Годишен отчет 2021/22: Фискалната година на EOS Group накратко - EOS в България

Това беше нашата финансова година 2021/22

Можете да научите всичко за резултатите и най-важните разработки на EOS Group.
2021
2022
01

Това е EOS

Тук ще намерите най-важните цифри за EOS Group от изминалата година, както и видео изявления на членовете на Борда на директорите.

EOS – вашият експерт в управлението на вземания

EOS Group е международен експерт в управлението на вземания и иноватор в дигиталните технологии с повече от 6 000 служители в 24 държави. Повече от 45 години ние помагаме на компаниите с нашия оперативен опит, за да могат да се съсредоточат върху основния си бизнес. Нашите клиенти работят в много различни сектори, предоставяйки финансови услуги, комунални услуги, търговия с недвижими имоти, застраховане, телекомуникационни услуги и електронна търговия.

Фискалната 2021/22 година накратко

През фискалната 2021/22 година EOS Group генерира годишен приход от 804,9 милиона евро. Групата регистрира ръст от 1,6% спрямо предходната година.

милиона евро

0

EBITDA

282,5 милиона евро EBITDA

милиона евро

282,5

обем на инвестициите

Обемът на инвестициите е 668,6 милиона евро. EOS Group е увеличила инвестициите в обезпечени и необезпечени вземания със 134,3 милиона евро.

милиона евро

668,6
6 252 служители обслужват около 20 000 клиенти в целия свят.

служители

6.252
EOS Group е представена с дружества в 24 държави.

държави

24

Устойчиво развитие в несигурни времена

EOS Group отбелязва стабилна фискална 2021/22 година. EOS завърши бизнес годината с увеличение на приходите въпреки ограниченията, свързани с пандемията, несигурността при планирането и напрегнатата конкурентна среда.

„Продължаваме да работим за промяна към по-добро, за финансовата стабилност на нашите клиенти и партньори и за позитивния имидж на сектора.“

Рени Миткова
Упрaвител на EOS в България
Rayna Mitkova-Todorova, Managing Director EOS Bulgaria

Петимата членове на Борда на директорите дават положителна оценка и поглеждат назад към най-важните моменти от финансовата година:

Този видеоклип е предоставен от YouTube. С кликване на бутона Приемам Вие давате съгласието си YouTube да съхранява бисквитки на Вашето крайно устройство и евентуално да обработва лични данни посредством тях. Допълнителна информация относно обработката на потребителски данни ще намерите в Декларацията за защита на данните на YouTube на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Приемане на
suit, coating, president, coat, jacket video_zoom_boxvideo_zoom_box
Marwin Ramcke on the developments in the EOS Group
прекратявампрекратявам
Marwin Ramcke on the developments in the EOS Group

Този видеоклип е предоставен от YouTube. С кликване на бутона Приемам Вие давате съгласието си YouTube да съхранява бисквитки на Вашето крайно устройство и евентуално да обработва лични данни посредством тях. Допълнителна информация относно обработката на потребителски данни ще намерите в Декларацията за защита на данните на YouTube на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Приемане на
suit, president, master-of-ceremonies video_zoom_boxvideo_zoom_box
Justus Hecking-Veltman on the financial situation of the EOS Group
прекратявампрекратявам
Justus Hecking-Veltman on the financial situation of the EOS Group

Този видеоклип е предоставен от YouTube. С кликване на бутона Приемам Вие давате съгласието си YouTube да съхранява бисквитки на Вашето крайно устройство и евентуално да обработва лични данни посредством тях. Допълнителна информация относно обработката на потребителски данни ще намерите в Декларацията за защита на данните на YouTube на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Приемане на
Carsten Tidow Member of the EOS Board video_zoom_boxvideo_zoom_box
Carsten Tidow on the financial year in Eastern Europe
прекратявампрекратявам
Carsten Tidow on the financial year in Eastern Europe

