Новини

Съобщения за медии

Заглавие
Дата на публикуване
 • гр. Хамбург, Германия, 02 юли 2020 г. – Euler Hermes Rating, една от водещите рейтингови агенции в Европа, отново оцени кредитния рейтинг на EOS Holding с “А”. EOS впечатли одиторите с изключително високото и стабилно ниво на приходите си и отличната си капиталова структура за 16 пореден път. Рейтинговата оценка подчертава най-вече дългогодишния опит на дружеството в оценката, изкупуването и събирането на необслужвани портфейли, лидерската му позиция на пазара в Германия, както силното и присъствие на EOS Груп на европейския пазар.

  Ето какво поражда увереност: Въпреки кризата с коронавируса, Euler Hermes оценява финансовия риск за EOS като нисък. Макар че е възможно да има спад на оборота и печалбата в краткосрочен и средносрочен план, одиторите все пак очакват от добри до много добри нива на печалбите в дългосрочен план.

  Устойчиви инвестиции в значителен мащаб

  През изминалите няколко години EOS фокусирано разгърна дейността си на финансов инвеститор и успя да се наложи като пазарен лидер в изкупуването на пакети от просрочени кредити в редица държави. През фискалната 2019/20 г. компанията инвестира 651,3 милиона евро в необезпечени и обезпечени с имоти портфолиа.

  „Искаме и занапред да продължим да правим значителни и устойчиви инвестиции в портфейли“ - посочи Юстус Хекинг-Велтман, финансов директор на EOS Груп. „В този смисъл е много важно разпределянето на риска между различните държави. Независимо от това с ценовите си модели не печелим всяко портфолио. На някои пазари минаваме през фази, в които нямаме успехи за дълъг период от време. Въпреки това стриктно се придържаме към собствените си правила, тъй като благодарение на това дружеството е стабилно, има устойчива дейност и е надеждно не само днес, а и за в бъдеще.“

  Относно група EOS

  Група EOS е един от водещите технологични финансови инвеститори и експерт в обработването на несъбрани вземания. Основната дейност на дружеството се състои в изкупуването на необезпечени и обезпечени портфейли от вземания. Със своите над 40 години опит EOS предлага на своите близо 20 000 клиента в 26 държави по целия свят интелигентни услуги за нуждите им в сферата на управлението на вземания. Ключовите ѝ целеви сектори са банковото дело, комуналните услуги, недвижимите имоти и електронната търговия. EOS има над 7 500 служители и е част от Otto Group.

  Повече информация за група EOS можете да намерите на www.eos-solutions.com

  Печат
  • България е на второ място в Европа по възстановен оборот на бизнеса в резултат от партньорство със специалисти по събиране на вземания
  • Рекордно високи нива на редовни плащания в България и Европа

  Продължава тенденцията за подобряване на навиците на плащане в България и Европа. Положителният тренд тази година достига своеобразен рекорд по редовно платени фактури (81% средно за Европа). Това показват данните от представителното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2019, което тази година се провежда за 12-ти пореден път съвместно с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS и обхваща 3400 компании в 17 европейски държави.

  България следва тази положителна тенденция - 77% от издадените фактури се плащат навреме (при средно 79% за Източна Европа и 76% за България през 2018г.), 19% се плащат със закъснение (при 20% година по-рано), а 4% се отписват поради невъзможността да бъдат събрани изобщо (показателят не отчита промяна спрямо 2018 г.).

  Напълно в унисон с общоевропейската картина през 2019г. и българските компании отчитат най-добрите си показатели по редовност на плащанията за последните 6 години. Въпреки подобрението обаче, българският бизнес отново се нарежда в групата с лоша дисциплина – 23% от фактурите, издадени към фирми-контрагенти, се плащат със закъснение и/или изобщо не се погасяват (при средно ниво за Европа от 19%). Другите страни със сходен дял нередовни плащания са: Гърция (23%), Румъния (22%) и Обединеното кралство (21%).

