• EOS Груп увеличи печалбите си и обема на инвестициите през финансовата 2022/23 година
  • Международното сътрудничество, дигитализацията и многообразието са причините за успеха на компанията
  • Ангажиментът към социалните проблеми и устойчивостта става все по-важен
Положително развитие по отношение на резултатите и обема на инвестициите. Кое направи възможен този успех? Каква е ситуацията в различните региони, в които оперира EOS Груп? И какви са следващите цели?

Марвин Рамке, главен изпълнителен директор, и членовете на Борда Юстус Хекинг-Велтман, финансов директор, д-р Андреас Витциг, отговарящ за Западна Европа, Карстен Тидов, отговарящ за Източна Европа, и Андреас Кроп, отговарящ за Германия, отговарят на тези въпроси в интервюто по-долу.

ЕOS Груп приключи финансовата 2022/23 година с резултат от 446 милиона евро (EBITDA) и високо ниво на инвестиции в размер на 1,2 милиарда евро. Това е значителен ръст в сравнение с предходната година. Можеше ли да се предвиди?

Марвин Рамке:
Това не можеше да се очаква с оглед напрегнатата международна политическа и макроикономическа обстановка. От началото на 2022 г. целият ни живот е доминиран от проблемите на войната, енергийната криза и инфлацията. Беше трудно да се предвиди как ще се развият нещата. Лично за мен друг фактор беше и това, че поех поста на главен изпълнителен директор в началото на 2022 г. В този момент беше немислимо, че ще постигнем такъв резултат в края на финансовата година в тези смутни времена. Това ми дава увереност, че в EOS Груп съм заобиколен от хора, които са готови да поемат предизвикателства и да се справят успешно с тях с амбиция и страст. 

Кои фактори допринесохa за положителния резултат?

Марвин Рамке:
На първо място, нашите служители, на които сега искам специално да изкажа благодарност за работата и ангажираността им. Без тях това нямаше да бъде възможно.

Благодарение на тяхната всеотдайност, успяхме значително да разширим закупуването на портфейли от вземания - дори на пазари, на които в миналото сме имали трудности. Освен това те откриха нови възможности за инвестиции. Пример за това е сътрудничеството с дъщерното дружество на Световната банка IFC, при което съвместно закупуваме обезпечени вземания в Източна Европа.

Юстус Хекинг-Велтман:
Допълнителен фактор е, че нашият портфейл от необслужвани кредити е с много широк обхват, който включва както обезпечени, така и необезпечени вземания, а също и недвижими имоти - и то в повече от 20 държави. Това ни дава огромна стабилност като група, защото не сме зависими от отделни пазари. Дългогодишният ни професионален опит като купувач на портфейли от необслужвани кредити, но също така и търпението ни на някои пазари, се отплатиха тази година, така че успяхме да инвестираме необичайно висока сума от 1,2 милиарда евро. И тук също трябва да се каже, че нашите международни екипи за пореден път свършиха отлична работа.
Портретна снимка на Карстен Тидов, изпълнителен директор на група EOS, отговарящ за Източна Европа

Международното сътрудничество не е просто модерна дума в EOS, а нещо, което прилагаме на практика всеки ден.

Карстен Тидов
Член на Борда на директорите, отговаряш за региона на Източна Европа

Как се развиваше бизнесът в отделните региони?

Карстен Тидов:
В Източна Европа постигнахме най-добрия резултат в историята на компанията през последната финансова година. С обем на инвестициите от почти 400 милиона евро продължихме да надграждаме вече високото ниво от предходната година. Пример за това е Босна, където силно разширихме бизнеса си с обезпечени вземания. Един от моите лични акценти е гръцкият пазар, който дълго време беше смятан за труден за нас. Благодарение на отличното представяне на екипа, там успяхме да придобием голям необезпечен пакет от необслужвани кредити. По същия начин бих искал да изтъкна сътрудничеството с дъщерното дружество на Световната банка IFC, с което засилваме дейността си като устойчив инвеститор на пазара на необслужвани кредити. При подбора и обработката на необслужваните кредити се обръща специално внимание на екологичните, социалните и управленските аспекти. И двата случая са много добри примери за това, че международното сътрудничество не е просто модерна дума в EOS, а нещо, което прилагаме на практика всеки ден.

Каква е ситуацията в Западна Европа?

Андреас Витциг:
Също толкова положителна. С над половин милиард евро инвестиции постигнахме много висока цифра и в този регион. Трябва специално да се споменат пазарите във Франция и Испания. Но също и в Португалия. Там основахме нашето местно дружество едва през 2022 г., а днес вече 20 служители са активни на португалския пазар на необслужвани кредити и успяха да сключат първите сделки с необслужвани кредити. Това е истински светкавичен старт. Голяма роля тук изигра и внедряването на Kollecto+, нашият собствен софтуер за събиране на вземания, който вече се използва в осем държави от EOS Груп и подпомага работата на международно ниво. Следващата стъпка ще бъде внедряването на софтуера в Белгия и Германия.

