От анализ до инструменти за сигурност: Акцентите в технологията на групата EOS.

Година след година EOS инвестира в нови технологични тенденции. Четири примера показват, как днес клиентите на EOS и потребителите могат да спечелят от новите технологии.

ЧасЧас
  • Машинно обучение и модели за представяне на данни за ефективно обработване на непогасени задължения
  • Чатботовете повишават качеството на обслужването и правят възможна анонимната комуникация за потребителите.
  • Инструментите за мониторинг на сигурността защитават чувствителните данни на клиентите и потребителите.

Около 600 служители в цялата група EOS работят по пренасянето на техническия прогрес в пълен обем в бранша управление на вземанията. При това използваните технологии са много разнообразни: С тяхна помощ се автоматизира и прогнозира, информира се и се защитава. Винаги при това целта е една и съща: да се променят към по-добро финансите на всички клиенти и потребители. Как точно работи това, показват следните примери.

Център за анализ: Една платформа за данни за всички.

Technology highlights of the EOS Group: EOS is developing its own data platform.
Бизнесът на EOS е силно повлиян от данните. Използваните модели за представяне на данни и още много други разработки от тематичната област изкуствен интелект идват от центъра за анализ (CoA). Тук 14 сътрудника работят за усъвършенстването на аналитичната компетентност на цялата група EOS. За тази цел те са създали облачна платформа, до която в перспектива всяко дружество от страните на EOS да има достъп, за да тренира моделите си на машинно обучение и да прави предварителни оценки в процеса на събиране на дълговете.

За да се намери стъпката за събиране на дълговете с най-голяма вероятност за плащане, в системата се пресяват подобни случаи от миналото. За един единствен клиент през 2021 г. EOS е направила във Франция близо половин милион извиквания на модели, за да постигне максимална готовност за плащане при потребителите.
Успоредно с моделите за прогнозиране центърът работи по централизирано отчитане на всички дейности в областта на обезпечено закупуване на вземания. Тук се събират и оценят всички данни за осъществени покупки. Целта: Да се използват синергизми вътре в групата и да продължат да се оптимизират процесите, за да може да се предложат на клиентите честни цени. До този момент в системата са се включили четири държави на EOS.

Нисък процент непогасени задължения благодарение на машинното обучение.

Technology highlights of the EOS Group: how AI helps with receivables management.
Коя следваща мярка за събиране на дългове обещава най-голям успех? Отговора на този въпрос дава немската система за събиране на дългове FX. Въз основа на исторически данни изкуственият интелект (ИИ) взема милиони аналитични решения на месец и в този ход автоматично съставя най-точното решение за всеки отделен потребител. Към съдържанието например спадат каналът и моментът на установяване на контакт, както и изясняването на въпроса, в кой момент и с какъв нюанс на тона ще бъде заговорен потребителят.
Чрез целенасочената комуникация се увеличава вероятността за плащане. Едновременно с това се избягват натоварени с много разходи и икономически нецелесъобразни мерки, което е от полза за всички участници.

С всеки ден се увеличава броят на пакетите данни, които се включват в FX. С него расте и количеството данни и по този начин точността на прогнозите. По този начин обработването на случаите при EOS ден след ден става все по-точно и ефективно, което води до честни цени.

Чатботовете подобряват обслужването.

Technology highlights of the EOS Group: Chatbots support communication with consumers.

Чатботовете подобряват обслужването.

Знаехте ли, че вече две трети от предприятията в Европа използват чатбот? Този резултат установи Проучването за чатботовете на EOS 2021. От няколко години EOS също се възползва от предимствата на тази модерна технология. Така при въпроси относно своите просрочени плащания потребителите вече не е задължително да прибягват до телефона.
Вместо това те могат да уреждат удобно много въпроси чрез чатботове. Това е не само придобивка за потребителите по отношение на качеството на обслужване и анонимността, а също така и облекчава служителите на EOS, работещи в обслужването, които така могат да се посветят на по-комплексни задачи. До този момент цифровите помощници са влезли в действие във Франция, Белгия и Хърватия. Следват други държави.

Проучване на EOS за чатботовете 2021 г. Как бизнесът използва чатботовете?

Какви шансове и предизвикателства носи със себе си технологията на чатботовете за приложение в комуникацията? Запитахме 2800 фирми от 14 европейски страни за техния опит с дигиталните помощници. Всички резултати ще намерите в нашето Проучване на EOS за чатботовете 2021 г.

Към резултатите

Модерните инструменти за мониторинг откриват пропуските в сигурността.

Technology highlights of the EOS Group: Security tools protect sensitive data.
В мениджмънта за вземанията работата с чувствителни данни е част от кредитните операции. Тяхната защита е от най-висок приоритет – но повишаващата се цифровизация представлява все по-голямо предизвикателство. За да предпази себе си и своите клиенти от кибератаки, EOS е ангажирала повече от 25 експерти по сигурността. От 2022 г. те получават подкрепа едновременно от два независими инструмента за мониторинг на сигурността – защото: Четири очи виждат повече от две.
За разлика от класическите тестове за хакерско проникване, двата инструмента последователно и неутрално проверяват ИТ инфраструктурата на цялата група EOS за възможни пропуски в сигурността. Това е възможно, тъй като те с най-голяма точност анализират цифровия отпечатък на EOS и включват и облачните активи. По този начин отрано могат да бъдат разпознати всякакви уязвими места, преди към тях да се насочат потенциални атакуващи. Овен това инструментите постоянно актуализират своята база данни с новопубликувани уязвими места, така че те да могат да бъдат намерени. 

Досега инструментите са успели да помогнат за подобряване на сигурността на над 200 места. По този начин данните на многобройните клиенти на EOS и потребителите са обезопасени от неоторизиран достъп. В особено критични зони, като например клиентските портали на EOS, в допълнение се извършват индивидуални тестове за хакерско проникване, за да се осигури най-голяма информационна безопасност.

Допълнително информация? Ще се радваме да ни потърсите!

Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS

Sabrina Ebeling
Corporate Communications & Marketing

Телефон: +49 40 2850-1480

s.ebeling@eos-solutions.com