  Българските граждани традиционно остават по-дисциплинирани в сравнение с бизнеса – при тях просрочените фактури са 18% (спрямо 16% средно за Източна Европа), докато  бизнесът в България бави плащанията или не плаща въобще по 25% от издадените фактури (спрямо средно за Източна Европа 21%). Въпреки че и по двата показателя изоставаме от средноевропейските нива, все пак дисциплината на плащане при гражданите през 2019г. видимо се подобрява – забавата от тяхна страна намалява с 1 пункт спрямо миналата година, докато при бизнеса остава същата.

  Дните просрочие при гражданите също намаляват (от 15 дни на 14 дни за 2019г.), докато при бизнеса тенденцията е обратна – бизнес клиентите се налага да чакат парите си 2 дни по-дълго (от 19 на 21 дни за 2019 г.).

  Последици от несъбраните вземания

  Забавените плащания от клиенти засягат финансовото здраве на компаниите. Основните негативни последици са: намаляване на печалбите (58%), липса на ликвидност (48%) и по-високи разходи за лихви (47%). Запазва се тенденцията почти всяка четвърта компания в България да се чувства застрашена от фалит вследствие на несъбрани вземания – 24% (спрямо 26% през 2018 г.), при средно ниво за Източна Европа от 16%.

  За да компенсират негативните ефекти от несъбраните вземания, 27% от анкетираните ограничават инвестициите, 25% съкращават служители или не наемат нови, а близо една четвърт увеличават цените на произвежданите от тях стоки и услуги.

  Нагласи на бизнеса

  „Българинът традиционно остава по-голям оптимист от средното ниво за Европа по отношение на бъдещето“, коментира Райна Миткова, управител на EOS за България.

  “Добре е да сме по-предпазливи на фона на глобалните икономически перспективи – ситуацията между САЩ и Китай, коригираните прогнози на Германия и Италия по отношение на очаквания ръст, Brexit и др. Вече сме свидетели на забавянето на ръста на европейската икономика, като рисковете са взаимосвързани и могат да доведат до спад на глобалната търговия и производство“.

  В този контекст Райна Миткова допълва: „Събирането на вземания подпомага запазване на доверието в бизнеса и допринася за стабилизацията на икономиката. Ефектът от работата с компании за управление на вземания се измерва с подобрената ликвидност на бизнеса и увеличаване на пазара на труда. Събраните от специалистите средства се връщат обратно в икономиката, като бизнесът ги използва за погасяване на собствени задължения (57%), създаване на нови работни места (51%) или за различни видове инвестиции – в разрастване на пазарния дял (43%), научна и развойна дейност (27%) или инвестиции на финансовия пазар (23%).“

  Методи за разплащане и дигитализация

  Дигитализацията на бизнес процесите в Европа предстои да се развие. Едва 49% от компаниите посочват, че имат високо или много високо ниво на внедрени технологии. Относно процесите по управление на вземания едва 17% са постигнали пълна автоматизация.

  Европейците остават традиционалисти и по отношение на методите за разплащане, като най-популярен остава банковият трансфер, предлаган от 81% от компаниите. След него се нареждат наложен платеж (69%) и авансово плащане (50%). Едва 28% от компаниите предлагат модерни дигитални начини на плащане като онлайн трансфери чрез външни доставчици (23%), мобилни плащания (7%), а криптовалутите рядко се използват като средство за разплащане (1%). 

  За изследването на EOS Груп „Навици на плащане в Европа“

  Изследването е проведено в началото на 2019г. и обхваща 3400 компании в седемнадесет европейски държави: Белгия, България, Великобритания, Гърция, Германия, Дания, Испания, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Хърватия, Чехия и Швейцария. Анкетираните компании са разделени според вида на клиентите си – граждани/крайни потребители (В2С) и бизнес клиенти (В2В). Проучването се провежда за дванадесета поредна година по поръчка на EOS Груп, съвместно с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS (www.tnsglobal.com).

  За ЕОS Груп

  ЕОS Груп е един от водещите международни доставчици на индивидуализирани финансови услуги. Основният фокус на групата е управлението на вземания в три основни бизнес насоки: събиране на вземания, изкупуване на вземания и аутсорсинг на бизнес процеси. С над 7 500 служители и повече от 60 дъщерни компании, ЕОS предлага финансова сигурност на около 20 000 клиенти в над 26 държави чрез гъвкави решения в B2С и B2B сегментите. Повече информация относно EOS Груп можете да намерите на: www.eos-solutions.com.

