables management in the next two years.”

30%

“Artificial intelligence is just a buzzword and is completely overrated.”

36%


Please find further information in our EOS newsroom.

About the EOS Survey “European Payment Practices” 2019

In partnership with independent market research institute Kantar, EOS conducted phone interviews with 3,400 companies in 17 European countries to ask them about the prevailing payment practices in their respective locations. In the spring of 2019, 200 companies with an annual turnover of more than EUR 5 million in each of the countries Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, and the UK answered questions about their own payment experiences and current issues relating to risk and receivables management. The annual survey has now been conducted by EOS no less than 12 times.

About EOS Group

EOS Group is a leading international provider of customized financial services. As a specialist in the evaluation and processing of receivables, EOS deploys new technologies to offer its some 20,000 customers in 26 countries financial security through smart services. The company’s core business is the purchase of unsecured and secured debt portfolios. Working within an international network of partner companies, EOS Group has a workforce of more than 7,500 and over 60 subsidiaries, so it can access resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities, real estate and e-commerce. EOS is part of Otto Group.

Печат
 • Only 49 percent of companies rate their degree of digitalization as high or very high
 • Just 17 percent already have a fully digitalized dunning system
 • 55 percent have hardly or only partially digitalized their dunning processes

Hamburg, October 23, 2019 – The digital transformation of European industry is currently a picture of two halves: Whereas half of companies give themselves high marks, the other half is only getting an average score for digitalization compared with others in the sector, or may even regard itself as having a below-average level of digitalization. A mere 14 percent of those polled state that their own company has a very high degree of digitalization, while another 35 percent rate their progress as high. These are some of the insights from the representative survey “European Payment Practices” 2019, which polled 3,400 companies in 17 European countries.

Digital dunning systems: majority of companies in a poor position

As the survey shows, the majority of European companies (55 percent) still need to catch up when it comes to digitalizing their dunning processes. 38 percent of firms have only partially digitalized their dunning systems, while 17 percent have hardly done anything at all about digitalizing these processes.

The digitalization process necessitates a substantial financial investment

“As the figures show, more than half of the European companies polled have room for improvement in respect of their digital dunning systems. There is an acute need for action here to reduce payment defaults,” stresses Justus Hecking-Veltman, Chief Financial Officer of EOS Group. “A manual, analog dunning system is not just susceptible to errors but generally does not reach the customer on what is the most suitable communication channel for them at the best possible time.”

The financial expert sees the main reason for the slow pace of digitalization as being the significant investment needed to convert dunning processes. “The introduction of digital tools and processes calls for an appropriate mindset as well as substantial financial resources,” says Hecking-Veltman. “Not every company can afford it or wants to. At EOS for example, we invested around EUR 10 million in the last fiscal year alone in the digital upgrade of our core collection systems.”

Please find further information in our EOS newsroom.

About the EOS Survey “European Payment Practices” 2019

In partnership with independent market research institute Kantar, EOS conducted phone interviews with 3,400 companies in 17 European countries to ask them about the prevailing payment practices in their respective locations. In the spring of 2019, 200 companies with an annual turnover of more than EUR 5 million in each of the countries Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, and the UK answered questions about their own payment experiences and current issues relating to risk and receivables management. The annual survey has now been conducted by EOS no less than 12 times.

About EOS Group

EOS Group is a leading international provider of customized financial services. As a specialist in the evaluation and processing of receivables, EOS deploys new technologies to offer its some 20,000 customers in 26 countries financial security through smart services. The company’s core business is the purchase of unsecured and secured debt portfolios. Working within an international network of partner companies, EOS Group has a workforce of more than 7,500 and over 60 subsidiaries, so it can access resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities, real estate and e-commerce. EOS is part of Otto Group.

Печат
 • Financial executives across Europe see cyber security and data protection as major trends in the next two years
 • Just 28 percent are already working on issues of cyber security in receivables management
 • Western Europeans more active in dealing with data protection than Eastern Europeans

Hamburg, September 24, 2019 – If you ask major European companies about the trends in receivables management in the next two years, most will cite security issues, regardless of their country. 52 percent attach great importance to data protection, and 49 percent to cyber security. This was one of the insights from the survey “European Payment Practices” 2019, which polled 3,400 companies in 17 European countries on behalf of financial services provider EOS. Astonishingly, although cyber security is seen as a trending issue in receivables management, just 28 percent of the European companies taking part in the survey have taken any action in this area. In Western Europe, every third company is actively addressing this issue (33 percent), while in Eastern Europe it’s only one in four (25 percent). Companies are doing a little better at improving data protection. Nevertheless, despite the EU General Data Protection Regulation (GDPR), which entered into force in 2018, only 67 percent of Western European and 55 percent of Eastern European companies are actively addressing this issue.

Risk of loss of revenue due to cyber attacks

“The survey shows that the question of cyber security is still being neglected by many financial executives,” says Gunnar Woitack, Chief Information Security Officer (CISO) at EOS Group. “This is negligent and can lead to significant economic losses. There is a massive need for investment in this area.” A study by management consultancy Accenture revealed that USD 5.2 trillion in revenue could be lost to companies worldwide in the next five years as a result of cyber attacks.

Planned hacker attacks boost cyber security

To ensure the greatest possible level of data security at the more than 60 EOS companies in 26 countries, Woitack regularly engages the services of specialized hackers from outside the company who scan the virtual defenses of EOS for breaches. “Naturally it is painful in that first moment when the outside professionals manage to overcome our defenses in what are known as penetration tests,” he admits. “But this is the only way to reveal our potential vulnerabilities and close them before an actual data theft can occur.”

The major trends in receivables management in the next 2 years are …

  Western Europe Eastern Europe Total

Measures to improve data protection

51% 52% 52%

... Cyber security

52% 47% 49%

Trending measures already being implemented …

  Western Europe Eastern Europe Total

Measures to improve data protection

67% 55% 60%

... Cyber security

33% 25% 28%


Please find further information in our EOS newsroom.

About the EOS Survey “European Payment Practices” 2019

In partnership with independent market research institute Kantar, EOS conducted phone interviews with 3,400 companies in 17 European countries to ask them about the prevailing payment practices in their respective locations. In the spring of 2019, 200 companies with an annual turnover of more than EUR 5 million in each of the countries Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, and the UK answered questions about their own payment experiences and current issues relating to risk and receivables management. The annual survey has now been conducted by EOS no less than 12 times.

About EOS Group

EOS Group is a leading international provider of customized financial services. As a specialist in the evaluation and processing of receivables, EOS deploys new technologies to offer its some 20,000 customers in 26 countries financial security through smart services. The company’s core business is the purchase of unsecured and secured debt portfolios. Working within an international network of partner companies, EOS Group has a workforce of more than 7,500 and over 60 subsidiaries, so it can access resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities, real estate and e-commerce. EOS is part of Otto Group.

Печат
 • България е на второ място в Европа по възстановен оборот на бизнеса в резултат от партньорство със специалисти по събиране на вземания
 • Рекордно високи нива на редовни плащания в България и Европа

Продължава тенденцията за подобряване на навиците на плащане в България и Европа. Положителният тренд тази година достига своеобразен рекорд по редовно платени фактури (81% средно за Европа). Това показват данните от представителното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2019, което тази година се провежда за 12-ти пореден път съвместно с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS и обхваща 3400 компании в 17 европейски държави.

България следва тази положителна тенденция - 77% от издадените фактури се плащат навреме (при средно 79% за Източна Европа и 76% за България през 2018г.), 19% се плащат със закъснение (при 20% година по-рано), а 4% се отписват поради невъзможността да бъдат събрани изобщо (показателят не отчита промяна спрямо 2018 г.).