Този видеоклип е предоставен от YouTube. С кликване на бутона Приемам Вие давате съгласието си YouTube да съхранява бисквитки на Вашето крайно устройство и евентуално да обработва лични данни посредством тях. Допълнителна информация относно обработката на потребителски данни ще намерите в Декларацията за защита на данните на YouTube на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Приемане на
suit, president, master-of-ceremonies, wrinkle video_zoom_boxvideo_zoom_box
Andreas Kropp reviews the results for Germany
прекратявампрекратявам
Andreas Kropp reviews the results for Germany

Този видеоклип е предоставен от YouTube. С кликване на бутона Приемам Вие давате съгласието си YouTube да съхранява бисквитки на Вашето крайно устройство и евентуално да обработва лични данни посредством тях. Допълнителна информация относно обработката на потребителски данни ще намерите в Декларацията за защита на данните на YouTube на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Приемане на
coating, coat, suit, jacket, wrinkle video_zoom_boxvideo_zoom_box
Dr. Andreas Witzig on the developments in Western Europe
прекратявампрекратявам
Dr. Andreas Witzig on the developments in Western Europe

„Дължим успеха си на нашия екип - повече от 6 000 служители, които правят EOS по-динамичен и по-дигитален всеки ден.“

Марвин Рамке
Главен изпълнителен директор на EOS Group
coating, master-of-ceremonies, jacket, suit, president

„Диверсифициращият риск ни прави стабилен партньор за нашите клиенти в дългосрочен план. Освен това, разширявайки нашата база от аналитични данни, постигаме по-голяма ефективност чрез подобрен контрол.“

Джъстъс Хекинг-Велтман
Финансов директор на EOS Group
suit, president, master-of-ceremonies

„Ще станем още по-активни на пазара на необслужваните вземания – особено с обезпечени дългове.“

Д-р Андреас Вициг
Член на Борда на директорите на EOS Group, отговарящ за Западна Европа 
suit, president, master-of-ceremonies, coating, jacket

„Зад иновациите винаги стоят хора. Ето защо за нас е важно да поддържаме синергията помежду ни.“

Карстен Тидоу
Член на Борда на директорите на EOS Group, отговарящ за Източна Европа
suit, president, coating, coat, master-of-ceremonies

„Ние непрекъснато подобряваме опита си в области като анализ на данни, изкуствен интелект и гъвкаво работно време.“

Андреас Кроп
Член на Борда на директорите на EOS Group, отговарящ за Германия
suit, president, master-of-ceremonies, necktie
02

Фискална година 2021/22

Как се развиха приходите и печалбите? Финансовото представяне на EOS Group в детайли по-долу:
suit, people, tourist, acquaintance, student

Изводи за финансовата година: Сравнение на приходите и печалбите

След лек спад през предходната година EOS регистрира ръст от 1,6% в общите приходи през фискалната 2021/22. Групата отбеляза растеж, особено в Източна и Западна Европа. За пръв път Германия не беше регионът с най-високи приходи.
През финансовата 2021/22 година приходите на EOS Group се задържаха на високо ниво, потвърждавайки силните оперативни резултати през последните няколко години. Успешното боравене с портфейли, закупени през предходни години, отново увеличи приходите през изминалата финансова година. Въпреки това, предпазните мерки поради войната в Украйна имаха потискащ ефект. Поради тази причина EBITDA претърпя лек спад.

Годишни приходи

в млн. евро

813,7
2018/19
853,1
2019/20
792,5
2020/21
804,9
2021/22

Развитие на печалбите (EBITDA)

в млн. евро

283,6
2018/19
343,4
2019/20
312,4
2020/21
282,5
2021/22

Консолидирани приходи по региони 2021/22

в млн. евро
Дялът на консолидираните приходи, генерирани от Източна и Западна Европа, продължава да расте. Въпреки лекия спад от пет процента, Германия остава един от най-добре представящите се региони в EOS Group. Спадът на приходите е преди всичко следствие от ожесточената конкуренция на пазара на необслужвани вземания. Най-рязък спад е регистриран за северноамериканския пазар, което може да се дължи на продажбата на северноамериканските дъщерни дружества през годината.
804,9
Източна Европа
280,1
Германия
274,8
Западна Европа
225,6
Северна Америка
24,3

Петра Шарнер-Волф: „EOS се утвърди като част от Otto Group“

EOS стартира като малък отдел в OTTO, но се разви до една от фокусните компании в голямото ни семейство. Петра Шарнер-Волф, член на Борда на директорите на Otto Group, обяснява взаимните ползи за двете групи в това видео интервю.

