Събирането на дългове означава поемане на отговорност - EOS в България

Промяната към по-добро.

EOS Груп дефинира своите цели за устойчивост в стратегията си за корпоративна отговорност (CR). Това придава структура на ангажимента ни и насърчава по-голяма отговорност.
A green world flourishes with plants as two individuals promote sustainability - one painting a heart, the other standing on a small ladder, symbolizing care and progress.
00

Въведение

„За нас събирането на вземания означава поемане на отговорност – не само за служителите и клиентите на компанията, но и за потребителите, обществото и цялата индустрия за събиране на дългове. Накратко, промяна към по-добро.“

Марвин Рамке
Председател на Борда на директорите на EOS Груп 
coating, master-of-ceremonies, jacket, suit, president
01

Стратегия и цели за устойчивост

Управлението на вземанията означава поемане на отговорност

Ние сме успешни в бизнеса, защото приемаме промяната и поемаме отговорност за всичко, което правим. Искаме да променим нещата към по-добро за нашите клиенти и служители, но също така и за потребителите, нашата индустрия и обществото.

Устойчивостта е неразделна част от нашата корпоративна отговорност. Нашите CR дейности надхвърлят опазването на околната среда. Като международен доставчик на финансови услуги, ние сме особено ангажирани със социалната отговорност и корпоративното управление.

Нашият фокус е разделен на четири области на действие в рамките на нашата CR стратегия: Responsible collection, Joint progress, Financial sustainability & Environmental protection.
CR Model describing the four fields of action: <br/>Changing for the better: EOS is improving the financial situation of clients, business partners and defaulting payers and is striving to change the world in which we work for the better.<br/>Responsible collection: “How can we change debt-filled lives for the better?” EOS stands for respectful and fair treatment of consumers and for solution-driven sustained debt relief.<br/>Joint progress: “How can we change society for the better?” We take on social responsibility within the EOS Group by promoting empowerment, diversity and inclusion, and in society through our education initiatives.<br/>Environmental protection: “How can we change climate for the better?” EOS supports the Otto Group’s climate protection strategy that pursues the Paris Agreement goal to limiting global warming to 1,5 C. together we work on implementing targeted measures. <br/>Financial Sustainability: “How can we change the debt collection business for the better?”<br/>EOS advocates strong binding industry standards and responsibility guidelines. We apply strict criteria when we price portfolio purchases and make other investments.

Съществеността е отправната точка на нашата стратегия за устойчивост

EOS подобри своята CR стратегия с участието на вътрешни и външни експерти и разработи матрица за същественост през 2022 г. Тя представя най-важните теми за устойчивост за нас и нашите външни заинтересовани страни и формира основа за развитие на стратегията за устойчивост на EOS.

Глобална отговорност: Глобалният договор на ООН

Overview of eight UN Global Compact icons showing #3 good health and well-being, #4 quality education, #5 gender equality, #10 reduced inequalities, #16 peace, justice and strong institutions, #17 partnerships for the goals, #13 climate actions.
През 2021 г. EOS Груп се присъедини към Глобалния договор на ООН, най-големият пакт за корпоративна отговорност в света. Като член, ние поемаме ангажимента си към 10-те принципа на договора относно правата на човека, труда, околната среда и антикорупцията. Всеки нов член първо трябва да изведе собствените си цели от 10-те принципа. Направихме това през изминалата година, като идентифицирахме целите си от 17 Sustainable Development Goals (SDGs) на ООН, за които можем да дадем най-ефективен принос. Целите, които избрахме, заедно със свързаните с тях ключови цифри и стандарти са важни показатели в нашата CR стратегия. Както се изисква от договора, ние ще представяме нашия напредък веднъж годишно в нашето „Съобщение за напредъка“ (СН).
02

Новини и дейности

Признание с отлична ESG оценка на риска от Morningstar Sustainalytics

През декември 2023 г. EOS Груп получи ESG оценка на риска от известната рейтингова агенция Morningstar Sustainalytics. Дадоха ни оценка 10.2 (нисък риск), което ни нарежда сред първите два процента в сектор „Потребителско финансиране“.

„С независимата ESG оценка ние правим нашия принос към устойчивото развитие прозрачен. Най-високото класиране показва, че нашата стратегия за корпоративна отговорност е успешна и че сме много добре позиционирани в много области“, обяснява главният изпълнителен директор Марвин Рамке.

Заедно с нашите партньори, клиенти и поколението на бъдещето, ние оформяме свят, в който устойчивостта е приоритет за всички.

ESG означава „Околна среда“ (Environment), „Социално“ (Social) и „Управление“ (Governance). 
Значки: Най-високо оценени в региона по ESG & Най-високо оценени в индустрията по ESG - Morningstar Sustainalytics

Научете повече за нашите области на действие

icon red collaboration

Responsible collection

EOS означава уважително и честно отношение към потребителите и ориентирано към взаимноизгодни устойчиви решения за освобождаване от дългове.
Научете повече за Responsible collection
icon red networking

Joint progress

Поемаме социална отговорност в рамките на EOS Груп, като насърчаваме овластяването, многообразието и приобщаването, а в обществото чрез нашите образователни инициативи.
Научете повече за Joint progress
icon red website

Environmental protection

Като значима част от Otto Груп, EOS подкрепя стратегията на групата за опазване на климата, която преследва целта на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C. Заедно работим по прилагането на целеви мерки.
Научете повече за Environmental protection
icon red charge to claim

Financial sustainability

EOS се застъпва за силни, обвързващи индустриални стандарти и насоки за отговорност. Прилагаме строги критерии, когато оценяваме портфейлите и правим други инвестиции.
Научете повече за Financial sustainability
03

Допълнителни материали и съдържание

Нашата отговорност. Доклад за изтегляне като PDF.

Изтеглете резюмето в PDF тук.
Изтеглете сега 

Имате ли въпроси относно нашата CR стратегия? Ще се радваме да Ви отговорим!

head-covering, woman, model, wrinkle

Maria Avramova

Marketing Specialist


EOS Matrix Ltd

6, Racho Petkov Kazandzhiyata Str.

1766 Sofia

Bulgaria


Телефон: +359 899 981 495

m.avramova@eos-matrix.bg