• EOS Груп се стреми да задържи талантите си в дългосрочен план
  • Повече отговорности и автономност подобряват ангажираността на служителите
  • Програмите за цялата група насърчават споделянето на знания между различните компании
Най-големият актив на една компания са нейните хора. Техните способности, тяхната отдаденост и страст са предпоставките за постигане и поддържане на търговски успех. Ето защо, в качеството си на атрактивен работодател, EOS Груп прави много, за да привлече млади таланти и да ги задържи дългосрочно.

Упълномощяването или овластяването е ключова предпоставка за постигането на това. На служителите се дава възможност да представляват интересите си самостоятелно и да действат независимо. За да подкрепи това, EOS създаде и разшири безброй програми за служители през последните години, които не са предназначени само да предадат знания и умения, но и да създадат отворена корпоративна култура. Култура, която насърчава хората да растат, да учат и да допринасят активно, и която насърчава сътрудничеството и обмена на идеи.

NXT Международен процес за таланти

Трябва да идентифицирате своя потенциал, за да го реализирате напълно. След успешен пилотен проект в Германия, EOS Груп пусна своя NXT Международен процес за таланти в интернационален план през фискалната 2022/23 г.

Въз основа на техния потенциал и представяне, 92 топ таланта от 17 компании от групата бяха избрани да участват в едногодишната програма за развитие. Освен всичко друго, програмата включва оценка на Harrison, която използва 156 фактора (характеристики), за да сравни изискванията на позициите в цялата група с уменията на служителите. Други характеристики на програмата включват събития за създаване на контакти в цялата група, участие във вътрешни презентации в стил TED за основния бизнес и учебни модули по теми като преговори или коучинг умения.

EOS Млади професионалисти

Всеки, който иска да ръководи персонал и отдели в дългосрочен план, не може да разчита само на професионалните си умения. Нужни са още опит, широка мрежа от контакти и знания за различни култури и различни лидерски стилове – особено в международна група. В програмата „Млади професионалисти“ стажантите получават уникална представа за света на EOS за период от две години. Новите таланти прекарват шест месеца работа в индивидуално определен вътрешен отдел, шест месеца в Дивизионен мениджмънт Западна Европа, още шест месеца в Дивизионен мениджмънт Източна Европа и три до шест месеца в едно от нашите 24 международни дъщерни дружества.

Този видеоклип е предоставен от YouTube. С кликване на бутона Приемам Вие давате съгласието си YouTube да съхранява бисквитки на Вашето крайно устройство и евентуално да обработва лични данни посредством тях. Допълнителна информация относно обработката на потребителски данни ще намерите в Декларацията за защита на данните на YouTube на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Приемане на
nurse, doctor, wrinkle, production-line, counter video_zoom_boxvideo_zoom_box
Interview Arthur Pervy

Вдигам нивото! коучинг между колеги

По принцип хората се учат от други колеги. "Вдигам нивото!" следователно има за цел да помогне за създаването на атмосфера в компанията, в която управители, висши ръководители и таланти се изслушват един друг и споделят знания, идеи и вдъхновение. За тази цел участниците научават основни коучинг техники и имат възможността да ги изпробват в „безопасна среда“. Целта не е мениджъри и таланти да се обучават да бъдат професионални коучове, а да им се даде възможност да идентифицират и разкрият потенциала на членовете на своя екип, което да им помогне да създадат нови идеи и решения.

EOS Академия

За да можете да се адаптирате към новите обстоятелства, трябва непрекъснато да се учите. Ето защо EOS стартира EOS Академия през фискалната 2022/23 г. Тя не само разработва и координира индивидуални програми като „Вдигам нивото!“ и „Masterplan“, но също така предлага текущи курсове, където всички служители в групата могат да придобият знания, за да подобрят представянето си и активно да оформят интердисциплинарен обмен. Целта е да има възможно най-голяма приложимост към действителната практика, така че съдържанието на курса се ръководи от търсенето на служителите. Към днешна дата, например, Академията предлага курсове по английски език и семинари по преговори. Също така се организира ИТ обучение за мениджъри, които не работят в ИТ отдели, с цел да се разпространи разбиране за новите технологии, които EOS използва, за да остане успешен на пазара.

Обучителна платформа Masterplan

EOS иска да насърчи самоинициативното обучение. В тази връзка, чрез онлайн платформата Masterplan служителите на групата имат възможност за независим достъп и използване на богат гама от курсове. Освен вътрешнофирмено съдържание като „The EOS Brand“, платформата предлага и висококачествени видеоклипове с участие на експерти от индустрията по теми като дигитална трансформация, "меки умения", човешки ресурси и т.н.

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Телефон: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Свържете се с нас

Photo credits: EOS