Този видеоклип е предоставен от YouTube. С кликване на бутона Приемам Вие давате съгласието си YouTube да съхранява бисквитки на Вашето крайно устройство и евентуално да обработва лични данни посредством тях. Допълнителна информация относно обработката на потребителски данни ще намерите в Декларацията за защита на данните на YouTube на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Приемане на
coating, jacket, coat, suit, master-of-ceremonies video_zoom_boxvideo_zoom_box
Petra Scharner-Wolff

Финансово представяне през 2021/22

Приходи по региони

в хил. евро
През финансовата 2021/22 година консолидираните приходи са се увеличили с 1,6% до 804,9 милиона евро, което е малко над предходната година (792,5 милиона евро). Най-забележим резултат с ръст от 12,2% регистрираха компаниите от Източна Европа, следвани от Западна Европа с ръст от 9%.

Приходите в Германия претърпяха лек спад, но останаха на добро ниво – 274,8 милиона евро. Резултатите в Северна Америка отразяват продажбата на дъщерните дружества, извършена през годината. Приходите на този пазар бяха значително под нивото в сравнение с предходната година.
 2021/22 2020/21 Промяна спрямо предходната година (%)
Източна Европа 280.148 249.719 +12,2
Германия 274.809 289.124 -5,0
Западна Европа 225.644 207.104 +9,0
Северна Америка 24.276 46.575 -47,9
Група EOS 804.877 792.522 +1,6

Отчет за приходите

Обобщение, в хил. евро
През фискалната 2021/22 година EOS Group постигна EBITDA в размер на 282,5 милиона евро (предходна година: 312,4 милиона евро). В сравнение с предходната година приходите се покачиха с 12,4 милиона евро в резултат на икономическото възстановяване, последвало първата година на пандемията. Измерени спрямо приходите и без да се вземат предвид превантивните мерки, другите оперативни разходи са се увеличили пропорционално с 9,4 процента, или 23,3 милиона евро. Другите оперативни приходи и вътрешни процеси (софтуер за събиране на вземания), капитализирани с ефект върху приходите, са на същото ниво като през предходната година.
 2021/22 2020/21
Приходи 804.877 792.522
Общо оперативни приходи 815.215 804.003
Печалба преди лихви, данъци, обезценка и амортизация (EBITDA) 282.453 312.406
Печалба преди данъци (EBT) 228.544 253.805
Нетни приходи 201.236 223.822

Инвестиране на активи

в хил. евро
Общите активи на EOS Group нараснаха с 4,7% до 2,4 милиарда евро спрямо предходната година. Наред с други фактори, увеличението се дължи на закупения портфейл от обезпечени и необезпечени вземания, който поради по-високите общи инвестиции през финансовата година нарасна до 2,0 млрд. евро. Закупените портфейли представляват 75,4%, а недвижимите имоти в портфолиото – 7,8% от общите активи.
 28.02.2022 r. % 28.02.2021 r. %
Дълготрайни активи 209.498 8,8 234.620 10,3
Обезпечени и необезпечени вземания* 1.989.455 83,2 1.898.522 83,1
Вземания 29.949 1,3 60.964 2,7
Пари и парични еквиваленти 105.455 4,4 50.211 2,2
Други активи 56.457 2,4 39.161 1,7
Общо активи 2.390.815 100 2.283.478 100

Собствен капитал и финансиране

в хил. евро
През изминалата финансова година общото финансиране нарасна със 107,3 ​​милиона евро до 2,4 милиарда евро в сравнение с предходната година. Собственият капитал на компанията се увеличи до 895,7 милиона евро, отчасти поради частично запазване на печалбата от предходната година. По този начин съотношението собствен капитал към активи нарасна допълнително до 37,5% (предходна година: 35,1%), което представлява много високо ниво за експерт в управлението на вземания. EOS Group контролира нуждата си от рефинансиране със заеми от банки и компанията-майка. По-голямата част от това финансиране продължава да е с краткосрочен матуритет, който се е увеличил от 71 на 74 процента от дълговото финансиране в сравнение с предходната година.

