Често задавани въпроси от клиенти - EOS в България

Често задавани въпроси

Ето най-често задаваните въпроси. Можем да отговорим и на други Ваши въпроси, ако желаете. Просто се свържете с нас.

Вашите въпроси. Нашите отговори.

Това е едно от основните предизвикателства, с които се сблъскват компаниите всеки ден.

Много важна роля има ранната превенция. Първият етап е да проверите дали хората и компаниите, с които работите, са кредитоспособни. Преди да започнете работа с тях. По този начин Вие значително намалявате риска от несъбрани вземания.

След като одобрите един клиент, стига бизнесът Ви да го позволява, определете му кредитен лимит и се уверете, че не го превишава. Наблюдавайте за потенциални ранни сигнали за проблеми при бъдещи плащания, включително:

  • промяна в начина на плащане (напр. преминаване от банков трансфер към плащане с чек или в брой);
  • нова банкова информация, която може да предполага проблеми с предишни банки;
  • честа промяна на адреса.
Ние сме експерти в оптимизиране на паричния поток и подобряване нивата на ликвидност: ние събираме Вашите вземания бързо, като запазваме добрите взаимоотношения с Вашите клиенти.

Можем да помогнем по начин, който е подходящ за Вас и Вашия бизнес.
Прехвърлянето на ангажимента по управление на вземанията към нас Ви позволява да се концентрирате върху Вашата основна стопанска дейност. Ще бъдете спокойни, знаейки, че за Вашите вземания се грижат експерти.

Тъй като сме правили това хиляди пъти, нашите познания, опит и технология са усъвършенствани във времето, за да постигаме максимална ефективност. В резултат, Вие се възползвате от по-висока ликвидност. Възвърнатите средства можете да ползвате за инвестиции в разрастване на Вашия бизнес или дори да погасите Ваши задължения към контрагенти.
Съдебните процеси са скъпи и може да се наложи да чакате дълго до издаване на съдебното решение. Ние винаги целим да разрешим казуса в извънсъдебната фаза и препоръчваме съдебно производство само в краен случай. Този подход не само спестява пари, но и обикновено получавате парите си по-бързо, запазвайки добрите взаимоотношения с клиентите.
Нашата политика е да съберем вземанията в кратки срокове, запазвайки добрите взаимоотношения с Вашите клиенти. Винаги подхождаме индивидуално към всеки клиент, съобразявайки се с конкретната ситуация и финансови възможности. През годините сме усъвършенствали процеса по събиране на вземания, прилагайки следните основни инструменти:

  • Писмено напомняне - първо информираме Вашия клиент за дължимата сума в писмен вид, чрез писмо по пощата или с имейл.
  • Телефонно напомняне - свързваме се с Вашия клиент по телефона или изпращаме напомняне с текстово съобщение.
  • Правни действия - В случай че след многократните разговори и напомняния, все още липсва плащане от страна на Вашия клиент, ние ще анализираме фактологическата ситуация и ще Ви препоръчаме възможните правни действия. Нашият експертен опит ни позволява да Ви посъветваме относно целесъобразността на прилагането им и шансовете за успех.
Стратегията за обработка на случаите е строго индивидуална за всеки клиент и е съобразена с конкретните нужди и съществуващия вътрешен процес.
Агенциите за събиране на вземания обикновено са по-успешни, защото събирането на дългове е тяхната основна дейност. Ние имаме специализирано ноу-хау, добре обучени служители, преминали през строг подбор и модерни технологии за управление на процеса по събиране.

В същото време, повечето малки и средни предприятия възлагат отговорността за събирането на просрочените вземания на техните счетоводители или търговци. Тази задача допълнително натоварва служителя, който има друг фокус и приоритети. Резултатите могат да бъдат ниски нива на събираемост и/или влошаване на резултатите в основната дейност на компанията. Затова ние силно препоръчваме да се възползвате от услугите на агенция за събиране на вземания. Това ще позволи на Вашите служители да се концентрират върху техните главни приоритети. В допълнение, ще се радвате на по-висока ликвидност, свеждайки до минимум неплатените фактури.
Това зависи от Вашите желания и потребности. Нашите професионално разработени процеси гарантират, че работим ръка за ръка с вътрешните кредитни отдели и отдели за събиране на вземания. В същото време, Вашите вътрешни експерти могат да насочат ресурси и енергия за оценяване и подбор на нови клиенти, както и върху най-ранните етапи на събиране.
Стандартно, партньорството с външна агенция за събиране на вземания има положителен ефект върху Вашия имидж. Инвеститори, доставчици и клиенти ще знаят, че Вие се отнасяте сериозно към бизнес проектите си и държите на коректните бизнес отношения.

В EOS работим целенасочено и с разбиране, търсейки винаги решение в посока "печеля-печелиш-печелим". Ние знаем колко са важни взаимоотношенията с Вашите клиенти и правим всичко възможно да ги съхраним.
Всяка услуга, която предлагаме, е персонализирана спрямо клиента и неговите нужди, затова не можем да предоставим списък със стандартни цени. Стандартно, цената на услугите представлява процент от реално събраната сума, който зависи най-вече от големината на просрочието. Практически, колкото по-старо е Вашето вземане, комисионът е по-висок (опитът показва, че е по-трудно и ресурсоемко да се съберат по-стари задължения). Моля, свържете се с нас, за да Ви изготвим индивидуална оферта.
ЕОS е лидер в изкупуването и събирането на вземания в България. Ние сме част от EOS Group - водещ международен доставчик на финансови услуги, с основен фокус върху управлението на вземания. Седалището на EOS е в Германия. Към настоящия момент групата има офиси в над 20 държави  и повече от 50 години.

ЕОS работи в България от 2002 г. Като член на Международната асоциация за събиране на вземания (ACA International - USA) и като съосновател на Асоциацията на колекторските агенции в България, ние подбираме и прилагаме най-добрите практики и технологии за управление на вземания. В работата си ние се ръководим от установените международни стандарти в областта на управлението на вземания и разбирането, че наша цел е не само да съберем дължимото, но и да запазим добрия имидж на организацията, която представляваме.
Първоначално са ни необходими само документи, които потвърждават вземането, като например: копие от фактура, стокова разписка и приемо-предавателен протокол.

На по-късен етап е възможно да имаме нужда от повече документи, в зависимост от индивидуалния казус и развитието на комуникацията ни с просрочилия клиент.
Да. „ЕОС Матрикс“ ЕООД е администратор на лични данни и спазва разпоредбите на действащото българско и европейското законодателство за защита на данните, включително на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, приложим от 25.05.2018г. За повече информация относно спазването на конфиденциалност и обработка на данните, моля вижте раздел Политика за поверителност.
Да. ЕОS Group разполага със свои офиси в повече от 25 държави, както и с мрежа от партньори, чрез които предлага услугата по международно събиране на вземания в над 180 държави по света. 

Обработката на вземанията във всяка конкретна държава се извършва от местното дъщерно дружество на ЕОS Group или от нашите доверени местни партньори, които познават националните особености в дадената страна, говорят езика на Вашите клиенти и прилагат същите международно приети добри практики, както самите ние. Свържете се с нас, за да Ви разкажем повече.