Блокчейн без паника: как фирмите могат да спечелят от технологията.

До 2022 г. глобалните инвестиции в блокчейн технологията се очаква да се увеличат пет пъти, което ще промени не само финансовия сектор. Какво различава бизнес блокчейните от приложения като Bitcoin, как фирмите могат да започнат да ползват тази технология и какви са ползите?

По какъв начин блокчейн променя икономиката? Тази инфографика показва механизма на действие на блокчейн за бизнеса, кои са най-силно повлияните отрасли и как фирмите могат да започнат да ползват тази технология.

Photo Credits: Stocksy, Infographic: Gutentag/Thomas Kappes

Печат