Каква е ситуацията в Германия?

Андреас Кроп:
Немският пазар на необслужвани кредити е най-утвърденият от всички пазари, на които присъстваме активно като група. Има много конкуренти, които обуславят високите цени на пазара. Това е причина за постоянно оптимизиране на нашите процеси и разходи, което дава възможност да действаме по-ефективно и да поддържаме конкурентните си позиции на пазара. Свързването с Kollecto+ също е важна стъпка за нас. В Германия този процес ще бъде завършен през следващите две до три години.

Кои други теми оформиха EOS през последната година?

Марвин Рамке:
Важен фактор определено е международният ни фокус. В EOS сме повече от 6000 души в 24 държави. Всеки един от тях носи със себе си своя опит, способности и културни специфики. Когато съберете тези хора в екип, за креативността няма граници. Така разработваме идеи, които наистина правят разликата - и които ни помогнаха EOS да постигне този добър резултат.

Наред с финансовите си резултати, EOS за първи път публикува комбиниран годишен отчет и доклад за устойчивост, базиран на стандартите на Global Reporting Initiative (GRI). Това означава ли, че темата за CR (корпоративната отговорност) е станала по-важна?

Марвин Рамке:
Ние винаги сме казвали, че събирането на дългове означава поемане на отговорност. Затова корпоративната отговорност отдавна е основна тема за нас. Искаме да покажем, че не само правим становища, но искрено се стремим да ставаме малко по-добри всеки ден. Стандартите на GRI ни помагат да представим по прозрачен начин колко устойчиви са нашите действия и какво правим в областта на корпоративната отговорност.

Какви биха били примерите за това от изминалата финансова година?

Андреас Кроп:
Коректното взаимодействие с неизправните клиенти играе важна роля в този контекст. Искаме да им помогнем да се освободят от дълговете си възможно най-бързо. За целта, например, използваме лесно разбираем език, за да избегнем комуникационните бариери, но също така предлагаме услуги, които им позволяват да плащат анонимно и по всяко време. В немския портал за услуги потребителите могат също така сами да определят вноската си. 

Друга област на нашата отговорност е по-нататъшното развитие на EOS като работодател. Например, благодарение на хибридните модели на работа нашите служители в Германия могат да съвместят по-добре работата и свободното си време.

Андреас Витциг:
Нашата роля като работодател включва и задържането на служителите в дългосрочен план. Ние полагаме грижи те да могат да се развиват като личности и като служители. За тази цел разполагаме с широк набор от предложения и инициативи, като например платформата за обучение за всички служители, наречена "Masterplan", или програмата за управление на таланти NXT, която през миналата година предложи на 92 таланти от 17 държави индивидуални възможности за по-нататъшно развитие. Но и самите служители също реализираха най-различни устойчиви проекти в полза на компанията, околната среда или обществото - от градини на закрито до финансово обучение за деца. 
Портретна снимка на Марвин Рамке, председател на Изпълнителния съвет на EOS

Нашите служители са най-големият двигател на иновации и основната причина за успеха ни.

Марвин Рамке
Главен изпълнителен директор на EOS Груп

Как изглежда прогнозата за следващата финансова година?

Юстус Хекинг-Велтман:
Нашата цел е да продължим да изкупуваме портфейли с необслужвани кредити и да връщаме пари в икономиката. С оглед на продължаващата политическа и макроикономическа несигурност ние се придържаме към нашия доказал се в практиката подход: да бъдем търпеливи и да управляваме бизнеса си отговорно.

Карстен Тидов:
Няма да почиваме на лаврите си, въпреки успешната година, а ще продължим да гледаме към бъдещето. Ключов фактор тук е да формираме нагласа за професионално израстване: Искаме да насърчим служителите си да бъдат отворени към новостите и да излизат по-често от собствената си зона на комфорт. Конкурсът за иновации, който през миналата година донесе много вълнуващи идеи, е отличен пример за това. Ще продължим да засилваме и международното сътрудничество и обмена на най-добри практики. 

Марвин Рамке:
Мога само да се присъединя към Карстен и с удоволствие да повторя: нашите служители са най-големият ни двигател за иновации и основната причина за нашия успех. Макроикономическата среда ще остане напрегната и през 2023/24 г. и ще ни изправи пред нови предизвикателства. Нашата цел за финансовата 2023/24 година е да запазим или разширим позицията си в топ 3 на важните за нас пазари. Ако продължим да действаме както досега, съм много уверен, че ще постигнем тази цел.

Искате ли да получите повече информация? Ще се радваме да ни потърсите!

Lara Flemming, Senior Vice President Corporate Communications & Marketing at EOS

EOS Holding GmbH
Corporate Communications & Marketing

Lara Flemming
Senior Vice President Corporate Communications & Marketing

Steindamm 71
20099 Hamburg
Germany

l.flemming@eos-solutions.com

Свържете се с нас

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Телефон: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Свържете се с нас

Photo credits: EOS