Процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „ЕОС МАТРИКС” ЕООД

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „ЕОС МАТРИКС” ЕООД с предмет:

„Закупуване на Частна Облачна Система (PrivateCloudSolution) за нуждите на внедряване на Матрикс 3.0”

Срок за подаване на оферти: 04.05.2017 г. - 11.05.2017 г.

Допълнителна информация:

Валидна до: четвъртък, 11.05.2017 г.

Възложител: ЕОС МАТРИКС ЕООД

Печат