  В България ЕОS Груп присъства от 2002 г. и към момента е представена чрез 2 дъщерни компании – ЕОС Матрикс ЕООД и ЕОС Сървисис ЕООД. Предлаганите услуги включват събиране на дългове в страната и чужбина, изкупуване на вземания, обучения и консултации в областта на събирането на дългове, софтуер за управление на вземания, правни консултации. ЕОС Матрикс е съосновател на Асоциация на колекторските агенции в България.

  Печат
  • Нови рекордни стойности по отношение на приходи и EBITDA
  • Сериозни инвестиции в изкупуване на вземания: поредна стъпка в посока позиционирането на EOS като глобален финансов инвеститор
  • „Планираме значително да разширим бизнеса ни с изкупуване на дългове, обезпечени с недвижими имоти, освен сделките с необезпечени вземания.“

  Хамбург, Германия, 16 юли 2019 г. EOS Груп, със седалище в Хамбург, е увеличила прихода си за фискалната 2018/2019 г. с 2,3% – на 813,7 милиона евро. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) е нараснала на 283,6 милиона евро. С това международният доставчик на индивидуализирани финансови услуги, част от Otto Груп, отбелязва нов рекорд и по двата ключови показателя. Една от основните причини за положителното развитие е интензивното инвестиране в изкупуване на необезпечени и обезпечени портфейли. През изминалата финансова година EOS е инвестирала 668 милиона евро във вземания и недвижимо имущество и продължава все повече да се налага като глобален финансов инвеститор.

  Вижте прегледа на ключовите показатели на EOS Group в нашия
  онлайн годишен доклад.

  Ще продължаваме усилено да инвестираме в изкупуване на вземания

  „Доволен съм от изключително успешната финансова година“, споделя Клаус Енгбердинг, председател на борда на директорите на EOS Груп. „Постигнахме отлични нива както при оборота, така и при печалбата. Въпреки процеса по хармонизиране на фискалната година през предходната година* успяхме да увеличим приходите на EOS Груп. Това е ясен знак за устойчивото развитие на нашия бизнес“, каза Енгбердинг. „Планираме значително да разширим бизнеса ни с изкупуване на дългове, обезпечени с недвижими имоти, освен сделките с необезпечени вземания. С помощта на модерните технологии за обработка на бази данни, които ползваме, можем оптимално да оценяваме и обработваме вземанията – идеална основа за продължаващите инвестиции в изкупване на вземания в цял свят.“

  *През отчетния период 2017-2018 г. около 30 дружества на EOS бяха включени с 14 вместо с 12 месеца в консолидираните финансови отчети към края на годината.

  EOS Груп разполага с общо 60 дружества в 26 държави и има над 7 500 служители. Чрез партньорската си мрежа EOS предлага на своите около 20 000 клиенти интелигентни финансови услуги в 180 държави по света.

  Повишаване на обемите от обезпечени вземания в Източна Европа

  В Източна Европа EOS се радва на рекордни постижения. „Много се гордеем с резултата ни в Източна Европа за изминалата финансова година“, каза Марвин Рамке, член на борда на директорите на EOS Груп и отговорно лице за този регион. „При 203,2 милиона евро приходите надскачат миналогодишните с над 10%. Печалбата преди данъчно облагане е значително по-висока в сравнение с предходния отчетен период.“ И при двата ключови показателя EOS достига най-високото ниво за този регион до момента. „Отново успяхме да увеличим обема на инвестициите в портфейли с просрочени вземания. Миналогодишните нива бяха надхвърлени най-вече в Полша и Хърватска, но също така и в Русия и Словакия“, коментира Рамке. В частност е разширен обемът на инвестициите в обезпечени вземания, като в тази област EOS е активна в девет източноевропейски страни. В тази връзка Рамке допълва: „Продължаваме да виждаме големи възможности за растеж в този сегмент и планираме да разгърнем тази сфера на дейност във всичките ни офиси в Източна Европа.“

