Възходът на RegTechs: може ли изкуственият интелект да направи привеждането в съответствие с регулациите по-малко рисков, скъп и скучен процес?

Нов вид FinTech компании обещават да направят привеждането в съответствие с изискванията лесно като детска игра: Regtechs използват изкуствения интелект и машинното обучение, за да помогнат на компаниите да анализират правилно данните и да ги алармират при риск за сигурността или нарушения на закона. Дали това, което предлагат, е надежден вариант за сектора на финансовите услуги в глобален аспект или по-скоро е за вътрешна употреба?

Управлението на риска и съответствието с регулаторните изисквания предизвикват много емоции в индустрията на финансовите услуги: страх от последиците при несъответствие с изискванията, раздразнителност по отношение на някои от изискванията и гняв, породен от неспирния поток от нови разпоредби. Затова не е изненадващ фактът, че нов вид стартиращи IT компании, наречени RegTechs, привличат доста внимание и инвестиции – с обещанието си да се справят със задачата с помощта на машинно обучение и изкуствен интелект. През 2016г. едно изследване на KPMG показва, че венчър капиталисти са инвестирали 994 милиона щатски долара в този развиващ се сектор в глобален мащаб, което представлява увеличение от 70% спрямо сумата от 582 милиона щатски долара през 2015г.

Проблемът, с който RegTechs обещават да се справят, е огромен: проучване на Thomson Reuters сред компаниите за финансови услуги през 2018г. показва, че повече от половината очакват разходите им за съответствие с изискванията да скочат значително, главно заради новите закони и разпоредби, като например Общия регламент за защита на данните (GDPR). Възможно е изкуственият интелект да помогне, твърди служителят по съответствие с изискванията на EOS Holding Сибиле Вайнгарт, макар че според нея той все още не е толкова напреднал: „Тези системи са самообучаващи се. Възможно е да се случи - и то по-бързо, отколкото очакваме, особено при стандартизираните процеси. Google Translate е добър пример - той показа стремителен напредък“.

Новите деца на финансовия сектор

Изкуственият интелект и машинното обучение могат да се окажат полезни в обработката на огромните количества данни, които заливат една организация. Но това няма да помогне, ако тази организация дори не знае с какви данни разполага. Липсата на прозрачност на IT пейзажа в много организации представлява риск по отношение на съответствието с изискванията - а вътрешният риск не отразява дори и половината от проблема, както се видя в неотдавнашния случай с Cambridge Analytica и Facebook.

Много RegTech компании всъщност са се появили в резултат на юридическо отделяне от FinTech компании, този вид стартиращи компании, които първоначално помогнаха на банковия и застрахователния сектор да се справят с дигиталната революция. В същото време обаче, FinTech компании като Paypal, например, скоро започнаха да се конкурират със старомодните услуги и дори ги изпревариха. Беше само въпрос на време тези FinTech компании да се изправят пред някои от същите регулаторни проблеми и проблеми, свързани със съответствието с изискванията, както традиционните финансови услуги. Не е изненадващо, че отговорът дойде от технологиите, и се появиха RegTech компании.

FinTech иновациите няма да се справят сами

И така, какво търси индустрията от RegTech? Най-вече помощ, за да установят точно с какво разполагат. Всяка разпоредба до голяма степен изисква информацията да бъде пълна, точна и смислена и точно тук Regtechs могат наистина да бъдат много полезни. Технологиите могат да извлекат огромни количества данни върху „информационни панели“, които значително опростяват вземането на решения и регулаторния контрол. Например, необичайните транзакции могат да бъдат идентифицирани много по-лесно, организацията може да бъде подпомогната в процесите й за борба с изпирането на пари – нещо, което всеки служител, отговарящ за борбата с изпирането на пари, би приветствал с оглед на глобите, които ги очакват при несъответствие с изискванията.