*Таблиците и текстът е възможно да съдържат разлики при закръгляване
 28.02.2022 r. % 28.02.2021 r. %
Собствен капитал 895.726 37,5 802.131 35,1
Провизии 84.218 3,5 100.355 4,4
Задължения към банки 92.111 3,9 162.043 7,1
Задължения към свързани лица и фирми 1.102.833 46,1 1.010.266 44,2
Търговски задължения 41.962 1,8 42.147 1,8
Други задължения 173.966 7,3 166.537 7,3
Общо финансиране 2.390.815 100 2.283.478 100

И през финансовата 2021/22 г. EOS подкрепи компаниите и банките в намаляването на техните необслужвани вземания. Някои акценти:

Испания

Водеща испанска банка и EOS в Испания имат дългосрочен опит с многобройни сделки за портфейли с необслужвани вземания. Сега и първият портфейл с обезпечени дългове е с променен собственик – за първи път в историята на EOS в Испания.

милиона евро (номинална стойност)

60

Сърбия

EOS в Сърбия сключи най-голямата сделка в историята на групата в Източна Европа на стойност 1,7 милиарда евро. Портфейлът, придобит като част от вторична сделка, се състои предимно от обезпечени вземания.

милиарда евро

1,7

Франция

В края на 2021 г. EOS във Франция сключи най-голямата си сделка за финансовата година. Портфейлът съдържа предимно обезпечени вземания от три регионални банки от банковата група BPCE, с които компанията има добри бизнес отношения от доста време.

милиона евро (номинална стойност)

66,2

Германия 

Повече от половин милион вземания бяха доверени на EOS от известен доставчик на услуги тип „купи сега, плати по-късно“ за извънсъдебно събиране.

хиляди

500

Продължаваме да инвестираме на високо ниво

След като пандемията отшумя, EOS отново увеличи инвестициите си в необслужвани вземания и недвижими имоти през фискалната 2021/22 година. Увеличението на общия обем беше в трицифрен диапазон. По-конкретно, EOS насърчи покупката на обезпечени вземания и недвижими имоти.

Инвестиции в изкупуване на вземания и недвижими имоти 2021/22

в милиона евро
EOS Group увеличи значително инвестициите си в сравнение с предходната година. Общият обем нарасна с около 25%, от общо 534,3 милиона евро през предходната година до 668,6 милиона евро. Извършени са инвестиции в необезпечени и обезпечени вземания и в недвижими имоти. EOS отново закупи повечето портфейли с необслужвани вземания на източноевропейския пазар, следван от Западна Европа и Германия. В допълнение, EOS закупи портфейли с вземания в страни, където Групата не е представена от собствена компания. EOS си сътрудничи с местни експерти по събиране на вземания при вземане на решения за потенциални покупки на портфейли, които след това партньорът обработва на местно ниво по професионален начин. В EOS тези сътрудничества се наричат ​​„Събиране на вземания 4,0“.

Общо
668,6
Източна Европа
402,5
Западна Европа
144,5
Събиране на дългове 4,0
16,9
Северна Америка
3
Германия
101,7

Необезпечени 2021/22

382,8
Източна Европа
176
Северна Америка
3
Западна Европа
88,5
Събиране на дългове 4,0
16,9
Германия
98,4

Обезпечени / Регламент за преструктуриране 2021/22

285,8
Източна Европа
226,5
Западна Европа
56
Германия
3,3

Изкупени вземания 2021/22

в милиона евро
При 1,99 милиарда евро балансовата стойност на портфейлите, признати в края на финансовата година, беше малко под границата от два милиарда. Това представлява увеличение от почти пет процента, благодарение на общата стойност от около 100 милиона евро спрямо цифрите от предходната година. Това е развитие, което показва, че изкупуването на вземания все още е в процес на растеж. При 1,31 милиарда евро, портфейлите от необезпечени вземания все още са два пъти повече от сумата за обезпечени портфейли и сгради, взети заедно. Източна Европа държи най-много вземания в цялата група, следвана от Западна Европа и Германия.

