Дигитализация: Европа може още.

Европейските компании си дават доста слаба оценка по отношение на дигитализацията, показва последното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2019г. Причина за безпокойство: ситуацията е непроменена от години.

  • Само 49% от компаниите в Европа смятат, че степента им на дигитализация е висока или много висока
  • Разликите между държавите са големи. В частност, германските компании се оценяват ниско
  • В Европа дупките по отношение на дигитализацията са особено масови в процеса на управление на вземания - тук мнозинството все още разчита на ръчни процеси

Като цяло европейските компании не виждат себе си в добра светлина по отношение на дигитализацията: това показва последното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2019. Само 49% от общо 3 400 анкетирани от 17 държави считат собствените си компании за достатъчно дигитализирани. „И този среден брой не се е променил от 2017 г.“, казва Justus Hecking-Veltman, Главен финансов директор на EOS Group.

Според проучването на EOS, източноевропейските компании от Чехия (60%), Словакия, Унгария и Гърция (по 57% всяка) оценяват нивото си на дигитализация като високо и много високо. В Западна Европа Белгия (58%) и Обединеното кралство (55%) са водещи, докато Германия е на последно място с 26%.

Дигитализацията в процес на осъществяване: Съгласно проучването на EOS бизнесите в Германия имат да наваксват
Германските компании все още трябва да наваксват, когато става въпрос за дигитализация, според проучването на EOS.

Удивителен е фактът, че германските компании се оценяват много по - ниско, отколкото европейските им съседи. Ситуацията изглежда по-различно, ако например оценките на участниците от проучването на EOS се сравняват с индекса DESI - европейски индекс, който измерва степента на цифровизация на дадена страна чрез обективни критерии - който поставя Германия на 12-то място сред 28 държави-членки на ЕС.

„Дигитализацията е дългосрочен процес, който изисква значителни финансови ресурси в допълнение към правилния начин на мислене“, подчертава Hecking-Veltman. „Например в EOS, само през последната фискална година инвестирахме около десет милиона евро в дигиталната трансформация на основните ни системи за събиране на вземания. Независимо дали една компания се класифицира като дигитален пионер или изоставащ - никой от тях няма да получи съвет да почива на стари лаври. "

Дигитализацията: Юстус Хекинг-Фелтман, финансов директор на група EOS
Ръчният процес на управление на вземанията е податлив на грешки, предупреждава Главният финансов директор на EOS, Justus Hecking-Veltman.

Основни регионални различия

Но би било твърде лесно да наречем Европа дигитално регресивна като цяло: всъщност има големи разлики между държавите и индустриите. Според индекса DESI например, търговията на едро и автомобилостроенето са по-дигитализирани, отколкото производителите на химикали и текстил. Сравненията със САЩ също показват по-сложна картина. Например, големи оператори на онлайн платформи и облачни изчислителни центрове може да липсват в Европа, но компаниите тук са водещи във внедряването на Интернет на нещата (IoT): според проучване, проведено от консултантската фирма Bain, европейски индустриални компании реализират IoT проекти три пъти по-бързо, отколкото техните американски конкуренти. Автомобилните групи спечелиха особено добра преднина в Industry 4.0.

Ръчният, аналогов процес на управление на вземанията не само е податлив на грешки, но също така обикновено не достига до клиента по най-подходящия комуникационен канал в най-добрия възможен момент. Justus Hecking-Veltman, Главен финансов директор на EOS

По отношение на пазарните условия, ситуацията в Европа невинаги е толкова лоша, колкото изглежда. Така според икономическия обзор на ОИСР, делът на служителите, които нямат достатъчно дигитални умения, е по-нисък в страни като Германия, Белгия и Великобритания, отколкото в САЩ. А пречките за трансграничната дигитална търговия обикновено не са толкова големи или дори са по-незначителни в Европа, отколкото в САЩ - ако се изключат Полша и Русия.

Полша (заедно с Гърция, Румъния и България) също заема крайно място в цялостната оценка на DESI за икономиката и обществото: фактори като качеството на широколентовата мрежа и дигиталните умения сред служителите влияят върху този индекс. Тук водещи са Финландия, Швеция, Холандия и Дания.

Що се отнася до степента на дигитализация в сферата на управлението на вземания в Европа, има нужда да наваксаме: от компаниите, взели участие в проучването на EOS, само 41% имат до голяма степен или изцяло дигитализиран процес по събиране на вземания. „Ръчният, аналогов процес не само е податлив на грешки, но също така обикновено не достига до клиента по най-подходящия комуникационен канал в най-добрия възможен момент “, предупреждава Hecking-Veltman. „Тук има остра необходимост от действия, за да се намалят просрочените плащания.“

Изтеглете безплатно EOS проучване сега. Връзка към портал за проучване

Имате нужда от допълнителна информация? Ние сме на Ваше разположение!

Photo credits: Hero Images / Getty Images, Jann Klee / EOS

Печат