Напълно в унисон с общоевропейската картина през 2019г. и българските компании отчитат най-добрите си показатели по редовност на плащанията за последните 6 години. Въпреки подобрението обаче, българският бизнес отново се нарежда в групата с лоша дисциплина – 23% от фактурите, издадени към фирми-контрагенти, се плащат със закъснение и/или изобщо не се погасяват (при средно ниво за Европа от 19%). Другите страни със сходен дял нередовни плащания са: Гърция (23%), Румъния (22%) и Обединеното кралство (21%).

Българските граждани традиционно остават по-дисциплинирани в сравнение с бизнеса – при тях просрочените фактури са 18% (спрямо 16% средно за Източна Европа), докато  бизнесът в България бави плащанията или не плаща въобще по 25% от издадените фактури (спрямо средно за Източна Европа 21%). Въпреки че и по двата показателя изоставаме от средноевропейските нива, все пак дисциплината на плащане при гражданите през 2019г. видимо се подобрява – забавата от тяхна страна намалява с 1 пункт спрямо миналата година, докато при бизнеса остава същата.

Дните просрочие при гражданите също намаляват (от 15 дни на 14 дни за 2019г.), докато при бизнеса тенденцията е обратна – бизнес клиентите се налага да чакат парите си 2 дни по-дълго (от 19 на 21 дни за 2019 г.).

Последици от несъбраните вземания

Забавените плащания от клиенти засягат финансовото здраве на компаниите. Основните негативни последици са: намаляване на печалбите (58%), липса на ликвидност (48%) и по-високи разходи за лихви (47%). Запазва се тенденцията почти всяка четвърта компания в България да се чувства застрашена от фалит вследствие на несъбрани вземания – 24% (спрямо 26% през 2018 г.), при средно ниво за Източна Европа от 16%.

За да компенсират негативните ефекти от несъбраните вземания, 27% от анкетираните ограничават инвестициите, 25% съкращават служители или не наемат нови, а близо една четвърт увеличават цените на произвежданите от тях стоки и услуги.

Нагласи на бизнеса

„Българинът традиционно остава по-голям оптимист от средното ниво за Европа по отношение на бъдещето“, коментира Райна Миткова, управител на EOS за България.

“Добре е да сме по-предпазливи на фона на глобалните икономически перспективи – ситуацията между САЩ и Китай, коригираните прогнози на Германия и Италия по отношение на очаквания ръст, Brexit и др. Вече сме свидетели на забавянето на ръста на европейската икономика, като рисковете са взаимосвързани и могат да доведат до спад на глобалната търговия и производство“.

В този контекст Райна Миткова допълва: „Събирането на вземания подпомага запазване на доверието в бизнеса и допринася за стабилизацията на икономиката. Ефектът от работата с компании за управление на вземания се измерва с подобрената ликвидност на бизнеса и увеличаване на пазара на труда. Събраните от специалистите средства се връщат обратно в икономиката, като бизнесът ги използва за погасяване на собствени задължения (57%), създаване на нови работни места (51%) или за различни видове инвестиции – в разрастване на пазарния дял (43%), научна и развойна дейност (27%) или инвестиции на финансовия пазар (23%).“

Методи за разплащане и дигитализация

Дигитализацията на бизнес процесите в Европа предстои да се развие. Едва 49% от компаниите посочват, че имат високо или много високо ниво на внедрени технологии. Относно процесите по управление на вземания едва 17% са постигнали пълна автоматизация.

Европейците остават традиционалисти и по отношение на методите за разплащане, като най-популярен остава банковият трансфер, предлаган от 81% от компаниите. След него се нареждат наложен платеж (69%) и авансово плащане (50%). Едва 28% от компаниите предлагат модерни дигитални начини на плащане като онлайн трансфери чрез външни доставчици (23%), мобилни плащания (7%), а криптовалутите рядко се използват като средство за разплащане (1%). 

За изследването на EOS Груп „Навици на плащане в Европа“

Изследването е проведено в началото на 2019г. и обхваща 3400 компании в седемнадесет европейски държави: Белгия, България, Великобритания, Гърция, Германия, Дания, Испания, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Хърватия, Чехия и Швейцария. Анкетираните компании са разделени според вида на клиентите си – граждани/крайни потребители (В2С) и бизнес клиенти (В2В). Проучването се провежда за дванадесета поредна година по поръчка на EOS Груп, съвместно с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS (www.tnsglobal.com).

За ЕОS Груп

ЕОS Груп е един от водещите международни доставчици на индивидуализирани финансови услуги. Основният фокус на групата е управлението на вземания в три основни бизнес насоки: събиране на вземания, изкупуване на вземания и аутсорсинг на бизнес процеси. С над 7 500 служители и повече от 60 дъщерни компании, ЕОS предлага финансова сигурност на около 20 000 клиенти в над 26 държави чрез гъвкави решения в B2С и B2B сегментите. Повече информация относно EOS Груп можете да намерите на: www.eos-solutions.com.

В България ЕОS Груп присъства от 2002 г. и към момента е представена чрез 2 дъщерни компании – ЕОС Матрикс ЕООД и ЕОС Сървисис ЕООД. Предлаганите услуги включват събиране на дългове в страната и чужбина, изкупуване на вземания, обучения и консултации в областта на събирането на дългове, софтуер за управление на вземания, правни консултации. ЕОС Матрикс е съосновател на Асоциация на колекторските агенции в България.

Печат
 • Just 28 percent of European companies offer their customers digital payment methods
 • On average, four different payment options are offered
 • Mobile payment is gaining ground, but cryptocurrencies are rarely accepted

Hamburg, September 18, 2019 – In Europe, digital payment methods continue to play a minor role, with just 28 percent of companies offering their customers digital payment options, down slightly on the previous year (2018: 29 percent). Whereas in Western Europe just under a third (32 percent) offer their customers this option, only around a quarter of companies in Eastern Europe do so (26 percent). Just 23 percent of European companies offer online transfers via third-party providers, while the availability of mobile payment is seven percent and rising (up from five percent in 2018). Cryptocurrencies continue to be a niche phenomenon and are rarely accepted as a means of payment. On average, customers are only offered four different payment methods. The survey commissioned on behalf of financial services provider EOS polled 3,400 companies in 17 European countries.

Across Europe, conventional payment methods dominate

The most popular payment method in Europe is still the traditional bank transfer, which is offered by 81 percent of all companies. This is followed by payment on account (69 percent) and advance payment (50 percent). “As our survey shows, European companies are still lagging far behind when it comes to using digital payment methods,” says Klaus Engberding, CEO of the EOS Group. “In a digitalized environment it will not suffice in the long term to rely solely on traditional payment methods. Companies should gear themselves systematically to customer needs and increase the number of payment options possible so as not to miss the boat. At EOS we also regularly check which payment methods are best suited to which country, so that defaulting payers can settle their debts in a way that is convenient for them.” EOS Group is represented in 26 countries worldwide.

Payment methods offered in Europe:

  2019 2018
Traditional payment methods 100% 100%
Bank transfer 81% 82%
Payment on account 69% 64%
Payment in advance 50% 52%
Cash payment/payment on collection 42% 39%
Direct debit 38% 29%
Credit card 37% 32%
Payment in installments/financing 31% 33%
Debit card 28% 26%
 
Digital Payment methods 28% 29%
Online transfers via third party providers 23% 23%
Mobile payment 7% 5%
e-Wallets 4% 5%
Cryptocurrencies 1% 1%

“Please state which of the following payment methods you currently offer your 
customers for settling their bills.” / Multiple responses possible.

Please find further information in our EOS newsroom.