  EOS в България

  ЕОС Матрикс продължава да е на водещи позиции в България, като инвестира активно в обезпечени и необезпечени портфейли. „През последните две години реализирахме знакови не само за пазара в страната, но и за региона като цяло сделки – купихме най-големия потребителски портфейл с баланс от над 235 млн.евро и най-големия обезпечен портфейл, възлизащ на над 350 млн.евро“, посочва Райна Миткова, управител на ЕОС в България. „За нас това е атестат от страна на клиентите ни за професионализъм, доверие и стабилност. Ще продължим да работим в тази посока, посрещайки предизвикателствата, като развиваме технологиите си и автоматизираме процеси за по-добро и качествено обслужване.“

  За EOS Груп

  EOS Груп е водещ международен доставчик на индивидуализирани финансови услуги. В качеството си на експерт в оценяването и обработването на вземания EOS непрекъснато внедрява нови технологии, за да предложи на своите близо 20 000 клиенти в 26 държави финансова сигурност посредством интелигентни услуги. Основният фокус на компанията е изкупуване на портфейли с необезпечени и обезпечени вземания. В рамките на международната си партньорска мрежа и с над 7 500 служители в повече от 60 дъщерни дружества EOS Груп има достъп до ресурси в над 180 държави. Основните целеви сектори включват банки, дружества за комунални услуги, недвижими имоти и електронна търговия. EOS е част от Otto Груп.

  Повече информация за EOS Груп може да намерите на: www.eos-solutions.com

  За въпроси и допълнителна информация:

  Дарина Тодорова, тел.: +359 2 976 08 00, e-mail: d.todorova@eos-matrix.bg;

   

  Печат
 • Компаниите за събиране на вземания насърчават добрите навици за плащане в обществото

  Навиците на плaщане се подобряват трайно в Европа и България. Това показват данните от представителното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2018, което тази година се провежда за 11-и пореден път съвместно с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS и обхваща 3 400 компании в 17 европейски държави.

  В България тенденцията е сходна – 76% от издадените фактури се плащат в уговорения срок (при средно 78% за Източна Европа и 74% за България през 2017 г.), 20% се плащат със закъснение (при 22% година по-рано), а 4% се отписват поради невъзможността да бъдат събрани изобщо (показателят не отчита промяна спрямо 2017 г.).

  В унисон с общоевропейската тенденция за подобряване на навиците на плащане, през 2018г. българските компании отчитат най-добрите си показатели по редовност на плащанията за последните 5 години. Въпреки подобрението, българският бизнес отново се нарежда в групата с лоша дисциплина – 25% от фактурите, издадени към фирми-контрагенти, се плащат със закъснение или изобщо не се погасяват при средно за Европа ниво от 22%. Другите страни със сходен дял нередовни плащания са: Обединеното кралство (25%), Гърция (27%) и Румъния (27%), а Словения (30%) се нарежда в дъното на класацията. Гражданите са по-дисциплинирани от бизнеса в това отношение – средно 19% от фактурите се плащат със закъснение или остават неплатени (при 18% за Източна Европа). Като положителен факт за България проучването отчита дни забава под средните нива за Европа (общо за бизнес и граждани) – българският бизнес получава парите си със закъснение от средно 18 дни след падежа, спрямо 20 дни забава за Европа.

  Последици от несъбраните вземания

  Забавените плащания от клиенти засягат финансовото здраве на компаниите: основните негативни последици са намаляване на печалбите (57%), по-високи разходи за лихви (47%) и липса на ликвидност (47%). През 2018 г. се увеличава делът на компаниите, които се опасяват от крайно негативни резултати – 26% от фирмите твърдят, че се чувстват застрашени от фалит поради просрочени вземания, при средно ниво за Източна Европа от 14%.

  За да компенсират негативните ефекти от несъбраните вземания 27% от анкетираните ограничават инвестициите, 25% от компаниите съкращават служители или не наемат нови, а близо една четвърт увеличават цените на произвежданите от тях стоки и услуги.

  Значение на събирането на вземания в България

  Компаниите намират решение на проблемите, произтичащи от забавени и отписани вземания, като си партнират със специализирани агенции за управление на дългове – 44% от българския бизнес ползва услугите на външен експерт (увеличение с 2 пункта спрямо 2017 г.).

