Не начислявате лихва, но въпреки това сте на печалба? Вижте как функционира безлихвеното финансиране

Пазаруването на стоки на отложено плащане без оскъпяване вече не е изключение. Ето как безлихвените кредити могат да бъдат рентабилни за финансиращата страна и какво потребителите трябва да знаят за принципите им на действие.

Ако искате да си купите ново легло, нов компютър, а дори и нова кола, невинаги е необходимо да ги платите наведнъж. В същото време, докато отложеното плащане подлежи на допълнително олихвяване за срока на кредита, предлагането на безлихвени кредити нараства с годините.

Ползата за потребителите е очевидна. Те могат да закупят стоката, без да се налага да харчат голяма сума наведнъж. Но какво е предимството на този вид финансиране за търговците, които предоставят стоките на клиентите си при такива очевидно щедри условия? И как всъщност работи безлихвеното финансиране от гледна точка на математиката?

Безлихвено финансиране: Подписване на договор.

Търговците достигат до клиенти, които иначе не биха купили продуктите им

Специално по отношение на веригите за електроника, мебелните магазини и автокъщите има голям потенциал за печалба. И дори не е необходимо да поемат голям риск. За тези търговци атрактивното финансиране е маркетингов инструмент в две отношения. От една страна, то позволява да бъдат привлечени нови клиенти, които не биха направили покупка, ако такава оферта не е налична. Според представително проучване на Професионалната асоциация на банките от 2017г., 20% от потребителските кредити са сключени в сферата на търговията на дребно. 63% от кредитополучателите посочват, че не биха направили покупката, ако не им е била предоставена възможност за изплащане на вноски. От друга страна, самата реклама за безлихвено финансиране може да доведе потенциални клиенти, дори те да не се възползват веднага от тази оферта.

Договорът за финансиране, който стандартно се сключва за срок от 12 до 36 месеца, обаче, не се сключва със самия търговец, а с банка. Това е единствената възможност от правна гледна точка, понеже, стриктно погледнато, безлихвеното финансиране не е покупка на вноски, а кредит с нулева лихва. Банката плаща на търговеца покупната цена и поема риска му. Ако клиентът не обслужва кредита, банката трябва сама да събере просрочените задължения.

Безлихвено финансиране: ето как този тип кредитиране се отплаща на фирмите

Във връзка с вече сключените договори за финансиране, банките получават информация за купувачите. Впоследствие те могат да се свържат с тях и евентуално да им предложат други банкови продукти, като например застраховка за защита на плащанията или кредитна карта. Това, само по себе си, е друг начин за привличане на нови клиенти.

Банките често изискват от търговците да покрият лихвата, която в обичайния случай би се наложило кредитополучателите да платят за целия период на кредитирането. Друга практика е кредитиращата институция да получи отстъпка от търговеца, т.е. платената от банката сума е по-ниска от продажната цената на стоката. Въпреки това тези сделки са изгодни за търговците. В повечето случаи те компенсират плащанията си към банката с по-висока продажна цена.

Някои компании, като например големите концерни за електроника, могат да си позволят да включат банките в такива споразумения, без да им предлагат нищо в замяна. Просто защото редовно си партнират с тях за други регулярни сделки за финансиране. В общи линии обаче, банките заплащат риска, тъй като те поемат ангажимента да събират просрочените вноски.

Безлихвено финансиране: Двойка в автокъща.

Copyrights: gpointstudio / shutterstock, Freedomz / shutterstock, Dusan Petkovic / shutterstock

Печат