Необезпечени вземания: как EOS стабилизира компаниите. - EOS в България
Unsecured receivables: Image shows two people looking at an invoice together.
  • Продажбата на необезпечени вземания раздвижва бизнеса им
  • Предимства: ликвидност и сигурност при планирането
  • Възвръщаемост? Да, но не на всяка цена, благодарение на използването на технологии и дългогодишния опит в оценките на портфейли
  • Справедливо събиране на дългове: внимателен избор на бизнес партньори и отговорно отношение към неизправните потребители
Неплатени онлайн поръчки, неизплатени вноски от договори за мобилни телефони или просрочени плащания за електричество: неплатените задължения за потребителски стоки или услуги могат да създадат значителни затруднения на компаниите, тъй като те са платили предварително разходите за разработка, маркетинг и продажби. Заради просрочените плащания те не само нямат пари за по-нататъшни дейности на пазара, но освен това са изправени пред трудоемката, времеемка и често разочароваща задача за възстановяване на тези вземания.

EOС Груп специализира в управлението на вземания и отменя собствениците на фирми, финансовите мениджъри и инвеститорите от тази задача, като изкупува пакети от необезпечени вземания, в редица сектори. Бившите кредитори незабавно подобряват своята ликвидност и могат да правят планове и да инвестират отново.

Неплатените вземания дестабилизират цели икономики.

Правейки това, EOS не само облекчава отделни фирми и банки от финансови тежести поради просрочени вземания, но също така ги освобождава от досадни задачи, които ангажират ресурси, казва Марвин Рамке, главен изпълнителен директор на EOS Group: „Когато компаниите са ограничени в техния финансов капацитет да действат, това може да има отрицателно въздействие върху цели икономики.“ Следователно покупката на необезпечени вземания е повече за EOS, отколкото произволен бизнес модел, казва Рамке: „Правейки това, ние помагаме за стабилизирането на икономическите системи.“ Това се отнася особено за компании в държави, където броят на неизплатените вземания се е увеличил значително през последните години, наред с други неща като последица от пандемията Covid-19 и поради настоящите предизвикателства като нарастване на инфлацията, повишаване на лихвените проценти и несигурност заради напрегнатата геополитическа ситуация.
За разлика от услугата по събиране на вземания, когато става въпрос за изкупуване на вземания, EOS не само отговаря за реализирането на вземанията, но и ги притежава – и следователно носи риска от неизпълнение. „Нашите партньори от сектора на потребителските стоки и услугите могат да изтрият тези позиции от своите баланси и да получат незабавна ликвидност – и следователно са в състояние да се концентрират отново върху основния си бизнес“, казва Рамке. Банките, които продават лоши дългове или необслужвани кредити, също могат да освободят натрупаните вземания и по този начин да подобрят качеството на своя кредитен портфейл и да повишат рейтинга си.
A photo of Marwin Ramcke, CEO of the EOS Group, above the quote: “By purchasing unsecured receivables, EOS is helping to stabilize economic systems.”

Изкупувайки необезпечени вземания, EOS спомага за стабилизирането на икономическите системи.

Марвин Рамке
Главен изпълнителен директор на EOS Груп

Периодична продажба на вземания: сигурност във финансовото планиране за компаниите.

Това важи в още по-голяма степен за партньори, които сключват „Споразумение за периодична продажба на вземания“ с EOS, което е особено полезно за компании, които редовно трябва да се справят с лоши дългове, например телекомуникационни доставчици, онлайн търговци на дребно, енергийни компании или банки.

В този случай EOS се ангажира да изкупува на редовни интервали вземания, които отговарят на определено качество за договорен процент от тяхната стойност. По този начин се избягва постоянното и времеотнемащо предоговаряне на цените за отделните пакети и се осигурява на компаниите, продаващи вземанията, още по-голяма сигурност при планиране. „Това е крайъгълният камък на много дългосрочни партньорства, които сме установили с банки и компании“, казва Рамке.

За да оцени портфолиото, EOS разчита на дългогодишния опит на своите служители, както и на технологично ориентирани процеси. В специални случаи при обработката на комплексните данни се използват и алгоритми. И не само суровите данни на портфолиото са от решаващо значение за добрия резултат. Човешкият фактор също играе важна роля в процеса на оценяване.
Използвайки авангарден анализ на данни и въз основа на индивидуални параметри като възраст на вземанията, определени специфики на индустрията и демография на потребителите, анализаторите изготвят покупна цена, която е справедлива и за двете страни. EOS е специализирана в управлението на вземания с повече от 50 години опит.

Изкупуване не на всяка цена: EOS набляга на отговорността.

Този опит и експертиза могат също така да доведат до решение да не се наддава за определени пакети от вземания, които се предлагат. „Ние правим ценообразуването на портфейлите устойчиво и гарантираме, че то отговаря на икономическите интереси и на двете страни“, казва Рамке. „Освен това нашите етични стандарти изключват потенциални бизнес партньори от определени сектори.“

При обработката на изкупените портфейли, EOS се ангажира с уважително, ориентирано към взаимноизгодни решения взаимодействие с неизправните потребители. Целта е да се разработят погасителни планове, които водят до устойчиво намаляване на дълга. „За нас събирането на дългове означава поемане на отговорност“, казва Рамке. EOS също е вградила това отношение в собствената си стратегия за корпоративна отговорност. „Нашите стандарти ни помагат да ставаме малко по-добри всеки ден.“

Бихте искали да продадете вземания?

EOS е добре познат с дългогодишния си опит и справедливи цени. Просто си уговорете час за консултация. Нашите експерти ще се погрижат за всичко останало.
Снимки: EOS