  Резултатите не закъсняват и България се нарежда на първо място в Източна Европа по върнати приходи чрез колекторски компании – 11,1% от оборота на фирмите е бил възстановен благодарение на външни доставчици на услуги за управление на вземания. По този показател в цяла Европа ни изпреварва единствено Германия.

  „Ефектът от работата с колекторски агенции се измерва с подобрената ликвидност на бизнеса“, коментира Райна Миткова, Изпълнителен директор на ЕОС в България. „Тези средства се връщат обратно в икономиката, като компаниите ги използват за погасяване на собствени задължения (58%), създаване на нови работни места (48%) или за различни видове инвестиции – в разрастване на пазарния дял (44%), научна и развойна дейност (33%) или инвестиции на финансовия пазар (26%).

  Нагласи на бизнеса

  Европейските компании, като цяло, имат по-положителен поглед към бъдещето, отколкото през предходната година и остават предпазливо-оптимистични относно забавянето на плащанията. Във всички изследвани страни намалява броят на компаниите, които очакват влошаване на навиците на плащане в бъдеще (13% за 2018г. спрямо 19% за 2017г.). Българските компании традиционно остават оптимисти, като 32% от тях очакват значително подобряване в следващите 2 години (срещу 27% средно за Източна Европа). В същото време 66% от анкетираните посочват, че компаниите за събиране на вземания насърчават добрите навици на плащане в обществото.

  За изследването на EOS Груп „Навици на плащане в Европа“

  Изследването е проведено в началото на 2018 г. сред 3 400 компании с годишен оборот над 5 млн. евро в седемнадесет европейски държави: Белгия, България, Великобритания, Гърция, Германия, Дания, Испания, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Хърватия, Чехия и Швейцария. Анкетираните компании са разделени според вида на клиентите си – граждани/крайни потребители (В2С) и бизнес клиенти (В2В). Проучването се провежда за единадесета поредна година по поръчка на EOS Груп, съвместно с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS (www.tnsglobal.com).

  За ЕОS Груп

  ЕОS Груп е един от водещите международни доставчици на индивидуализирани финансови услуги. Основният фокус на групата е управлението на вземания в три основни бизнес насоки: събиране на вземания, изкупуване на вземания и аутсорсинг на бизнес процеси. С над 7 500 служители и повече от 60 дъщерни компании, ЕОS предлага финансова сигурност на около 20 000 клиенти в над 26 държави чрез гъвкави решения в B2С и B2B сегментите. Повече информация относно EOS Груп можете да намерите на: www.eos-solutions.com.

  В България ЕОS Груп присъства от 2002 г. и към момента е представена чрез 2 дъщерни компании – ЕОС Матрикс ЕООД и ЕОС Сървисис ЕООД. Предлаганите услуги включват събиране на дългове в страната и чужбина, изкупуване на вземания, обучения и консултации в областта на събирането на дългове, софтуер за управление на вземания, правни консултации. ЕОС Матрикс е съосновател на Асоциацията на колекторските агенции в България.

  Печат
 • Компаниите отчитат необходимост от допълнителна работа по GDPR преди всичко в администрацията и областта на човешките ресурси

  • Повечето от дружествата в ЕС асоциират новата обща европейска защита на личните данни (GDPR) с още по-голяма сигурност на данните в сферата на управление на вземанията;
  • Компаниите отчитат необходимост от допълнителна работа по GDPR преди всичко в администрацията и областта на човешките ресурси;
  • Над 10% от фирмите в ЕС не са запознати с GDPR.

  Въпреки допълнителната работа, европейските компании като цяло имат положително отношение към общия регламент на ЕС за защита на личните данни (GDPR). Това е така, защото повече от две трети (69%) от всички европейски фирми, които оценяват новия регламент като релевантен за тях, ще се възползват от по-голямата сигурност на данните при управление на вземанията. Това важи по-специално за испанските и датските компании (по 78% и за двете страни); в Германия, от друга страна, цифрата е 71%. Тези изводи са резултат от специален анализ от страна на EOS Груп относно въздействието на новия Общ регламент за защита на личните данни в Европа. Изследването е проведено сред 3000 компании в 15 европейски държави като част от ежегодното проучване „Навици на плащане в Европа“ на EOS за 2018г.