*Таблиците и текстът е възможно да съдържат разлики при закръглявяне
Общо
1 989,5
Източна Европа
731,2
Германия
602,5
Западна Европа
574,6
Събиране на дългове 4,0
53,6
Северна Америка
27,6

Необезпечени 2021/22

1 310,3
Западна Европа
419,5
Германия
417,9
Източна Европа
391,8
Събиране на дългове 4,0
53,6
Северна Америка
27,6

Обезпечени / Регламент за преструктуриране 2021/22

679,1
Източна Европа
339,5
Германия
184,5
Западна Европа
155,1

Изкупуване на обезпечени вземания: „Определящи са взаимоотношенията .“

През годините EOS придоби голям опит в обработката на обезпечени необслужвани вземания. В това интервю двама експерти на EOS от Испания и Хърватия разказват за особеностите на този специален бизнес.
Към интервюто

Всички цифри и графики за финансовата 2021/22 година са достъпни като PDF файлове за изтегляне. Архивът съдържа доклади от минали години.

03

Нашите основни акценти

Като компания ние искаме да бъдем успешни днес и утре. Градим нашето бъдеще върху три важни стълба - корпоративна отговорност, технологичен прогрес и международно сътрудничество.

Събирането на вземания означава поемане на отговорност

EOS има дефинирани цели за устойчивост в своята стратегия за корпоративна социална отговорност. В усилията си да промени финансите към по-добро, компанията поема ангажимент да допринесе в четири области на действие.
icon red networking

Отговорно събиране

EOS вярва в общуването с просрочилите клиенти по уважителен и справедлив начин, ориентиран към предлагането на гъвкави решения и трайно намаляване на задълженията.
icon red collaboration

Съвместен напредък

EOS поема социална отговорност в рамките на групата, като насърчава овластяването, диверсификацията и приобщаването на обществото чрез собствени образователни инициативи.
icon red insurance

Опазване на околната среда

Заедно с Otto Group, EOS прилага целенасочени мерки, които могат да допринесат за бързото постигане на целта за устойчивост на климата до 2030 г.
icon red website

Финансова стабилност

EOS се застъпва за строги, обвързващи индустриални стандарти и отговорни етични кодекси.

Акценти, свързани с корпоративната социална отговорност за годината във видео

Този видеоклип е предоставен от YouTube. С кликване на бутона Приемам Вие давате съгласието си YouTube да съхранява бисквитки на Вашето крайно устройство и евентуално да обработва лични данни посредством тях. Допълнителна информация относно обработката на потребителски данни ще намерите в Декларацията за защита на данните на YouTube на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Приемане на
flag, map, banner video_zoom_boxvideo_zoom_box
EOS CR activities

Всяка компания във всяка индустрия може да допринесе за по-голяма устойчивост.

EOS въведе допълнителни мерки, с цел да увеличи своята ангажираност към принципите на корпоративната социална отговорност през последната година. Групата създаде учебни материали за финансово образование в училищата, засади дървета в подкрепа на борбата с изменението на климата и се обяви публично за диверсификацията. Различните дейности показват следното: всяко усилие, колкото и да е малко, е от значение и помага за промяната към по-добро.

Научете повече за корпоративната социална отговорност на EOS:

Financial literacy means responsibility: A girl sits at a laptop and takes part in online learning.