About the EOS Survey “European Payment Practices” 2019

In partnership with independent market research institute Kantar, EOS conducted phone interviews with 3,400 companies in 17 European countries to ask them about the prevailing payment practices in their respective locations. In the spring of 2019, 200 companies with an annual turnover of more than EUR 5 million in each of the countries Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, and the UK answered questions about their own payment experiences and current issues relating to risk and receivables management. The annual survey has now been conducted by EOS no less than 12 times.

About EOS Group

EOS Group is a leading international provider of customized financial services. As a specialist in the evaluation and processing of receivables, EOS deploys new technologies to offer its some 20,000 customers in 26 countries financial security through smart services. The company’s core business is the purchase of unsecured and secured debt portfolios. Working within an international network of partner companies, EOS Group has a workforce of more than 7,500 and over 60 subsidiaries, so it can access resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities, real estate and e-commerce. EOS is part of Otto Group.

Печат
 • Payment practices continue to improve, with 81 percent of all invoices being paid on time
 • But future outlook more pessimistic than of late
 • Consumers more reliable payers than business customers

Hamburg, September 9, 2019 – Payment practices in Europe have continued to improve in both the B2C and B2B segments, with 81 percent of all invoices currently being paid on time. Five years ago it was just 75 percent. In Eastern Europe, four out of five payments arrive on time (80 percent); in Western Europe it’s as much as 83 percent. Punctual payment is especially high in Russia, where 89 percent of all receivables are paid on time, followed by Germany (86 percent) and Denmark (85 percent). In Europe, Slovakia (76 percent), Bulgaria and Greece (each 77 percent) are bringing up the rear for punctuality. The representative survey “European Payment Practices” 2019, conducted on behalf of financial services provider EOS, polled 3,400 companies in 17 European countries.

The outlook is gloomy – is the tide about to turn for payment practices?

Despite the ongoing positive trend in payment practices, European companies are meanwhile looking skeptically to the future. Only 22 percent expect a significant improvement in payment practices in the next two years; in 2018 the figure was 24 percent. On the other hand, 15 percent of those polled expect things to get worse; that’s an increase of two percent compared with the previous year. In Western Europe, companies from Germany and the UK are particularly negative about the future. In Eastern Europe, it is primarily companies from Russia and Slovenia that assume an adverse trend.

“The survey confirms what many current economic forecasts are also showing: the mood in the European economy is no longer as optimistic as it has been in recent years,” says Klaus Engberding, CEO of the EOS Group. “In the UK, a possible no-deal Brexit is dampening expectations, and in Germany the negative economic outlook in particular is having an impact on morale. If global trade disputes are further exacerbated, a decline in payment levels in Europe can be expected as early as next year.”

Five-year trend: payment terms in Europe were reduced and payment practices improved ...

  2019 2014
Average payment term 33 days 37 days
Receivables paid on time 81% 75%
Receivables paid late or unrecoverable 19% 25%

 

… but how long will the trend continue?

  2019 2018

“Payment practices will generally/significantly improve in the next two years”

22% 24%

“Payment practices will generally/significantly deteriorate in the next two years.”

15% 13%

 

Majority still dispenses with outside support for receivables management

In Europe, companies getting professional support with their receivables management are still in the minority. Just four out of ten companies (42 percent) work with external service providers to recover outstanding debts. “With a view to a potentially depressed economic climate in particular, those companies not already doing so should professionalize their receivables management to a greater extent and look at working with external collection providers, to keep their cash flows stable in the event of a possible decline in the level of payments,” says Engberding.

Consumers more reliable payers than companies

As the EOS Survey shows, European companies set their customers an average payment term of 33 days; five years ago they were allowed four days more. Whereas in 84 percent of cases consumers and private customers meet this deadline, only 79 percent of companies manage to do so. The main reasons for payment delays cited by the respondents were primarily cash flow problems in the B2C segment (57 percent) and in the B2B segment, outstanding payments by a customer’s own clients (55 percent) and the use of supplier credits (51 percent).

Please find further information in our EOS newsroom.

 

About the EOS Survey “European Payment Practices” 2019

In partnership with independent market research institute Kantar, EOS conducted phone interviews with 3,400 companies in 17 European countries to ask them about the prevailing payment practices in their respective locations. In the spring of 2019, 200 companies with an annual turnover of more than EUR 5 million in each of the countries Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, and the UK answered questions about their own payment experiences and current issues relating to risk and receivables management. The annual survey has now been conducted by EOS no less than 12 times.

About EOS Group

EOS Group is a leading international provider of customized financial services. As a specialist in the evaluation and processing of receivables, EOS deploys new technologies to offer its some 20,000 customers in 26 countries financial security through smart services. The company’s core business is the purchase of unsecured and secured debt portfolios. Working within an international network of partner companies, EOS Group has a workforce of more than 7,500 and over 60 subsidiaries, so it can access resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities, real estate and e-commerce. EOS is part of Otto Group.

Печат

UniCredit announces that, through its subsidiaries UniCredit Bank Hungary, it concluded an agreement in relation to the disposal on a non-recourse basis (pro-soluto) of a portfolio composed of retail mortgages, unsecured and overdrawn accounts receivables with the locally-licensed Hungarian financial enterprise EOS Hungary.

The portfolio consists entirely of Hungarian loans and has a total claim value of approximately EUR 28 million (HUF 9,0 billion).

Moreover, UniCredit Bank Hungary has signed with EOS Hungary an agreement for a 3 years forward flow program on the new NPL inflows in the mortgages, unsecured consumer, predefined SME loans and overdrawn accounts segments.

The portfolio sale and the forward flows agreement are part of the overall UniCredit Group’s on-going strategy to reduce non-performing exposure (“NPE”).

The impact of the portfolio sale will be reflected in second quarter 2019 accounts.

Печат
 • Нови рекордни стойности по отношение на приходи и EBITDA
 • Сериозни инвестиции в изкупуване на вземания: поредна стъпка в посока позиционирането на EOS като глобален финансов инвеститор
 • „Планираме значително да разширим бизнеса ни с изкупуване на дългове, обезпечени с недвижими имоти, освен сделките с необезпечени вземания.“

Хамбург, Германия, 16 юли 2019 г. EOS Груп, със седалище в Хамбург, е увеличила прихода си за фискалната 2018/2019 г. с 2,3% – на 813,7 милиона евро. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) е нараснала на 283,6 милиона евро. С това международният доставчик на индивидуализирани финансови услуги, част от Otto Груп, отбелязва нов рекорд и по двата ключови показателя. Една от основните причини за положителното развитие е интензивното инвестиране в изкупуване на необезпечени и обезпечени портфейли. През изминалата финансова година EOS е инвестирала 668 милиона евро във вземания и недвижимо имущество и продължава все повече да се налага като глобален финансов инвеститор.

Вижте прегледа на ключовите показатели на EOS Group в нашия
онлайн годишен доклад.

Ще продължаваме усилено да инвестираме в изкупуване на вземания

„Доволен съм от изключително успешната финансова година“, споделя Клаус Енгбердинг, председател на борда на директорите на EOS Груп. „Постигнахме отлични нива както при оборота, така и при печалбата. Въпреки процеса по хармонизиране на фискалната година през предходната година* успяхме да увеличим приходите на EOS Груп. Това е ясен знак за устойчивото развитие на нашия бизнес“, каза Енгбердинг. „Планираме значително да разширим бизнеса ни с изкупуване на дългове, обезпечени с недвижими имоти, освен сделките с необезпечени вземания. С помощта на модерните технологии за обработка на бази данни, които ползваме, можем оптимално да оценяваме и обработваме вземанията – идеална основа за продължаващите инвестиции в изкупване на вземания в цял свят.“

*През отчетния период 2017-2018 г. около 30 дружества на EOS бяха включени с 14 вместо с 12 месеца в консолидираните финансови отчети към края на годината.