  GDPR: Само малко над половината от компаниите в ЕС считат, че е от практическо значение

  „Анализът показва колко е важна сигурността и защитата на данните за европейските компании“, обяснява Кърстен Пед, главен отговорник по привеждане в съответствие на спазването на регулацията и главен съветник на EOS Груп в Германия. „Въпреки това, все още има фирми, които изобщо не са запознати с GDPR. Там е рискът регулацията да бъде пренебрегната.“ Проучването на ЕОS показва, че 11% от анкетираните фирми от ЕС не са знаели за GDPR до сега. Една четвърт от изследваните компании (25%) са запознати, но смятат, че това не е много свързано или не се отнася изобщо за техния бизнес. Само малко повече от половината (57%) от анкетираните компании считат, че новата регулация се отнася за тях.

  Допълнителна работа в цяла Европа – особено в администрацията и човешките ресурси

  57% от европейските компании, намиращи GDPR за релевантен към тях, съобщават, че е налице допълнителна работа, засягаща предимно администрацията им. Освен увеличаването на задълженията по документацията, около две трети (69%) от компаниите казват, че в резултат на прилагането на регламента се наблюдава повече бюрокрация. Повече от половината от компаниите (55%) отчитат също нарастване на необходимостта от персонал. Общо 26% дори заявяват, че GDPR може да застраши техния бизнес модел.

  Управление на вземанията: дружествата са добре подготвени

  „Въпреки че повечето експерти по управление на вземанията са подготвени за допълнителната работа, която ще възникне, те ясно свързват GDPR с повече сигурност и защита на данните“, заключава Кърстен Пед. „Благодарение на осъзнаването на ползите от регулацията, компаниите са добре подготвени за нейното прилагане.“

  GDPR се прилага за всички дружества от ЕС от 25 май

  GDPR е регламент на Европейския съюз, който засяга частни компании и публични органи. Регламентът е в сила от 25 май 2016 г., но всички държави от ЕС трябва да го прилагат от 25 май 2018 г. Целта на регламента е да защити личните данни в рамките на ЕС и да гарантира свободното движение на данни в рамките на единния пазар на ЕС.

  За проучването на EOS: „Навици за плащане в Европа“

  През пролетта на 2018 г. в партньорство с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS (преди TNS Infratest) EOS проучи 3 400 компании с минимум 20 служители и годишен оборот от поне 5 милиона евро за преобладаващите местни платежни практики, икономическо развитие в техните страни и въпроси, свързани с риск и управление на вземания. Представените тук резултати са част от специален анализ на проучването на 3000 компании от 15 страни от ЕС: Германия, Великобритания, Испания, Франция, Белгия, Дания, Румъния, Чехия, Хърватска, Унгария, България, Словакия, Словения, Гърция.

  EOS Груп

  EOS Груп е един от водещите международни доставчици на персонализирани финансови услуги. Основният му фокус е върху управлението на вземанията, обхващащо три ключови бизнес сегмента: събиране на вземания, изкупуване на дългове и аутсорсинг на бизнес процеси. С около 7000 служители и повече от 55 дъщерни дружества, EOS предоставя на около 20 000 клиенти в 26 страни по света финансова сигурност с персонализирани услуги в B2C и B2B сегментите. Чрез международна мрежа от партньорски компании, EOS Груп има достъп до ресурси в над 180 държави. Основните целеви сектори на групата са банки и небанкови финансови институции, ютилити и телекомуникационни компании, като си партнира и с публичния сектор, компании от сферата на недвижими имоти, поща и куриерски услуги, електронна търговия и др. За повече информация посетете: www.eos-solutions.com.

  Печат
 • Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „ЕОС МАТРИКС” ЕООД с предмет: 

  „Доставка на софтуер за внедряване и интегриране на Матрикс 3.0 с други информационни системи и Извършване на услуга за подпомагане в областта на трансфера на знания - миграция на всички данни от съществуващите системи на компанията към Матрикс 3.0”, състояща се от две обособени позиции:

  Обособена позиция 1: „Доставка на софтуер за внедряване и интегриране на Матрикс 3.0 с други информационни системи”

  Обособена позиция 2 „Извършване на услуга за подпомагане в областта на трансфера на знания - миграция на всички данни от съществуващите системи на компанията към Матрикс 3.0” 

  Срок за подаване на оферти: 22.02.2018г. - 01.03.2018г.

