Киберсигурността - актуален проблем за европейските компании

По въпросите за сигурността на данните тепърва ще се работи. Проучване на EOS показва, че около половината от анкетираните компании разглеждат защитата на данните и киберсигурността като важна тенденция. Но само 28% активно правят нещо по въпроса.

  • Въпреки законовите изисквания, само 60% от европейските компании предприемат мерки за защита на данните
  • И едва 28% активно се занимават с проблемите на киберсигурността
  • Тази липса на загриженост може да доведе до значителни финансови загуби и уронване на престижа

Вече мина повече от година от влизането в сила на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Вълнението и активността утихнаха значително. Дори прекалено много: според последното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2019 г., едва 52% от европейските компании разглеждат защитата на данните като водеща тенденция за следващите две години. И само 60% вече предприемат действия в тази посока.

Защита на данните и киберсигурност: проучването на EOS сочи, че много дружества все още не вземат мерки за киберотбраната си

Проучването за ИТ тенденциите на консултантска фирма Capgemini стига до подобни изводи. То установява, че само 53% от компаниите в Германия, Австрия и Швейцария са приложили напълно ОРЗД. Малко повече от една четвърт все още работят по въпроса, а една на десет компании е изостанала на фаза планиране.

Загуби за милиарди от киберпрестъпността

Който обаче не се ангажира с безопасността на данните на клиентите, както и на собствените си данни, подхожда небрежно и се излага на голяма опасност от киберпрестъпност. Дори що се отнася до финансите: 5,2 милиарда щатски долара ще бъде стойността на пропуснатите ползи за дружествата в резултат на кибератаки според оценката на консултантското дружество Accenture.

Ние издигаме защитни стени, за да блокираме нападателите, а хакерите непрекъснато разработват нови техники за преодоляването им.
Gunnar Woitack, Главен специалист по информационна сигурност в EOS

Европейските компании са наясно с риска от загуба на данни. Според проучването на EOS, 49% виждат киберсигурността като тенденция в следващите няколко години. Но само 28% вече активно правят нещо за киберзащитата. И това е проява на небрежност. Според Европейската комисия, една от осем компании е била засегната от кибератаки през 2016 г., а всеки ден е имало 4 000 атаки от типа на троянски кон с цел плащане на откуп.

За да бъдете в крак със заплахата, трябва непрекъснато да подобрявате информационната си инфраструктура, казва Gunnar Woitack, Главен специалист по информационна сигурност в EOS: „Ние издигаме защитни стени, за да блокираме нападателите, а хакерите непрекъснато разработват нови техники за преодоляването им.“ Woitack редовно подлага системите в EOS на така наречените тестове за проникване, при които хакерите са ангажирани да сканират виртуалните защити на EOS за слаби места. „Приемаме рисковете много сериозно и съответно инвестираме много пари в сигурност.“

Изтичането на данни може да доведе също до загуба на доверие

Това са добре похарчени пари, защото в случай на кражба на данни, загубите не са само материални. Компании като EOS, като международен доставчик на финансови услуги с фокус върху събирането на дългове, работят с изключително чувствителна информация за своите клиенти. Какво се случва, когато тези данни попаднат в публичното пространство, се илюстрира от случаи като този на американското бюро за кредитна история Equifax, което през 2017г. стана жертва на един от най-големите течове на данни в историята.

Защита на данните и киберсигурност в EOS: Гунар Войтак, Chief Information Security Officer, стои в сървърното помещение
„Приемаме рисковете много сериозно и съответно инвестираме много пари в сигурност“, казва Gunnar Woitack, Главен специалист по информационна сигурност в EOS

В тази връзка е необходимо да се обърне внимание към утвърдените на пазара компании: според немската индустриална асоциация Bitkom такива компании имат много повече да наваксат по въпросите на ИТ сигурността, отколкото стартиращите. Можете да се възстановите от финансови загуби. Но загубеното доверие е трудно да се възобнови.

Имате нужда от допълнителна информация? Ние сме на Ваше разположение!

Мобилен телефонМобилен телефон

Press contact

Телефон: +49 40 2850-1222

presse@eos-solutions.com

Photo credits: Caiaimage / Getty Images, Achim Multhaupt