Как EOS се застъпва за свят без задължения

Гъвкаво работно време Гъвкаво работно време 5 минути
За да ограничи прекомерната задлъжнялост на домакинствата, EOS играе водеща роля в подобряването на финансовото образование в обществото. Инициативите са насочени към деца от начална училищна възраст.
Научете повече

Опознаваме технологиите във всичките им аспекти

Технологичният прогрес винаги е бил неразделна част от ДНК на нашата компания. Той обхваща всичко – от модели за анализ и чатботове до дигитална трансформация на всички компании в семейството на EOS. Кратък преглед.
menu, map, envelope

Данни и анализи

 • Мощна платформа за данни и анализи, базирана на облачна технология
 • Динамични работни процеси за безпроблемни резултати
 • Подпомагани от изкуствен интелект модели за вземане на решения и изчисления
menu, map, envelope, cotton, cell

Фокус върху потребителите

 • Персонализирана комуникация с нашия следващ най-добър подход за действие
 • Самообслужване, интегрирано в интелигентни портали
 • Чатботове за лесно взаимодействие
menu, map

Управление на възможностите и риска

 • Оценка на портфейла на базата на данни / ценообразуване на базата на стойност 
 • Анализ на риска на ИТ системите / управление на ИТ сигурността
 • Разработване на бизнес модел и иновации
menu, map, envelope

Дигитална трансформация

 • Гъвкава организация с хибриден работен модел
 • Културната трансформация като основа на нашия бизнес
 • Международно сътрудничество с цел използване на синергичните ефекти
menu, map, envelope

„Данните промениха лицето на нашия свят“

Мари-Лор Джейкъбс е анализатор на данни в EOS Aremas в Белгия. Във видеото тя обяснява как анализът на данните оптимизира процеса на събиране на вземания и променя финансите към по-добро.

Този видеоклип е предоставен от YouTube. С кликване на бутона Приемам Вие давате съгласието си YouTube да съхранява бисквитки на Вашето крайно устройство и евентуално да обработва лични данни посредством тях. Допълнителна информация относно обработката на потребителски данни ще намерите в Декларацията за защита на данните на YouTube на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Приемане на
web-site video_zoom_boxvideo_zoom_box
Driven by technology: Data Analyses at EOS
прекратявампрекратявам
Driven by technology: Data Analyses at EOS
20 милиона евро е сумата, която EOS инвестира в иновативни технологии и ИТ процеси през фискалната 2021/22 година.

милиона евро

0
Около 600 служители разработват и внедряват дигитални процеси.

Около

600
Чатботът на белгийското дъщерно дружество EOS Contentia провежда повече от 350 разговори с клиенти всеки месец.

Повече от

350
2 инструмента за наблюдение на сигурността използват най-съвременни технологии, за да гарантират информационната сигурност в EOS.

инструмента за наблюдение на сигурността

2

Научете повече за EOS технологичните проекти тук:

Technology highlights of the EOS Group: overview of all trends.

Технологични акценти на EOS Group

EOS приема предимствата на дигиталната трансформация и инвестира в нови технологии година след година – от самообучаващи се аналитични модели чак до непробиваеми ИТ системи за сигурност. По-близък поглед върху четири примера.
Научете още

Свързани в мрежа в 24 държави, за да образуват една група

EOS Group се фокусира върху международния обмен на ноу-хау. Нашите експерти в 24 държави си сътрудничат тясно, за да променят финансите на нашите клиенти към по-добро. Тяхното сътрудничество направи EOS експерт в международното събиране на вземания. С нашата мрежа от 83 партньорски компании, EOS предоставя международно събиране на вземания в повече от 180 държави. В основата е нашата ИТ платформа EOS Global Connection, където партньорите и клиентите могат да следят развитието на казуса в реално време.
81 648 международни случая бяха обслужени от EOS дружествата по целия свят през 2021/22 година.

международни случая

81.648
98% от всички споразумения
бяха уредени в извънсъдебна фаза, което доведе до по-бързи решения и по-ниски разходи.

от всички споразумения

98
1519 компании включително 581 нови клиенти, са използвали услугите за международно събиране на EOS.

компании

1.519

държави

EOS е обработила вземания в 189 държави през изминалата финансова година.

в

189
511 служители работят за EOS по международно събиране на вземания, 286 от тях в EOS компании.

служители

511
прочетете електронната книга
Към юли 2022 г.