EOS Груп разполага с общо 60 дружества в 26 държави и има над 7 500 служители. Чрез партньорската си мрежа EOS предлага на своите около 20 000 клиенти интелигентни финансови услуги в 180 държави по света.

Повишаване на обемите от обезпечени вземания в Източна Европа

В Източна Европа EOS се радва на рекордни постижения. „Много се гордеем с резултата ни в Източна Европа за изминалата финансова година“, каза Марвин Рамке, член на борда на директорите на EOS Груп и отговорно лице за този регион. „При 203,2 милиона евро приходите надскачат миналогодишните с над 10%. Печалбата преди данъчно облагане е значително по-висока в сравнение с предходния отчетен период.“ И при двата ключови показателя EOS достига най-високото ниво за този регион до момента. „Отново успяхме да увеличим обема на инвестициите в портфейли с просрочени вземания. Миналогодишните нива бяха надхвърлени най-вече в Полша и Хърватска, но също така и в Русия и Словакия“, коментира Рамке. В частност е разширен обемът на инвестициите в обезпечени вземания, като в тази област EOS е активна в девет източноевропейски страни. В тази връзка Рамке допълва: „Продължаваме да виждаме големи възможности за растеж в този сегмент и планираме да разгърнем тази сфера на дейност във всичките ни офиси в Източна Европа.“

EOS в България

ЕОС Матрикс продължава да е на водещи позиции в България, като инвестира активно в обезпечени и необезпечени портфейли. „През последните две години реализирахме знакови не само за пазара в страната, но и за региона като цяло сделки – купихме най-големия потребителски портфейл с баланс от над 235 млн.евро и най-големия обезпечен портфейл, възлизащ на над 350 млн.евро“, посочва Райна Миткова, управител на ЕОС в България. „За нас това е атестат от страна на клиентите ни за професионализъм, доверие и стабилност. Ще продължим да работим в тази посока, посрещайки предизвикателствата, като развиваме технологиите си и автоматизираме процеси за по-добро и качествено обслужване.“

За EOS Груп

EOS Груп е водещ международен доставчик на индивидуализирани финансови услуги. В качеството си на експерт в оценяването и обработването на вземания EOS непрекъснато внедрява нови технологии, за да предложи на своите близо 20 000 клиенти в 26 държави финансова сигурност посредством интелигентни услуги. Основният фокус на компанията е изкупуване на портфейли с необезпечени и обезпечени вземания. В рамките на международната си партньорска мрежа и с над 7 500 служители в повече от 60 дъщерни дружества EOS Груп има достъп до ресурси в над 180 държави. Основните целеви сектори включват банки, дружества за комунални услуги, недвижими имоти и електронна търговия. EOS е част от Otto Груп.

Повече информация за EOS Груп може да намерите на: www.eos-solutions.com

За въпроси и допълнителна информация:

Дарина Тодорова, тел.: +359 2 976 08 00, e-mail: d.todorova@eos-matrix.bg;

 

Печат

Hamburg, Germany, July 3, 2019 – Good news for the EOS Group: for the 15th time in a row, EOS Holding, the international financial investor’s parent company, received an A-rating for creditworthiness. The auditors from Euler Hermes Rating attested that EOS continues to present a low financial risk. The rating experts cited the high stability of the company’s cash flows and the continued very high level of earnings as the rationale for the rating. The auditors also expect a stable performance for the coming 12 months.

Euler Hermes considered the longstanding experience of EOS in the valuation, acquisition and recovery of non-performing debt, its market leadership in Germany and strong position in the Western and Eastern European markets to be especially positive factors. EOS has more than 60 subsidiaries in 26 countries.

"We are delighted that the auditors again confirmed the high level and stability of our earning power, and that their report specifically emphasized our extensive experience in receivables purchasing and recovery," says Justus Hecking-Veltman, Member of the EOS Group’s Board of Directors and Chief Financial Officer. "In fiscal 2018/19 we invested EUR 668 million in receivables and real estate. We are aiming to again purchase secured and unsecured debt portfolios of this magnitude in this current financial year."

About the EOS Group
The EOS Group is a leading international provider of customized financial services. As a specialist in the evaluation and processing of receivables, EOS deploys new technologies to offer its some 20,000 customers in 26 countries financial security through smart services. The company's core business is the purchase of unsecured and secured debt portfolios. Working within an international network of partner companies, the EOS Group has a workforce of around 7,500 and more than 60 subsidiaries, so it can access resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities, real estate and e-commerce.

Justus Hecking-Veltman, Chief Financial Officer, EOS Group
Justus Hecking-Veltman, Chief Financial Officer, EOS Group
Justus Hecking-Veltman, Chief Financial Officer, EOS Group
Печат

Компаниите за събиране на вземания насърчават добрите навици за плащане в обществото

Навиците на плaщане се подобряват трайно в Европа и България. Това показват данните от представителното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2018, което тази година се провежда за 11-и пореден път съвместно с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS и обхваща 3 400 компании в 17 европейски държави.

В България тенденцията е сходна – 76% от издадените фактури се плащат в уговорения срок (при средно 78% за Източна Европа и 74% за България през 2017 г.), 20% се плащат със закъснение (при 22% година по-рано), а 4% се отписват поради невъзможността да бъдат събрани изобщо (показателят не отчита промяна спрямо 2017 г.).

В унисон с общоевропейската тенденция за подобряване на навиците на плащане, през 2018г. българските компании отчитат най-добрите си показатели по редовност на плащанията за последните 5 години. Въпреки подобрението, българският бизнес отново се нарежда в групата с лоша дисциплина – 25% от фактурите, издадени към фирми-контрагенти, се плащат със закъснение или изобщо не се погасяват при средно за Европа ниво от 22%. Другите страни със сходен дял нередовни плащания са: Обединеното кралство (25%), Гърция (27%) и Румъния (27%), а Словения (30%) се нарежда в дъното на класацията. Гражданите са по-дисциплинирани от бизнеса в това отношение – средно 19% от фактурите се плащат със закъснение или остават неплатени (при 18% за Източна Европа). Като положителен факт за България проучването отчита дни забава под средните нива за Европа (общо за бизнес и граждани) – българският бизнес получава парите си със закъснение от средно 18 дни след падежа, спрямо 20 дни забава за Европа.

Последици от несъбраните вземания

Забавените плащания от клиенти засягат финансовото здраве на компаниите: основните негативни последици са намаляване на печалбите (57%), по-високи разходи за лихви (47%) и липса на ликвидност (47%). През 2018 г. се увеличава делът на компаниите, които се опасяват от крайно негативни резултати – 26% от фирмите твърдят, че се чувстват застрашени от фалит поради просрочени вземания, при средно ниво за Източна Европа от 14%.

За да компенсират негативните ефекти от несъбраните вземания 27% от анкетираните ограничават инвестициите, 25% от компаниите съкращават служители или не наемат нови, а близо една четвърт увеличават цените на произвежданите от тях стоки и услуги.

Значение на събирането на вземания в България

Компаниите намират решение на проблемите, произтичащи от забавени и отписани вземания, като си партнират със специализирани агенции за управление на дългове – 44% от българския бизнес ползва услугите на външен експерт (увеличение с 2 пункта спрямо 2017 г.).

Резултатите не закъсняват и България се нарежда на първо място в Източна Европа по върнати приходи чрез колекторски компании – 11,1% от оборота на фирмите е бил възстановен благодарение на външни доставчици на услуги за управление на вземания. По този показател в цяла Европа ни изпреварва единствено Германия.

„Ефектът от работата с колекторски агенции се измерва с подобрената ликвидност на бизнеса“, коментира Райна Миткова, Изпълнителен директор на ЕОС в България. „Тези средства се връщат обратно в икономиката, като компаниите ги използват за погасяване на собствени задължения (58%), създаване на нови работни места (48%) или за различни видове инвестиции – в разрастване на пазарния дял (44%), научна и развойна дейност (33%) или инвестиции на финансовия пазар (26%).