Що се отнася до изискванията за опознаване на клиента (Know-your-customer (KYC), Вайнгарт вижда голям потенциал в blockchain технологията: Опознаването на клиента може да се улесни за всички компании в сектора на финансовата индустрия, тъй като е възможно blockchain технологията да доведе до, един вид, изцяло децентрализирани и дигитализирани идентичности, които ще позволят сигурното и надеждно идентифициране на бизнес партньорите, без необходимост от копия на документи.

Как се внедрява RegTech в международна организация

И така, как подхожда една организация, за да възприеме RegTech? EOS е много разнородна организация. Да се намерят решения, приложими за цялата група, означава да се вземат предвид изискванията на индивидуалните бизнеси, което може да се окаже бавен процес. А глобалният подход не изглежда приемлив. „Ние смятаме да използваме модулни IT инструменти, като се фокусираме върху същественото и местата, където тези системи могат да добавят стойност“, казва Вайнгарт. „Това не са RegTech сами по себе си, а по-скоро координиране на съответствието с изискванията и управлението на риска в рамките на цялата група.“

Една от областите, в която работи EOS, е скринингът на бизнес партньорите: „Ние разчитаме на доставчик, чрез чийто услуги можем да използваме изкуствен интелект със самообучаващи се машини за търсене и индивидуално приспособими параметри на търсенето. За нас е много по-лесно да получим информацията за потенциални бизнес партньори и да отделим много по-малко време за това. Технологиите могат да помогнат да се отървем от скучната работа, което е добре за духа на служителите и ще допринесе за това да работим по-бързо. Но в същото време, ние трябва да се уверим, че нашите хора ни подкрепят и не се чувстват объркани. В противен случай, новите системи няма да спечелят необходимото одобрение.“

Доброто управление на проекти е ключът към внедряването на RegTech

Привеждането в съответствие с изискванията не е просто един процес. То е също и нагласа - част от културната ДНК на една организация. Сибиле Вайнгарт вярва, че хората, а не информационните технологии или изкуственият интелект определят културата: „Ние имаме корпоративна култура, основана на солиден набор от етични принципи. Тонът, подаван от върха на организацията, е също толкова важен, колкото и усилията на всички служители в цялата организация. Всеки служител в EOS наистина е ангажиран с превръщането на думите в действия.“

Отпускането на контрола върху ключов процес в една IT система представлява значителен риск. Част от предизвикателството се намира в дизайна на системите. Някой трябва да разбере проблемите, свързани с регулирането и съответствието с изискванията, за да ги включи в алгоритми и кодира. Някой трябва да обедини процесите, политиките, документацията и данните, за да подкрепи системите. Някой трябва да може да прегледа резултатите и да се увери, че те са надеждни, и – най-важното – да са адекватни.

А кой е този „някой“? Колко старши мениджъри са също и IT специалисти? Ключът тук е доброто управление на проекти, твърди Вайнгарт. „Различните ни специалисти по съответствие с изискванията и правните норми работят ръка за ръка с IT специалистите.“ Пример за това сътрудничество е един проект, който има за цел да преоткрие пороцеса по събиране на дългове, гарантирайки, че всички процеси са актуализирани съобразно правните изисквания.

Няма универсален подход

Както г-ца Вайнгарт бърза да посочи, EOS не е компания за финансови услуги в строгия смисъл на думата, както банките или така наречените систематични финансови институции с множество трансакции. Затова не е необходимо IT платформите тук да бъдат толкова сложни, което идва да покаже, че не съществува универсален подход. Всяка компания трябва да е предпазлива и взискателна по отношение на областите, в които могат да се прилагат RegTech решения. Процесите, свързани с опознаването на клиентите, със сигурност могат да бъдат подкрепени, както и процесите, свързани с борбата срещу прането на пари. Връзката между проблемите на вътрешния и външния одит с регулаторните заключения е очевидна. Всяка област, която може да бъде стандартизирана, без загуба на целостта на данните, е подходяща за RegTech и по всяка вероятност ще доведе до многократна възвръщаемост на инвестицията (която не е незначителна). Поради това, RegTech притежават потенциала да предложат много повече, отколкото малкият им брат FinTech.