Дигиталните плащания: европейските компании изостават

Броят на клиентите, използващи методи за дигитално плащане, нараства, но компаниите вървят с различен темп. По – специално, електронните портфейли се използват рядко. Главният изпълнителен директор на EOS Klaus Engberding предупреждава: „Компаниите излагат конкурентоспособността си на риск.“

  • Едва една от три европейски компании предлага дигитални методи за плащане
  • По-конкретно, в Западна Европа мобилното плащане се ползва по-често, но криптовалутите не играят почти никаква роля
  • Фирмите трябва да възприемат директивата на ЕС PSD2 като възможност да разширят предлаганите от тях опции, допълва Главният изпълнителен директор на EOS Klaus Engberding

Директивата за платежните услуги 2, накратко PSD2, е в сила от 2018г. В момента BaFin отлага последната втора фаза. Регламентът има за цел да направи по-сигурни дигиталните платежни трансакции, които бързо набират скорост. Проучването „Навици на плащане в Европа“ 2019 показва колко малко европейски компании са в крак с това развитие. Проучването е проведено по поръчка на международната EOS Груп – предоставяща услуги за изкупуване и управление на вземания - за 12-ти път и анкетира 3 400 компании от 17 европейски държави. 

Digital payment methods: EOS survey on cashless payment
Колко добре са позиционирани европейските компании по отношение на дигиталните методи за плащане? Проучването на EOS показва, че все още има поле за подобрение.

Проучването установи, че едва 28% от европейските компании въобще предлагат дигитални плащания, въпреки че до 2023г. повече от 75% от населението ще използва дигитални методи за плащане, сочи прогноза на доставчика на услуги Statista. „Компаниите, които не се адаптират към това развитие, излагат на риск своята конкурентоспособност. Утвърдените от дълго време големи компании трябва по-специално да предлагат такива опции, преди всичко решения за електронни портфейли," казва Klaus Engberding, Главен изпълнителен директор на EOS , "но много компании изостават." 

 

В Източна Европа възможността за дигитално плащане всъщност бе ограничена

В този контекст има значителни регионални различия. В Западна Европа една трета от всички компании (32%) предлагат дигитално плащане - увеличение с 6 пункта спрямо предходната година. В източноевропейските страни те са само около една четвърт (26%) - в сравнение с 30% през предходната година.

Възможностите за плащане с електронни портфейли са особено оскъдни. За частни клиенти и потребители само 6% от европейските компании предлагат такава опция, докато едва 3% я предлагат на бизнес клиенти. Най-често срещаните форми на плащане са онлайн преводи чрез доставчици - трети страни, предлагани от 20% от компаниите на частни клиенти и от 24% на бизнес клиенти. Опциите за мобилно плащане са се увеличили много слабо, от 5% на 7%. И тук има значително разделяне Изток-Запад. В западноевропейските страни се наблюдава увеличение от 6% на 10%, докато в източната част остава на 5%. И само с 1% се нареждат криптовалутите.

„Киберсигурността невинаги е удобна, но няма алтернатива. Ако искаме иновациите в електронната търговия, които ще бъдат възможни с PSD2, няма как тя да бъде заобиколена“.
Klaus Engberding, Главен изпълнителен директор на EOS Group

Какво означава PSD2 за компаниите

„PSD2 трябва да подтикне компаниите да разширят възможностите си за дигитално плащане“, казва Engberding. „Последната фаза на регламентите ще влезе в сила. Това ги задължава във всеки случай да преразгледат съществуващите си договорености. “Например, всеки доставчик на платежни услуги се нуждае от лиценз от BaFin, германския Федерален орган за финансов надзор или еквивалентна агенция в друга държава от ЕС. Това, което е известно като „Задълбочено удостоверяване на автентичността на клиента“, ще бъде задължително. За онлайн и картови плащания клиентите трябва да потвърдят две функции за защита, като PIN и TAN (номер на трансакцията), при което TAN може да се генерира само в цифрова форма, тъй като хартиените списъци с TAN вече не са разрешени. Компаниите, които не предлагат плащания, съвместими с PSD2, рискуват да получат неустойки и глоби.

EOS CEO Klaus Engberding
„Въвеждането на PSD2 трябва да подтикне компаниите да разширят възможностите си за дигитално плащане“, казва Главният изпълнителен директор на EOS Klaus Engberding.

„Объркването сред клиентите през следващите няколко месеца е неизбежно. Познатите процеси за плащане и банкови приложения изведнъж вече няма да работят както преди “, казва Engberding. „Киберсигурността невинаги е удобна, но няма алтернатива. Ако искаме иновациите в електронната търговия, които ще бъдат възможни с PSD2, няма как тя да бъде заобиколена.“

Please contact us if you would like more information.

Мобилен телефонМобилен телефон

Press contact

Телефон: +49 40 2850-1222

presse@eos-solutions.com

Photo credits: visual space / Getty Images, Thomas Kappes, Jann Klee / EOS