Печат - EOS в България

Защита на личните данни

EOS Матрикс ЕООД

ул. Рачо Петков Казанджията № 4-6 
Матрикс Тауър 
София 1766 

Тел: +359 2 9760800 
Факс: +359 2 4899468 

e-mail: infobg@eos-matrix.bg

Управители 
Райна Миткова - Тодорова
Тихомир Вълчев

Търговски регистър 
10016/2002

Въпреки всички усилия, които полагаме, за да осигурим верността и актуалността на съдържащата се в този сайт информация, ЕОS Матрикс България и нейните служители не гарантират точността и пригодността на информацията. При никакви условия ЕОS Матрикс България или нейните партньори не могат да носят отговорност за директни, индиректни или конкретни щети или последствия, произтичащи от използването или доверяването на информацията, съдържаща се в настоящия уебсайт. Всички обработени данни, качени на настоящия интернет адрес на ЕОS Матрикс се намират в обезопасена среда. Данните са обработвани изключително за целите на даване на отговори на Вашите въпроси и в никакъв случай не могат да бъдат използвани от трети страни или за други цели.