Финансова устойчивост - EOS в България
Young woman in white blouse stands on a gallery in front of a high glass façade and looks at her smartphone.

Financial sustainability

EOS се застъпва за силни, обвързващи индустриални стандарти и насоки за отговорност. Прилагаме строги критерии, когато оценяваме портфейлните покупки и правим други инвестиции.

Digital Responsibility & Cyber Security: Как EOS защитава чувствителни данни

Данните са основата на дейността на EOS Груп. Ето защо наемаме около 90 души в цялата група, за да подобряваме непрекъснато защитата на данните и информационната сигурност. С помощта на инструменти за наблюдение успяхме да идентифицираме и спрем около 600 опита за атаки само през 2022/23 г. Като част от новата програма „Iron EOS“ в момента създаваме система за защита, която ще ни позволи да реагираме не само бързо, но и координирано в цялата група.
Close up of a man going through a data analysis on a tablet

Business Ethics & Safeguard Compliance: Помощ за развитието на нашия сектор

EOS Груп участва в 23 европейски сдружения за събиране на дългове и различни инициативи, за да помогне за създаването на строги и обвързващи стандарти и отговорни насоки в сектора за събиране на дългове. 

За да елиминира нередностите, EOS Груп управлява също платформа, която предлага на лицата, подаващи сигнали за нередности, защитено пространство и е интегрирана в механизма на Otto Груп. Там служители, доставчици, доставчици на услуги или клиенти могат да докладват за нарушения на съответствието в EOS и в Otto Груп. Нито един от петте случая, докладвани през 2022/23 г., не е бил съществен или е наложил противодействие.
EOS in the UN Global Compact: Alisha Kumar and Sibylle Weingart discuss the CR strategy of EOS.

Съвместна работа за високи стандарти

Чрез членството си в множество национални и международни сдружения EOS работи активно, за да помогне за проектирането и прилагането на етични стандарти в индустрията.

Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships: Здрави ценности в сътрудничество

Бизнесът с необслужвани кредити изисква голяма степен на отговорност. Като част от семейна компания, Otto Груп, ние също държим на ценообразуването, което отговаря на интересите и етичните стандарти на всички страни в дългосрочен план. Например: В партньорство с дъщерното дружество на Световната банка International Finance Corporation (IFC), EOS ще инвестира над 100 милиона евро в необслужвани кредити и недвижими имоти в Източна Европа в рамките на три години, в съответствие със стандартите ESG (Environmental, Social и Governance). 

При избора на партньори и клиенти EOS също прилага строги критерии. Това включва не само редовни проверки на партньори и компании по отношение на това как се справят с проблеми като правата на човека, пране на пари и корупция, но също така и черен списък в индустрията.

Нашият Code of Conduct за доставчици на услуги, който съдържа ЦУР на ООН и клаузи от Закона за задължението за грижа за веригата за доставки, гарантира справедливо отношение от и с доставчиците.
During an official ceremony on September 20, 2022, representatives of IFC and EOS formalized their collaboration on the purchase of NPLs and distressed real estate in Eastern Europe. Marwin Ramcke, Vittorio Di Bello, Carsten Tidow, Ariane Di Iorio

Нашият Code of Conduct: Ясни правила за коректно взаимодействие

С нашия Code of Conduct създаваме обвързващи задължения за себе си по отношение на нашите ежедневни дейности. Дефинираните принципи на поведение са надежден ориентир за нашите служители, клиенти и партньори и са достъпни за всички на уебсайтовете на компаниите на EOS. Ние непрекъснато усъвършенстваме Етичния кодекс. Специфичното при него е, че отразява точно реалността на целевата група, за която е създаден. За да допълним този документ, ние предлагаме на нашите служители модули за обучение по тази тема.
Изтеглете сега
Преглед на CSR