Блокчейн без паника: как фирмите могат да спечелят от технологията.

До 2022 г. глобалните инвестиции в блокчейн технологията се очаква да се увеличат пет пъти, което ще промени не само финансовия сектор. Какво различава бизнес блокчейните от приложения като Bitcoin, как фирмите могат да започнат да ползват тази технология и какви са ползите?

Photo Credits: Stocksy, Infographic: Gutentag/Thomas Kappes