• EOS е специалист в управлението на международни вземания.
  • Мрежа, обхващаща 180 държави, и най-модерните технологии гарантират ефективна и бърза обработка.
  • Централизираният контрол на случаите гарантира глобално съответствие със стандартите и принципите.
Това, което се отнася за всички нас, се отнася и за неизправните кредитополучатели: те стават все по-мобилни и се местят по-често в различни държави. Следователно може да бъде трудно за кредиторите да получат парите си, ако неизправните клиенти вече не плащат и заемите трябва да бъдат изискани и прекратени. Усилията, необходими за събиране на вземания в чужбина, са големи, а изгледите за успех са ограничени.

Един от партньорите, който си сътрудничи с EOS от 80-те години на миналия век с нейния чуждестранен бизнес, е Commerzbank. Избрани трансгранични заеми се присвояват на EOS.

Събирането на международни дългове изисква опит

„Особено когато е международно, т.е. когато кредитополучателите теглят заеми в Германия, преместват се в чужбина и вече не извършват плащанията си, става сложно и объркано. Това е мястото, където се намесва EOS“, обяснява Андреас Бехменбург, ръководител продажби в EOS в Германия и човек, отговорен за сътрудничеството с базираната във Франкфурт банка.
A portrait photo shows Andreas Behmenburg, Head of Sales at EOS Germany

Вероятно има много доставчици на услуги, които могат да събират дългове в Германия, но ние на практика сме единствените, които могат да го правят в международен план.

Андреас Бехменбург
Pъководител продажби в EOS Германия
EOS приема прехвърлените вземания в своята система за събиране на дългове и ги прехвърля в държави по света: „Ние сме активни в 24 държави със собствени компании за събиране на дългове и си сътрудничим с дългогодишни, сертифицирани партньори в повече от 150 други държави. Вероятно има много доставчици на услуги в Германия, които могат да събират дългове в национален мащаб, но те стават все по-малко и са рядко срещани в международен мащаб“, казва Андреас.

Надеждните местни партньори предлагат ненадминати предимства в сравнение с централизирана система за управление на вземания, казва Щефан Корс, старши вицепрезидент трансгранично сътрудничество в EOS: „Те са запознати с правния пейзаж на страната, знаят кои форми на комуникация и плащане са често срещани и, разбира се, могат да говорят езика.“ „Много клиенти са изумени, че можем да разрешим случаи, от които те вече са се отказали. Благодарение на нашия опит те разбират, че техните дългове могат да бъдат възстановени от всяка точка на света.“
A portrait photo shows Stefan Cohrs, Senior Vice President Cross-border at EOS

Много клиенти са изумени, че можем да разрешим случаи, от които те вече са се отказали.

Щефан Корс
старши вицепрезидент трансгранично сътрудничество в EOS

Автоматично разпределяне до целевите държави

Целият процес се контролира напълно автоматизирано чрез електронната платформа Global Collection. Към нея се предават всички необходими за клиента данни за дадено вземане и се прехвърлят в съответната държава в реално време. Връзка с неизправния кредитополучател се осъществява директно оттам.

„Ако случаите, които трябва да обработим, са въведени в друга държава, първото писмо обикновено се изпраща от нашата местна система до неизправния длъжник в рамките на няколко часа“, казва Мария Кармен Винсейро, специалист по трансгранично управление на партньори и събирания в EOS Швейцария.

Заявка, свързана със съдържание, може да бъде изпратена само с едно кликване. След това партньорът на EOS получава кратко съобщение в другия край – в платформата, прикачено към съответния случай. Няма нужда да търсите точното лице за контакт или правилния имейл адрес, а всички важни документи се съхраняват на едно място. „Много е просто“, казва Винсейро: „А това означава, че сме по-бързи. В Швейцария можем да обработваме много повече случаи с платформата Global Collection, отколкото иначе бихме могли да разгледаме.“
A portrait photo shows Maria Carmen Vinseiro, Cross-Border Partner Management & Collection Specialist at EOS Switzerland

Платформата Global Collection е много лесна за работа. С нея можем да обработваме много повече случаи, отколкото иначе бихме могли да разгледаме.

Мария Кармен Винсейро
специалист по трансгранично управление на партньори и събирания в EOS Швейцария
Технологията и компетентният централен многоезичен екип в Хамбург не само гарантират, че всички вземания са централно контролирани и наблюдавани, но също така осигуряват основа за единно прилагане на правилата на EOS и принципите на EOS, като например Етичния кодекс във всички държави.

Ценностната система на EOS се прилага в целия свят

„Прекарахме много години в изграждането на нашата мрежа и избираме нашите партньори много внимателно“, казва Андреас. „Ние редовно извършваме одити в помещенията на компаниите за събиране на дългове, за да разберем по-добре техните методи на работа и философии, осигуряваме им редовно обучение и работим с тях в дългосрочен план. По този начин можем да сме сигурни, че нашите стандарти и ценностна система се спазват.“ Високопрофесионалната мрежа на EOS и отличният технически стандарт гарантират, че сътрудничеството си струва и за EOS.

„Обработваме над 100 000 вземания годишно в приблизително 180 държави“, казва Андреас. „Това включва всичко – от вземане по пощата от 100 евро до заеми за автомобили и финансиране на дома в шестцифрен диапазон.“

Чрез сътрудничеството банките получават множество предимства: Генерират приходи от прекратени и почти безнадеждни вземания, без да се налага да натрупват необходимото ноу-хау в своите банки. Това означава, че те не трябва да полагат усилия и разходи за преследване на вземания в чужбина.

Ученето един от друг води до по-голям успех

Веднага след като EOS поеме вземане, експертите започват да търсят най-добрия начин за обработката му. „Ако едно от чуждестранните дъщерни дружества на EOS успешно приложи нови мерки, това ноу-хау се споделя в международен план в рамките на най-добрите практики“, обяснява Андреас. „Всички се учим един от друг.“

Как възстановяваме международни дългове за Вас.

Искате ли да научите повече за това как EOS намира решения дори за най-безнадеждните случаи на събиране на дългове по света?

Свържете се с нас
Andreas Behmenburg, Regional Sales Manager der EOS Deutschland GmbH

Andreas Behmenburg
Head of Sales

a.behmenburg@eos-deutschland.de

A portrait photo shows Stefan Cohrs, Senior Vice President Cross-border at EOS

Stefan Cohrs
SVP Cross-border Center

s.cohrs@eos-solutions.com

Свържете се с нас