Знанието в проучванията на EOS

Да разберем какво движи икономиката и обществото: това е нашата заявка към пазара, чрез потребителските проучвания на EOS. Правим ги съвместно с реномирани институти за пазарни проучвания и те установяват интересни факти за клиентското поведение при плащания, разплащателни методи, дигитализацията и ползите от данните.
Illustaration of a head into which different people fill things.
01

EOS Навици на плащане в Европа 2022

Последното проучване на EOS с резултати и оценки от 3200 финансови ръководители

Проучване на EOS „Навици на плащане в Европа 2022”: Компаниите трябва да ускорят темпа на усилията си за дигитализация

Компаниите в Европа трябва да действат. Защото навиците на плащан на клиентите са по-лоши от всякога. В същото време новите технологии и социалните промени предизвикват конвенционалните процеси и бизнес модели.

Какво предприемат компаниите за да не изостанат? Как правят управлението си на вземанията по-ефективно? До каква степен техните решения са  основани на анализи на данни и каква е ролята на изкуствения интелект в този контекст?

Проучването „Навици на плащане в Европа”, което EOS проведе за 13-ти път през 2022 г., дава отговорите на тези и други въпроси.

През 2022 г. делът на вземанията в Европа, които са платени със закъснение или са несъбираеми, е 21%.

percent

0

Как компаниите в Европа се справят с лошите дългове.

Бъдещето на европейските компании е изложено на риск, тъй като все по-голям брой клиенти плащат сметките си със закъснение или изобщо не ги плащат. И доста финансови ръководители се опасяват, че ситуацията ще се влоши още повече в бъдеще. Прочетете тук, как компаниите отвръщат на удара чрез аутсорсване на управлението на вземанията и за ролята, която играят новите методи за дигитални плащания.

Вижте повече

Ако не се дигитализираш, вземанията ти растат.

За компаниите, просрочените клиенти не означават само по-малко ликвидност, но и повече работа. Въпреки, че един дигитализиран процес на напомняне може да помогне за намаляване на това натоварване и увеличаване на събираемостта, досега само половината от всички анкетирани европейски компании са предприели тази стъпка. Разберете тук защо има смисъл от инвестирането в дигитална система за управление на вземания. 

Вижте повече

Навици на плащане в Европа 2022: Структура на проучването

Анкетирани

Между 4 март и 19 април 2022 г. бяха проведени телефонни интервюта с 3200 финансови ръководители на компании с годишен оборот на всяка от най-малко 5 млн. евро.

Държави

16 държави от Западна и Източна Европа: Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швейцария и Великобритания.

Проучване

От 2007 г. проучването на EOS „Навици на плащане в Европа” оценява тенденциите в международната икономика. През 2022 г. то се провежда за 13-ти път. Kantar, водещ международен институт за проучване на пазара, отговаряше за проучването.

02

Проучване на EOS за чатботовете 2021

как компаниите използват чатботове?

Все повече компании в Европа използват чатботове

Технологията предоставя голям потенциал в комуникацията. Така печелят както компаниите, така и клиентите, а също и служителите.

Две от три предприятия в Европа вече използват чатбот. Резултатите от актуалното проучване за чатботовете 2021 на EOS Group дават вълнуваща възможност да се запознаем с това, как се използват чатботовете и какви са очакванията към тях в бъдеще.

Прочетете проучването

65 процента от европейските компании вече използват чатбот в настоящия момент при контакт с частни клиенти.

процента

0

Две от три компаниите вече използват ботове.

Почти две трети от европейските компании вече използват чатбот – с тенденция за покачване. Но колко от тях действително се възползват от потенциала на тази модерна технология? Както показват резултатите от проучването, използването в повечето случаи се ограничава до първоначалния контакт в обслужването на клиенти. Събирането на данни е едно от големите предимства на чатбота, но в практиката това се използва от малко компании. Една от причините е ограниченията относно защитата на данни.

Към статията

Хора и чатботове – създадени един за друг?

Със своята непрекъсната достъпност и бърза реакция чатботовете дават на компаниите добър повод да бъдат интегрирани в комуникацията с техните клиенти. Но дигиталните помощници няма да заменят своите колеги – хора, а ще ги облекчат при скучни рутинни работи. Така те ще имат повече време за наистина важните задачи.

Към статията

Структура на проучването на EOS за чатботовете 2021: структурата

Запитани

  • 2800 компании от 14 европейски страни
  • Компании с контакт с частни клиенти, минимум 20 служители и годишен оборот от минимум 5 млн. евро (изключение Хърватия)
  • по 200 подпомагани от компютър телефонни интервюта за държава

Държави

Германия, Дания, Белгия, Швейцария, Испания, Франция, Полша, Словакия, Словения, Хърватия, Унгария, България, Румъния и Русия.

проучване

Kantar

03

EOS Covid-19 Финансовият доклад 2021

Разходите на потребителите са пряко свързани с промените в начина на живот, причинени от коронавирусната криза

Кризата налага българите да се ограничават

Преобладаващата част от анкетираните (89%) са се въздържали от редица необходими или планирани разходи в хода на пандемията. Най-често хората са се ограничавали за почивка (65%) или ремонти (36%), но от списъка са отпаднали също и разходи, свързани със здравето (17%) или образованието (11%).

В същото време тъкмо сферите, от които се е спестявало най-много, са тези, за които се планират разходи след края на пандемията. Близо двама от трима българи възнамеряват първо да отидат на почивка (60%), а една трета (32%) ще похарчат средства за реновации и ремонти.

Прочетете проучването

Преобладаващата част от анкетираните (89%) са се въздържали от редица необходими или планирани разходи в хода на пандемията.

процент

0

Проучване на EOS 2021 "Covid-19 Финансов отчет": Структура на проучването

Респонденти

7000 души от пет европейски държави.

Държави

Германия, Испания, Румъния, България и Хърватия.

Проучване

Dynata, специалист в областта на онлайн проучванията.

04

Всички международни проучвания

Искате да продължите обучението си? Тук ще намерите преглед на всички проучвания.
Illustration of an economic diagram with a corona virus attached to it and following it to un
Illustration of a computer showing data and a Euro sign.

Искате да научите повече за нашите проучвания? Моля, не се колебайте да се свържете с нас.

EOS Matrix EOOD 131001375
Media

EOS Matrix EOOD Media

Телефон: +359 2 976 08 00

infobg@eos-matrix.bg