EOS и стратегията за опазване на климата на Otto Груп - EOS в България
illustration of a globe, oversized people, trees and  wind turbines on it

Environmental protection

Като силен член на Otto Груп EOS подкрепя стратегията на групата за опазване на климата, която преследва целта на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C. Заедно работим по прилагането на целеви мерки.

Reduction of Environmental Footprint: Нашият принос за опазване на климата

Заедно с Otto Груп, EOS работи за намаляване на емисиите до нула в дългосрочен план. В момента Otto Груп разработва научнообоснована цел за климата (въз основа на Science Based Targets Initiative, SBTi). Съвместната стратегия за опазване на климата е да се съобрази напълно с целта от 1,5 градуса по Целзий на Парижкото споразумение. Нашата първоначална цел за климатична неутралност в нашите собствени основни процеси до 2030 г. се разглежда при разработването на стратегията и ще бъде част от бъдещата SBT. 

Проекти за околната среда

Благодарение на сътрудничеството с доставчика atmosfair, EOS компенсира своите CO2 емисии за бизнес пътувания от 2021 г. Това подкрепя проекта за опазване на климата „Малки инсталации за биогаз в Непал“.

Освен това през 2022 г. и 2023 г. служителите в цялата група бяха помолени да докладват за своя ангажимент към устойчивостта. За да им благодари, EOS Груп са засадили досега 1000 дървета в сътрудничество с Bergwaldprojekt e.V.

Със своята собствена инициатива „Plantons des arbres“ EOS Франция също засажда дървета на всяко тримесечие – за всеки нов служител и за да отпразнува дългогодишните етапи на службата на служителите. В резултат на това през 2022/23 г. бяха залесени над 600 дървета. 

Bild von Bergwaldprojekt e.V.
People with tools preparing the EOS tree planting project in cooperation with the German association Bergwaldprojekt e.V.
Преглед на CSR