Нагласи на бизнеса

Европейските компании, като цяло, имат по-положителен поглед към бъдещето, отколкото през предходната година и остават предпазливо-оптимистични относно забавянето на плащанията. Във всички изследвани страни намалява броят на компаниите, които очакват влошаване на навиците на плащане в бъдеще (13% за 2018г. спрямо 19% за 2017г.). Българските компании традиционно остават оптимисти, като 32% от тях очакват значително подобряване в следващите 2 години (срещу 27% средно за Източна Европа). В същото време 66% от анкетираните посочват, че компаниите за събиране на вземания насърчават добрите навици на плащане в обществото.

За изследването на EOS Груп „Навици на плащане в Европа“

Изследването е проведено в началото на 2018 г. сред 3 400 компании с годишен оборот над 5 млн. евро в седемнадесет европейски държави: Белгия, България, Великобритания, Гърция, Германия, Дания, Испания, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Хърватия, Чехия и Швейцария. Анкетираните компании са разделени според вида на клиентите си – граждани/крайни потребители (В2С) и бизнес клиенти (В2В). Проучването се провежда за единадесета поредна година по поръчка на EOS Груп, съвместно с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS (www.tnsglobal.com).

За ЕОS Груп

ЕОS Груп е един от водещите международни доставчици на индивидуализирани финансови услуги. Основният фокус на групата е управлението на вземания в три основни бизнес насоки: събиране на вземания, изкупуване на вземания и аутсорсинг на бизнес процеси. С над 7 500 служители и повече от 60 дъщерни компании, ЕОS предлага финансова сигурност на около 20 000 клиенти в над 26 държави чрез гъвкави решения в B2С и B2B сегментите. Повече информация относно EOS Груп можете да намерите на: www.eos-solutions.com.

В България ЕОS Груп присъства от 2002 г. и към момента е представена чрез 2 дъщерни компании – ЕОС Матрикс ЕООД и ЕОС Сървисис ЕООД. Предлаганите услуги включват събиране на дългове в страната и чужбина, изкупуване на вземания, обучения и консултации в областта на събирането на дългове, софтуер за управление на вземания, правни консултации. ЕОС Матрикс е съосновател на Асоциацията на колекторските агенции в България.

Печат

Компаниите отчитат необходимост от допълнителна работа по GDPR преди всичко в администрацията и областта на човешките ресурси

 • Повечето от дружествата в ЕС асоциират новата обща европейска защита на личните данни (GDPR) с още по-голяма сигурност на данните в сферата на управление на вземанията;
 • Компаниите отчитат необходимост от допълнителна работа по GDPR преди всичко в администрацията и областта на човешките ресурси;
 • Над 10% от фирмите в ЕС не са запознати с GDPR.

Въпреки допълнителната работа, европейските компании като цяло имат положително отношение към общия регламент на ЕС за защита на личните данни (GDPR). Това е така, защото повече от две трети (69%) от всички европейски фирми, които оценяват новия регламент като релевантен за тях, ще се възползват от по-голямата сигурност на данните при управление на вземанията. Това важи по-специално за испанските и датските компании (по 78% и за двете страни); в Германия, от друга страна, цифрата е 71%. Тези изводи са резултат от специален анализ от страна на EOS Груп относно въздействието на новия Общ регламент за защита на личните данни в Европа. Изследването е проведено сред 3000 компании в 15 европейски държави като част от ежегодното проучване „Навици на плащане в Европа“ на EOS за 2018г.

GDPR: Само малко над половината от компаниите в ЕС считат, че е от практическо значение

„Анализът показва колко е важна сигурността и защитата на данните за европейските компании“, обяснява Кърстен Пед, главен отговорник по привеждане в съответствие на спазването на регулацията и главен съветник на EOS Груп в Германия. „Въпреки това, все още има фирми, които изобщо не са запознати с GDPR. Там е рискът регулацията да бъде пренебрегната.“ Проучването на ЕОS показва, че 11% от анкетираните фирми от ЕС не са знаели за GDPR до сега. Една четвърт от изследваните компании (25%) са запознати, но смятат, че това не е много свързано или не се отнася изобщо за техния бизнес. Само малко повече от половината (57%) от анкетираните компании считат, че новата регулация се отнася за тях.

Допълнителна работа в цяла Европа – особено в администрацията и човешките ресурси

57% от европейските компании, намиращи GDPR за релевантен към тях, съобщават, че е налице допълнителна работа, засягаща предимно администрацията им. Освен увеличаването на задълженията по документацията, около две трети (69%) от компаниите казват, че в резултат на прилагането на регламента се наблюдава повече бюрокрация. Повече от половината от компаниите (55%) отчитат също нарастване на необходимостта от персонал. Общо 26% дори заявяват, че GDPR може да застраши техния бизнес модел.

Управление на вземанията: дружествата са добре подготвени

„Въпреки че повечето експерти по управление на вземанията са подготвени за допълнителната работа, която ще възникне, те ясно свързват GDPR с повече сигурност и защита на данните“, заключава Кърстен Пед. „Благодарение на осъзнаването на ползите от регулацията, компаниите са добре подготвени за нейното прилагане.“

GDPR се прилага за всички дружества от ЕС от 25 май

GDPR е регламент на Европейския съюз, който засяга частни компании и публични органи. Регламентът е в сила от 25 май 2016 г., но всички държави от ЕС трябва да го прилагат от 25 май 2018 г. Целта на регламента е да защити личните данни в рамките на ЕС и да гарантира свободното движение на данни в рамките на единния пазар на ЕС.

За проучването на EOS: „Навици за плащане в Европа“

През пролетта на 2018 г. в партньорство с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS (преди TNS Infratest) EOS проучи 3 400 компании с минимум 20 служители и годишен оборот от поне 5 милиона евро за преобладаващите местни платежни практики, икономическо развитие в техните страни и въпроси, свързани с риск и управление на вземания. Представените тук резултати са част от специален анализ на проучването на 3000 компании от 15 страни от ЕС: Германия, Великобритания, Испания, Франция, Белгия, Дания, Румъния, Чехия, Хърватска, Унгария, България, Словакия, Словения, Гърция.

EOS Груп

EOS Груп е един от водещите международни доставчици на персонализирани финансови услуги. Основният му фокус е върху управлението на вземанията, обхващащо три ключови бизнес сегмента: събиране на вземания, изкупуване на дългове и аутсорсинг на бизнес процеси. С около 7000 служители и повече от 55 дъщерни дружества, EOS предоставя на около 20 000 клиенти в 26 страни по света финансова сигурност с персонализирани услуги в B2C и B2B сегментите. Чрез международна мрежа от партньорски компании, EOS Груп има достъп до ресурси в над 180 държави. Основните целеви сектори на групата са банки и небанкови финансови институции, ютилити и телекомуникационни компании, като си партнира и с публичния сектор, компании от сферата на недвижими имоти, поща и куриерски услуги, електронна търговия и др. За повече информация посетете: www.eos-solutions.com.

Печат

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „ЕОС МАТРИКС” ЕООД с предмет: 

„Доставка на софтуер за внедряване и интегриране на Матрикс 3.0 с други информационни системи и Извършване на услуга за подпомагане в областта на трансфера на знания - миграция на всички данни от съществуващите системи на компанията към Матрикс 3.0”, състояща се от две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на софтуер за внедряване и интегриране на Матрикс 3.0 с други информационни системи”

Обособена позиция 2 „Извършване на услуга за подпомагане в областта на трансфера на знания - миграция на всички данни от съществуващите системи на компанията към Матрикс 3.0” 

Срок за подаване на оферти: 22.02.2018г. - 01.03.2018г.