  Допълнителна информация:

  Валидна до: четвъртък, 01.03.2018 г.

  Възложител: ЕОС МАТРИКС ЕООД 

  Изтеглете тръжната документация оттук!

  Печат
 • Българският бизнес остава в дъното на класацията по редовност на плащания в Европа.

  Навици на плащане

  Навременните плащания в Европа в момента са на ниво от 78% от всички издадени фактури. След като цяло положителното развитие на показателя през последните 10 години, навиците на плащане през последните 3 години по-скоро стагнират като не отчитат значително подобрение. Това показват данните от проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2017, което тази година се провежда за 10-ти път, съвместно с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS и обхваща 3‘200 компании в 16 европейски държави. В България тенденцията е сходна – 74% от издадените фактури се погасяват в уговорения срок (при средно 76% за Източна Европа и 72% за България през 2016 г.), 22% се плащат със закъснение (при 23% година по-рано), а 4% се отписват поради невъзможността да бъдат събрани изобщо (показателят не отчита промяна спрямо 2016 г.)

  Българските бизнес клиенти отново се нареждат в групата с много лоша дисциплина на плащанията – 27% от фактурите, издадени към фирми-контрагенти се плащат със закъснение или изобщо не се погасяват при средно за Европа ниво от 23%. Другите страни със сходен дял нередовни плащания са Гърция (28%), Русия (27%), Румъния (27%) и Хърватска (27%). Закъснението, с което бизнесът у нас се разплаща е средно 23 дни след падежа на фактурата (при 21 дни за Източна Европа). Гражданите са по-дисциплинирани от бизнеса в това отношение – средно 24% от фактурите се плащат със закъснение или остават неплатени (при 23% за Източна Европа), а средното закъснение е 15 дни след падежа.

  Последици от несъбраните вземания

  Забавените плащания от клиенти засягат финансовото здраве на компаниите: основните негативни последици от тях са намаляване на печалбите (56%), по-високи разходи за лихви (46%) и липса на ликвидност (44%). През 2017 г. повече компании твърдят, че усещат тези последици в сравнение с година по-рано. Тези проблеми в крайна сметка могат да доведат и до крайно негативни резултати – 24% от фирмите в България твърдят, че се чувстват застрашени от фалит поради просрочени вземания на фона на средно 17% в Европа и Източна Европа.

  В същото време компаниите предприемат и редица мерки вследствие на проблемите, произлизащи от просрочията, които се отразяват и на потребителите – 27% от анкетираните ограничават инвестициите, близо една четвърт от компаниите (23%) съкращават служители или не наемат нови, а 22% увеличават цените за произвежданите от тях стоки и услуги, за да компенсират негативните ефекти, изброени по-горе. 

  Значение на събирането на вземания в България

  Компаниите намират решение на проблемите, произтичащи от забавени и отписани вземания, в партньорството със специализирани агенции за управление на дългове – 42% в България ползват услугите на външен експерт (при средно 41% за Европа). Анкетираните декларират, че колекторските агенции им възстановяват обратно 9% от годишния оборот. Тези средства се връщат обратно в икономиката, тъй като компаниите ги използват за погасяване на собствени дългове (56%) и създаване на нови работни места (45%) или за различни видове инвестиции – в разрастване на пазарния дял (41%), научна и развойна дейност (34%) или инвестиране на финансовия пазар (30%).

  Печат
 • Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „ЕОС МАТРИКС” ЕООД с предмет:

  „Закупуване на Частна Облачна Система (PrivateCloudSolution) за нуждите на внедряване на Матрикс 3.0”

  Срок за подаване на оферти: 04.05.2017 г. - 11.05.2017 г.

  Допълнителна информация:

  Валидна до: четвъртък, 11.05.2017 г.

  Възложител: ЕОС МАТРИКС ЕООД

  Печат
 • Иновативната система ще подкрепя конкурентоспособността на "ЕОС Матрикс" на българския пазар.

  “ЕОС МАТРИКС” ЕООД сключи договора за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-1.001-0369-C01 за проект „Внедряване на иновативен процес в ЕОС Матрикс ЕООД” по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 1 439 162.00 лв. (759 203.85 лв. - европейско и 133 977.15 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца. 

