Как пандемията промени потребителското поведение

Проучване на EOS Group показва ефекта от Covid-19 кризата върху личните финанси.

ЧасЧас

Основни резултати:

Разходите на потребителите са пряко свързани с промените в начина на живот, причинени от коронавирусната криза
Най-сериозно финансово предизвикателство представляват битовите разходи и претоварената здравна система
icon white team
Коронавирусната пандемия донесе промени в редица аспекти на живота и оказва радикално въздействие върху интересите и финансовото положение на потребителите в България.
Коронавирусната пандемия донесе промени в редица аспекти на живота и оказва радикално въздействие върху интересите и финансовото положение на потребителите в България. Това са основните изводи от Финансовия доклад за Covid-19 на водещия международен доставчик на финансови услуги и инвеститор EOS, изготвен на базата на представителна анкета в пет европейски държави. Според данните по време на пандемията българите са харчили пари основно във връзка със здравето (35%), за потребителска електроника (27%) и домакински уреди (25%). Мъжете са купували повече техника в сравнение с жените, а хората над 30 години са харчили повече за електроника в сравнение с 18-29-годишните. „Поради тревогите относно пандемията и пренатовареността на здравната система хората се обръщат към частното медицинско обслужване, което значително повишава разходите за лечение и изследвания”, обяснява Райна Миткова, управител на ЕОС в България. „В същото време на всички ни се наложи да променим навиците си за работа, учене и забавление, пренасяйки ги основно у дома, което обяснява повишените разходи за електроника и домакински уреди.”
Covid-19 финансов доклад: В хода на коронакризата потребителите са принудени да вземат заеми.

Кризата налага българите да се ограничават

Преобладаващата част от анкетираните (89%) са се въздържали от редица необходими или планирани разходи в хода на пандемията. Най-често хората са се ограничавали за почивка (65%) или ремонти (36%), но от списъка са отпаднали също и разходи, свързани със здравето (17%) или образованието (11%).

В същото време тъкмо сферите, от които се е спестявало най-много, са тези, за които се планират разходи след края на пандемията. Близо двама от трима българи възнамеряват първо да отидат на почивка (60%), а една трета (32%) ще похарчат средства за реновации и ремонти.
Covid-19 финансов доклад: Райна Миткова-Тодорова, изпълнителен директор на EOS в България
Кредитната ваканция е към своя край и най-доброто време да започнем да управляваме разумно финансите си е точно сега.
Райна Миткова, Управител на EOS в България

Битовите разходи – най-честата причина за задлъжняване

Най-голямо предизвикателство от финансова гледна точка се явяват текущите битови разходи, посочвани като причина от 68% от респондентите, които са взели пари назаем. Следват разходи за здравеопазване (33%) и наем или ипотека на жилище (18%).

Всеки пети от анкетираните се опасява, че няма да може да покрива задълженията си към банкови институции (20%), следвани от заеми към роднини (14%) и приятели (13%). Най-ниска е задлъжнялостта поради пандемията във възрастовата група 50-65 години (69% от тях не са натрупали дългове), а най-висока при 30-39-годишните (34% от които са взели пари назаем). Младите хора (18-29 години) търсят най-често финансова помощ от близки и роднини (21%), а 40-49-годишните предпочитат да се обърнат към банка (23%).
Covid-19 финансов доклад: В хода на коронакризата потребителите са задлъжнели прекомерно.

Какво представлява свръхзадлъжняването?

За свръхзадлъжняване можем да говорим, когато дълговете на дадено лице или фирма превишават собствените му/ѝ активи. При физическите лица този ефект най-често е предхождан от неочаквано събитие, като например загуба на постоянно работно място или тежко заболяване. В много случаи обаче причина за свръхзадлъжняването е неправилното боравене с парични средства. 

Личните финанси в „новата нормалност”

На държавно и секторно ниво са в сила редица мерки за превъзмогване на негативните последствия от коронавирусната криза. Финансовите институции също предприемат инициативи за своите клиенти, като най-важният съвет на експертите е да се погрижим навреме за личните си финанси. „Кредитната ваканция е към своя край и най-доброто време да започнем да управляваме разумно финансите си е точно сега”, казва Райна Миткова. „Фактите сочат, че един от трима анкетирани българи е взел пари назаем вследствие на кризата, сега е и моментът да направим план как да изплатим задълженията си. Да действаме днес, без отлагане, е най-доброто решение“.

Кампанията „За по-добро финансово бъдеще” на ЕОС подкрепя потребителите на компанията да се справят с предизвикателствата и последствията от пандемията.  Тя предлага актуални и гъвкави възможности за погасяване на натрупани във времето задължения за всички техни клиенти, които все още нямат индивидуално споразумение. Кампанията включва и консултации със специалисти относно личните финанси на клиенти в затруднение.
Изтегляне

Covid-19 Финансовият доклад: Ето как преминават потребителите през кризата.

Целта на финансовия доклад във връзка с Covid-19 е да покаже как потребителите от различни страни са преживели кризата до този момент. Фокусът е поставен върху финансовата ситуация на потребителите както и върху това, как тя се е променила в хода на кризата. Как се е отразила тя върху потреблението на хората? В какъв размер и за какво потребителите е трябвало да вземат пари на заем? И дали са могли да ги върнат? За да може да даде отговор на тези въпроси, специалистът по онлайн анкети Dynata по поръчка на EOS е провел проучване сред 7 000 души от пет европейски страни, в което се стреми да разбере повече за съдбата на анкетираните. Освен България в проучването са участвали хора от Германия, Хърватия, Румъния и Испания. От резултатите може да се изведат заключения за това, кои групи от населението в каква степен са засегнати от кризата и за какви бъдещи финансови затруднения се подготвят.

Covid-19 Financial Report: The study design.

icon red person

Who?

7,000 people from five European countries.
icon red website

Where?

Germany, Spain, Romania, Bulgaria and Croatia.

How?

Dynata, specialist for online surveys.

Искате да видите подробните резултати от проучването? С удоволствие ще очакваме да се свържете с нас!

Мобилен телефонМобилен телефон

EOS Матрикс ЕООД
Връзки с обществеността

Дарина Тодорова

Телефон: +359 2 976 08 00
Факс: Public Relations

d.todorova@eos-matrix.bg