Допълнителна информация:

Валидна до: четвъртък, 01.03.2018 г.

Възложител: ЕОС МАТРИКС ЕООД 

Изтеглете тръжната документация оттук!

Печат

Българският бизнес остава в дъното на класацията по редовност на плащания в Европа.

Навици на плащане

Навременните плащания в Европа в момента са на ниво от 78% от всички издадени фактури. След като цяло положителното развитие на показателя през последните 10 години, навиците на плащане през последните 3 години по-скоро стагнират като не отчитат значително подобрение. Това показват данните от проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2017, което тази година се провежда за 10-ти път, съвместно с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS и обхваща 3‘200 компании в 16 европейски държави. В България тенденцията е сходна – 74% от издадените фактури се погасяват в уговорения срок (при средно 76% за Източна Европа и 72% за България през 2016 г.), 22% се плащат със закъснение (при 23% година по-рано), а 4% се отписват поради невъзможността да бъдат събрани изобщо (показателят не отчита промяна спрямо 2016 г.)

Българските бизнес клиенти отново се нареждат в групата с много лоша дисциплина на плащанията – 27% от фактурите, издадени към фирми-контрагенти се плащат със закъснение или изобщо не се погасяват при средно за Европа ниво от 23%. Другите страни със сходен дял нередовни плащания са Гърция (28%), Русия (27%), Румъния (27%) и Хърватска (27%). Закъснението, с което бизнесът у нас се разплаща е средно 23 дни след падежа на фактурата (при 21 дни за Източна Европа). Гражданите са по-дисциплинирани от бизнеса в това отношение – средно 24% от фактурите се плащат със закъснение или остават неплатени (при 23% за Източна Европа), а средното закъснение е 15 дни след падежа.

Последици от несъбраните вземания

Забавените плащания от клиенти засягат финансовото здраве на компаниите: основните негативни последици от тях са намаляване на печалбите (56%), по-високи разходи за лихви (46%) и липса на ликвидност (44%). През 2017 г. повече компании твърдят, че усещат тези последици в сравнение с година по-рано. Тези проблеми в крайна сметка могат да доведат и до крайно негативни резултати – 24% от фирмите в България твърдят, че се чувстват застрашени от фалит поради просрочени вземания на фона на средно 17% в Европа и Източна Европа.

В същото време компаниите предприемат и редица мерки вследствие на проблемите, произлизащи от просрочията, които се отразяват и на потребителите – 27% от анкетираните ограничават инвестициите, близо една четвърт от компаниите (23%) съкращават служители или не наемат нови, а 22% увеличават цените за произвежданите от тях стоки и услуги, за да компенсират негативните ефекти, изброени по-горе. 

Значение на събирането на вземания в България

Компаниите намират решение на проблемите, произтичащи от забавени и отписани вземания, в партньорството със специализирани агенции за управление на дългове – 42% в България ползват услугите на външен експерт (при средно 41% за Европа). Анкетираните декларират, че колекторските агенции им възстановяват обратно 9% от годишния оборот. Тези средства се връщат обратно в икономиката, тъй като компаниите ги използват за погасяване на собствени дългове (56%) и създаване на нови работни места (45%) или за различни видове инвестиции – в разрастване на пазарния дял (41%), научна и развойна дейност (34%) или инвестиране на финансовия пазар (30%).

Печат

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „ЕОС МАТРИКС” ЕООД с предмет:

„Закупуване на Частна Облачна Система (PrivateCloudSolution) за нуждите на внедряване на Матрикс 3.0”

Срок за подаване на оферти: 04.05.2017 г. - 11.05.2017 г.

Допълнителна информация:

Валидна до: четвъртък, 11.05.2017 г.

Възложител: ЕОС МАТРИКС ЕООД

Печат

Иновативната система ще подкрепя конкурентоспособността на "ЕОС Матрикс" на българския пазар.

“ЕОС МАТРИКС” ЕООД сключи договора за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-1.001-0369-C01 за проект „Внедряване на иновативен процес в ЕОС Матрикс ЕООД” по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 1 439 162.00 лв. (759 203.85 лв. - европейско и 133 977.15 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца. 

Проектът има за цел повишаване конкурентоспособността на „ЕОС МАТРИКС” ЕООД, чрез внедряване на иновативен процес посредством внедряването на иновативно високо-производително комплексно корпоративно софтуерно решение за управление на задължения и вземания Матрикс Кълекшън 3.0. Системата предлага големи възможности за конфигуриране /настройване на процедури и процеси, документи, финансови изчисления, работен език, валути и други бизнес параметри, а също така разполага с много стандартизирани интерфейси, които я правят пригодна за внедряване на пазари на компанията и извън България. 

В рамките на проекта ще бъдат закупени Частна Облачна Система (Private Cloud Solution) и Софтуер за внедряване и интегриране на Матрикс 3.0 с други информационни системи. 

Печат

На 24 ноември се състоя ежегодното клиентско събитие на ЕОС България, което беше и повод и за отбелязване на 14-годишнината на компанията на българския пазар.

Тази година събитието мина под мотото „Магията зад сцената“, а за гостите имаше много изненади във вълшебен дух. Магията беше избрана като лайтмотив, за да подскаже аналогията с етичните начини на работа в колекторския бранш. 

Специален гост-лектор на събитието беше г-н Теодор Блидарус, основател и управляващ директор на румънската иновативна компания Softelligence, номинирана от Deloitte за един от най-бързоразвиващи се стартъпи. Той представи лекция на тема „Дигиталната трансформация чрез fintech индустрията“, както и своя над 20 годишен опит в разработването на софтуер за финансовия сектор.

На събитието присъстваха над 180 клиенти и партньори на компанията – като сред гостите бяха представители на водещи банкови и небанкови финансови институции, телеком и ютилити компании, както и регионалният директор на ЕОС Груп за Източна Европа - г-н Марвин Рамке.

ЕОС е част от немската финансова група EOS Group и е основана в България през 2002 г. и през годините компанията се разраства, за да достигне водеща позиция в сектора по управление и изкупуване на вземания. Днес за ЕОС в България работят близо 400 служителя като компанията е предпочитан партньор на водещите представители на банковия и небанковия финансов сектор, телеком и ютилити индустрията, както и на множество търговски компании.

Печат

Компаниите посочват регулаторните бариери като основно предизвикателство пред международната търговия въпреки европейските законочи улеснения / Проучването на ЕОС показва карта на риска от лоши вземания в Европа.

Германия е предпочитан търговски партньор в Европа - както като клиент, така и като доставчик. Всяка пета немска фактура (20%) е издадена към контрагент в чужбина. На второ място се нарежда Австрия (16%), третото място си поделят Унгария и България (14%), а на четвърто са Словакия и Хърватска (13%).  Германия е в топ 3 на основните бизнес партньори (купувачи) за 12 от изследваните 13 държави. Това показват резултатите от изследването на EOS „Европейски навици на плащане“ 2016, проведено сред 3000 експерта в 14 европейски държави от института за пазарни проучвания TNS Infratest.

Европейските регулации често са неефективни

Близо всяка четвърта компания в Европа очаква осезаемо увеличаване на международния си бизнес занапред. Средно 43% от компаниите се считат за добре подготвени да обработват вземанията си в чужбина. По-висок е делът на тези компании в Германия (65%) и Австрия (53%). В Западна Европа най-неподготвени в това отношение се считат компаниите във Франция (38%) и Великобритания (41%). В Източна Европа подготвени за международна търговия се считат  39% от запитаните компании. Русия, България (36%) и Хърватска (34%) показват резултати под средните. 