  Проектът има за цел повишаване конкурентоспособността на „ЕОС МАТРИКС” ЕООД, чрез внедряване на иновативен процес посредством внедряването на иновативно високо-производително комплексно корпоративно софтуерно решение за управление на задължения и вземания Матрикс Кълекшън 3.0. Системата предлага големи възможности за конфигуриране /настройване на процедури и процеси, документи, финансови изчисления, работен език, валути и други бизнес параметри, а също така разполага с много стандартизирани интерфейси, които я правят пригодна за внедряване на пазари на компанията и извън България. 

  В рамките на проекта ще бъдат закупени Частна Облачна Система (Private Cloud Solution) и Софтуер за внедряване и интегриране на Матрикс 3.0 с други информационни системи. 

  Печат
 • На 24 ноември се състоя ежегодното клиентско събитие на ЕОС България, което беше и повод и за отбелязване на 14-годишнината на компанията на българския пазар.

  Тази година събитието мина под мотото „Магията зад сцената“, а за гостите имаше много изненади във вълшебен дух. Магията беше избрана като лайтмотив, за да подскаже аналогията с етичните начини на работа в колекторския бранш. 

  Специален гост-лектор на събитието беше г-н Теодор Блидарус, основател и управляващ директор на румънската иновативна компания Softelligence, номинирана от Deloitte за един от най-бързоразвиващи се стартъпи. Той представи лекция на тема „Дигиталната трансформация чрез fintech индустрията“, както и своя над 20 годишен опит в разработването на софтуер за финансовия сектор.

  На събитието присъстваха над 180 клиенти и партньори на компанията – като сред гостите бяха представители на водещи банкови и небанкови финансови институции, телеком и ютилити компании, както и регионалният директор на ЕОС Груп за Източна Европа - г-н Марвин Рамке.

  ЕОС е част от немската финансова група EOS Group и е основана в България през 2002 г. и през годините компанията се разраства, за да достигне водеща позиция в сектора по управление и изкупуване на вземания. Днес за ЕОС в България работят близо 400 служителя като компанията е предпочитан партньор на водещите представители на банковия и небанковия финансов сектор, телеком и ютилити индустрията, както и на множество търговски компании.

  Печат

НАСТРОЙКИ НА БИСКВИТКИТЕ

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг. Освен това можете да промените/оттеглите съгласието си по всяко време, като щракнете върху “Промяна на настройките за бисквитките” отдолу на сайта. Допълнителна информация можете да намерите в нашата "Декларация за поверителност”.

Необходими

Използваме необходими бисквитки. Тези бисквитки са необходими за работата и основните функции на уебсайта. В частност, те гарантират функциите за сигурността на уебсайта. Можете да прочетете за видовете използвани от нас бисквитки тук.

Комфорт

Ако разрешите бисквитките за комфорт, ние сме в състояние да Ви предложим по-лесна употреба на сайта ни. Ако посетите отново сайта ни, за да ползвате услугите ни, той автоматично ще разпознае, че вече сте ни посещавали и въведените от Вас данни, както и зададените от Вас настройки ще бъдат автоматично разпознати, за да не се налага да ги повтаряте. Така например по този начин няма да се налага да въвеждате потребителските си данни всеки път, а ще можете да видите въведените вече от Вас данни следващия път, като посетите уебсайта. Можете да прочетете за видовете използвани от нас бисквитки тук.

Статистика

Използваме статистически бисквитки, за да подобрим офертите си и да гарантираме, че дизайнът на уебсайта ни  е основан на нуждите Ви, както и за постоянната оптимизация на уебсайта ни.

За тази цел събираме анонимизирани данни за статистика и анализ, например за да установим трафика на сайта и поведението на потребителите и да адаптираме и подобрим съдържанието си и средата в уебсайта.

Можете да прочетете за видовете използвани от нас бисквитки тук.

Маркетинг

Използваме маркетингови бисквитки, за да Ви предложим адекватно съдържание въз основа на Вашите интереси, когато посетите уебсайта ни.  

Можете да прочетете за видовете използвани от нас бисквитки тук.