Повечето от анкетираните компании посочват местното законодателство като основна причина за несигурността си по отношение на международната търговия. За втора поредна година, това е основното предизвикателство пред управлението на вземания в Европа. „Европейският съюз се опитва да намали тази несигурност чрез различни инструменти, сред които и Европейската заповед за плащане“, коментира Ханс-Вернер Шерер, Главен изпълнителен директор на ЕOS Груп. „Въпреки това, езиковите бариери, културните различия и географските разстояния си остават сериозни пречки за събирането на вземанията от чужбина“. 45% от анкетираните компании твърдят, че биха изпитали трудности да съберат международните си вземания без помощта на външен специалист.

Оптимизъм в Източна Европа

Източна Европа отчита нараснал оптимизъм по отношение на международната търговия. По-конкретно компаниите в Полша, България и Словакия вярват, че делът на международните им вземания ще нарасне значително през следващите две години – оптимистично настроените фирми нарастват през 2016 г. спрямо предходната година. „За много източноевропейски компании достъпът до европейския пазар е шанс за икономически растеж. Един успешен пример за това  е Полша, а другите страни от региона също разчитат на подобно развитие“, коментира Шерер. Картата на риска от проучването на EOS показва обаче, че мнозинството от европейските компании считат района на Източна Европа за значително по-рисков по отношение на лоши дългове в сравнение със Западна Европа. Държавите с най-ниско доверие сред анкетираните са Гърция и Русия (вижте картата).

Печат

Търговските компании у нас единствени отчитат подобряване в навиците на плащане на бизнес клиентите си.

След отчетеното през 2015 г. подобряване в навиците на плащане в Европа, тази година редовността им отново се влошава. Навременните плащания през 2016 г. са средно 77% при 78% година по-рано. Това показват данните от ежегодното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2016, което се провежда съвместно с института за пазарни проучвания TNS Infratest и обхваща 14 европейски държави. България е в унисон с тази тенденция – едва 72% от фактурите се погасяват в уговорения срок, докато година по-рано редовни бяха 74% от плащанията.   

Друг показател, следващ европейския тренд е отпусканият срок за отложено плащане – българските компании вече дават средно 36 дни на клиентите си за плащане на фактурите, с 3 дни повече в сравнение с 2015 г. В Европа този срок се удължава с 2 дни – от 34 на 36, а в Източна Европа – от 36 на 38 дни.

Навици на плащане на бизнеса

Българските бизнес клиенти са най-нередовните платци в Европа -  едва 70% от фактурите се плащат в срок (при 73% средно за Източна Европа и 76% за цяла Европа). Забавата, с която фирмите се разплащат у нас също е значителна - 28 дни след падежа на фактурата, като единствено в Гърция отчитат един ден повече. През 2016 г. Компаниите в България удължават даваните срокове за отложено плащане на своите бизнес клиенти от 38 през 2015 г. на 41 дни, като това резултира и в ръст при забавените и отписани вземания - от 28% на 30%.

Сред водещите причини за просрочие при бизнес клиентите в България продължават да бъдат временните ликвидни затруднения (посочвана при 48% от анкетираните) и забавените плащания от собствени клиенти (при 40% от респондентите). Значително нарастване се отчита при използването на търговски кредит като причина за просрочия (от 25 на 35%). „Отчитаме тревожен ръст при компании, които дават на клиентите си т.нар. „търговски кредит“ при продажби – много дълги срокове за плащане, което води до недостиг на ликвидност и повече просрочия по веригата на междуфирмените вземания“ – коментира Райна Миткова, управител на ЕОС в България.

Данните по сектори в България показват съществени разлики. Подобрение при бизнес клиентите се отчита единствено в сферата на търговията – 27% просрочени и отписани вземания при 28% година по-рано. В същото време секторите услуги и промишленост отбелязват влошаване – съответно с 30% в сектора на услугите при 27% година по-рано и 32% при промишлеността спрямо 30% през 2015 г. При компаниите от последния сектор има и най-голямо нарастване на периода на просрочие - с цяла седмица спрямо 2015 г., достигайки 27 дни.

„При секторния анализ забелязваме други причинно-следствени връзки - положителните резултати за сферата на търговията отдаваме на това, че тези компании през последните години най-често използват външен партньор за управлението на вземанията си – над половината от тях си сътрудничат с външни специалисти (52%), удвоявайки показателите от 2014 година, когато са били 26%“ – обяснява Райна Миткова. В същото време в сферата на услугите малко над една трета от фирмите (35%) прибягват до съдействието на външен специалист, което е с 5% по-малко спрямо предходната година, а в промишлеността са 42% - отново намаляващи с процент спрямо 2015 г.

Навици на плащане на гражданите

При гражданите се наблюдава по-умерен спад на навременните плащания до 77% при 78% през 2015 г. За сметка на това обаче при компаниите, работещи с  граждани, се забелязва по-сериозно нарастване на вземанията, които фирмите отписват – от 3 на 5%. Основна причина за просрочие при гражданите е временната липса на парични средства (35%), показваща ръст от 6% спрямо 2015 г. Следват я безработицата и общата икономическа ситуация, споменавани от 30% от анкетираните. Безработицата е топ причина за неплащане в Източна Европа (49%), следвана от свръхзадлъжнялостта (35%), като този показател в България е двойно по-нисък (18%). 

Основните негативни последици за бизнеса в България, причинени от забавени плащания, са намалените печалби (40%), следвани от липса на ликвидност (38%) и по-високи разходи за лихви (27%), като тези изводи следват тенденцията в Източна Европа. В същото време, водещи предизвикателства пред компаниите остават подобряването на навиците на плащане на клиентите (31%), постоянството при спазването на сроковете за плащане (24%) и проверката на кредитоспособността на клиентите (24%). „Добро решение за справяне с тези предизвикателства може да бъде партньорството с външен специалист по управление на вземания. Анкетираните посочват, че особено много ценят експертния опит, който подобни компании могат да споделят. В същото време, аутсорсингът на тази странична дейност помага на фирмите да се съсредоточат и развиват основния си бизнес“, твърди още Миткова.

За изследването на EOS Груп „Навици за плащане в Европа“

Изследването е проведено през пролетта на 2016 г. сред 3 000 компании в четиринадесет европейски държави: Австрия, Белгия, България, Великобритания, Гърция, Германия, Испания, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Украйна, Франция и Хърватия. Анкетираните компании са разделени според вида на клиентите си – граждани/крайни потребители (В2С) и бизнес клиенти (В2В). Проучването се провежда за девета поредна година по поръчка на EOS Груп, съвместно с института за пазарни проучвания TNS Infratest (www.transglobal.com) – компания за маркетингови проучвания с присъствие в над 80 държави, част от консултантска група Kantar. При обработването на резултатите българските компании са разделени по сектори: търговия, промишленост, услуги. 

Печат

Впечатляващ кредитен рейтинг: това е заключението на Euler Hermes Rating от проведения одит на EOS Holding през лятото на 2016 г. Одиторите бяха особено впечатлени от дългогодишния опит на компанията в оценката, придобиването и събирането на необслужвани вземания.

Други фактори, допринесли за високата оценка са трайно високите финансови резултати на групата през годините и стабилните парични потоци. Рейтинговата агенция също е била впечатлена от капиталовата структура на компанията и от капацитета и да обслужва задълженията си. 

„Ние сме много доволни от присъдения рейтинг А, който получаваме всяка година от 2005 насам. Това е отлична оценка за усилената ни работа“, каза Юстус Хекинг-Фелтман, член на борда на директорите на EOS Груп и Главен финансов директор.

Euler Hermes Rating идентифицира като възможности за развитие на EOS диверцифицирането на предлаганите услуги, както и увеличаването на дълговете в развиващите се пазари. „Ние също споделяме това мнение и затова целим да увеличим присъствието си на обещаващи пазари“, обяснява Хекинг-Фелтман. Добър пример как това може да стане е опитът, който ЕОS е натрупал на немския пазар в изкупуването на дългове, обезпечени с недвижими имоти: „През изминалата финансова година ние разширихме тази услуга и в международен план“.

Печат

Hrvati najviše duguju telekomima – njih čak 92.227 ili 40 posto od ukupnog broja blokiranih, slijede oni koji duguju državi, njih 62.804, a svaki peti račun ostane neplaćen ili se s njime kasni. Postavlja se pitanje što će se promijeniti s novim Ovršnim zakonom koji već ovaj tjedan ide u saborsku proceduru.

Zagreb, 17. rujna, 2019.  - Iako u Hrvatskoj, u skladu s europskim trendovima, raste broj pravovremenih plaćanja, čak 81 posto u odnosu na prošlogodišnjih 77,  i dalje kasni plaćanje svakog petog računa – ili se on uopće ne plati. Pokazuju to rezultati istraživanja o navikama plaćanja „European Payment Practices“ koje EOS Grupa provodi već 12. godinu zaredom i koji su u suradnji s tjednikom Lider predstavljeni na današnjoj konferenciji „Kultura (ne)plaćanja i (ne)prilike za hrvatsko gospodarstvo“.

Govoreći o kasnim plaćanjima, građani u prosjeku kasne 16 dana, dok tvrtke s plaćanjima kasne čak 22 dana, zbog čega svaka druga hrvatska kompanija osjeća posljedice propuštene dobiti, dok je svaka četvrta zabrinuta za svoj opstanak na tržištu. Ovogodišnje istraživanje pokazalo je da svega 8 posto anketiranih domaćih kompanija smatra da će se pozitivan trend zadržati, dok je prošle godine to očekivalo čak 20 posto tvrtki.

„Unatoč tome što su objektivni pokazatelji navika plaćanja bolji, subjektivni dojmovi i strahovi ne čude, posebice ako znamo da se sve glasnije najavljuje nova globalna recesija. Budući da jednoj Njemačkoj više ne ide tako dobro, što možemo očekivati za Hrvatsku koja se od posljednje recesije oporavljala dvostruko dulje u odnosu na ostatak svijeta i koja ponovno donosi novu zakonsku regulativu koja će dodatno otežati naplatu“, istaknula je direktorica EOS Matrixa Barbara Cerinski te dodala kako bi i najavljeni prijedlog Ovršnog zakona mogao imati efekt bumeranga, poput Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, kojim je uvedena obustava ovrhe dulje od 3 godine ako vjerovnik u posljednjih 6 mjeseci nije uspio ništa naplatiti, budući da je svaki treći deblokirani građanin ponovno završio u blokadi.

„Ovaj Ovršni zakon nije rješenje za blokirane građane, cijeli problem treba početi rješavati od samog početka. Primarno je definirati socijalne kriterije, strogo odijeliti osobnu odgovornost od društvene solidarnosti kako bi porezni obveznici znali gdje odlazi njihov novac, a ne da se milijunski iznosi opraštaju ljudima kojima ne trebaju biti oprošteni“, kazao je predsjednik Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović.

Prof. dr. sc. Aleksandra Maganić s Pravnog fakulteta u Zagrebu kroz svoje se predavanje „Novi ovršni zakon – korak naprijed ili dva unatrag“ dotaknula manjkavosti novog prijedloga te je istaknula kako se ovršni postupak neće ni ubrzati ni pojednostaviti ni pojeftiniti zbog niza novih radnji. „Stvorila se percepcija da je Ovršni zakon sredstvo za rješavanje problema blokiranih građana, ali nismo uzeli u obzir socijalne kriterije, nitko ne analizira stvarne razloge prezaduženosti građana Republike Hrvatske. Treba se brinuti za socijalno ugrožene građane, ali ne na teret svih drugih građana. Pogledamo li strukturu blokiranih građana, najveći broj njih ima dugovanja prema telekomima, čak 40 posto, dok četvrtina ima neplaćene obveze prema državi zbog kazni za prekršaje, dakle ovdje ne govorimo o socijalno ugroženim građanima. Primarna funkcija Ovršnog zakona je prisilna naplata tražbine“, kazala je Maganić.

Kašnjenje u naplati svakodnevni je izazov za poslovanje tvrtki koje posljedično kasne s podmirivanjem vlastitih obveza prema svojim dobavljačima, čime se stvara domino efekt, odnosno nepovoljna poduzetnička klima. S time su se složili i sudionici okruglog stola koji su se, između ostaloga, dotaknuli i utjecaja najavljenog prijedloga Ovršnog zakona na navike plaćanja u Hrvatskoj.

„Nacrt prijedloga Ovršnog zakona neće olakšati ovrhu u praksi, a iz iskustva možemo potvrditi da je trenutni sustav poprilično učinkovit budući da institucija javnih bilježnika djeluje besprijekorno. Javni bilježnici su i uvedeni kako bi rasteretili sudove, a sad će se 700 tisuća ovrha ponovno vratiti na već zagušene sudove. Novi zakon predviđa minimalno 11 koraka, umjesto dosadašnja 4, dakle postupak će trajati dulje i multiplicirat će se troškovi“, naglasila je voditeljica Sektora pravne naplate neosiguranih potraživanja EOS Matrixa Tajana Horvat.

Okupljeni poduzetnici izrazili su zabrinutost za svoje poslovanje koje direktno ovisi o mogućnostima naplate potraživanja, a njihove probleme u žustroj panel raspravi najbolje je sažeo vlasnik i direktor tvrtke Kaanan, Zvonko Popović. „Za mene su i novi i stari Ovršni zakon podjednako loši i tjeraju nas da poslovanje selimo izvan granica Hrvatske. To je ujedno i razlog zašto Hrvatsku zaobilaze strani investitori“, ustvrdio je Popović.

Više informacija možete pronaći i na linkovima u nastavku:

 

EOS Grupa

EOS Grupa vodeći je međunarodni pružatelj individualiziranih financijskih usluga. Osnovna djelatnost tvrtke je kupnja neosiguranih i osiguranih portfelja potraživanja. Kao stručnjak za procjenu i obradu potraživanja, EOS primjenjuje nove tehnologije u svom poslovanju, čime pruža financijsku sigurnost za više od 20.000 klijenata u 26 zemalja. Zahvaljujući međunarodnoj mreži partnerskih tvrtki, EOS Grupa koja broji oko 7,500 zaposlenika i više od 60 podružnica, ima izravan pristup u više od 180 zemalja diljem svijeta. Ključni sektori u kojima EOS Grupa djeluje su bankarstvo, komunalne tvrtke, sektor nekretnina te online trgovina. EOS je dio Otto Grupe. Za više informacija posjetite www.eos-solutions.com

EOS Matrix d.o.o.

Predstavlja najveći centar za naplatu i otkup rizičnih potraživanja u Hrvatskoj, lider je na tržištu upravljanja potraživanjima u istočnoj Europi, dio je regionalne mreže i član globalne EOS Grupe. Svojom poslovnom strategijom detaljnog poznavanja zakonskih i kulturnih specifičnosti zemalja u kojima posluje, omogućava profesionalnu i učinkovitu podršku u naplati potraživanja brojnim poslovnim subjektima u zemlji i inozemstvu čime im osigurava trenutno povećanje likvidnosti. Za više informacija posjetite www.eos-matrix.hr

 

Kontakt: Diana Franulić Šarić, voditeljica korporativnih komunikacija i marketinga

e-mail: d.franulic@eos-matrix.hr;  tel: +385 1 6418-400; mob: +385 99 3083002         

Печат
Покажете повече