ESG критерии: EOS и IFC към устойчиво придобиване на портфолиа - EOS в България
IFC representatives visited the EOS Group in Hamburg, celebrating the cooperation in the Polish market and solidifying the commitment to sustainable investments.
  • Сътрудничеството с IFC, член на Групата на Световната банка, има за цел укрепване на икономиката в Полша и Югоизточна Европа.
  • Разглеждането на ESG критериите е фокусът при закупуването на портфейли с необслужвани кредити.
  • Съвместни насоки за систематична ESG оценка на портфейли.
Имотът повдигна някои въпроси. Когато служители на EOS прегледаха обезпечено вземане, предложено от румънска банка в края на 2022 г., те откриха, че въпросният имот е бензиностанция. Всяка компания за събиране на дългове, която купува вземания като това, си задава въпроси като следните, преди да направи покупката: Каква част от вземането може да бъде действително реализирана? Или: колко струва имота? Служителите на EOS, които се занимаваха със случая, задаваха въпроси, които стигаха и по-далеч: Какво е техническото състояние на бензиностанцията? Има ли валидни лицензи за работата му? Какво пише в последния доклад за поддръжка?

Отговорните инвестиции стимулират икономиката

Отговорите на такива въпроси им помагат да преценят дали имотите отговарят на ESG (екологични, социални и управленски) критерии. Точно тези критерии са във фокуса на сътрудничеството между EOS и IFC. Дъщерното дружество на Световната банка е една от най-големите световни институции за развитие, фокусирана върху частния сектор в развиващите се икономики.

През 2022 г. EOS и IFC сключиха съвместно предприятие с цел подобряване на ликвидността на компаниите и дълговата ситуация на потребителите в Хърватия, Сърбия, Румъния и Босна и Херцеговина чрез отговорно изкупуване на необслужвани кредити в тези страни. Двете организации наскоро стартираха друг проект в Полша със същата цел. Новата инвестиционна платформа с целеви обем от 275 милиона евро ще се използва за закупуване на необслужвани кредити от частни клиенти, МСП портфейли и недвижими имоти, притежавани от финансови институции в Полша. Това има за цел да помогне на потребителите и финансовите институции да възстановят своята кредитоспособност и да стимулират банковия сектор в страната – в съответствие с екологичните и социалните стандарти на IFC.
Headshot of Janos Baksa, Director Transactions at EOS.

EOS и IFC говорят на един език, когато става въпрос за инвестиции.

Янош Бакса
Директор транзакции в EOS
„Прилагането на тези критерии в международна среда е сложен въпрос“, казва Янош Бакса, директор транзакции в EOS, който не само отговаря за инвестицията, но също така оперира и като социален и екологичен мениджър в рамките на алианса. „Въпреки това, EOS и IFC говорят на един и същи език, когато става въпрос за инвестиции. Така че за нас беше относително лесно да приведем специфичните аспекти на нашия бизнес в съответствие с ESG критериите.“

ESG критериите се преразглеждат систематично

За целите на практическото прилагане EOS и IFC разработиха Система за екологично и социално управление (ESMS). Използвайки тези насоки, служителите могат да оценят социалното и екологичното въздействие при покупката на портфейли  през целия процес – от етапа на оценка, през обработката на вземанията, до приключването на инвестицията. Ако има липса на прозрачност в този процес или продавачите не предоставят достатъчно информация за имотите, покупката се отхвърля. „Ако бъде направена покупка, ние се опитваме да включим нашите критерии за ESG в договора възможно най-добре“, казва Фридерике Адамс, старши съветник по корпоративни правни въпроси в EOS, „например чрез включване на гаранции.“

Ако клиентът е компания, имотите често служат като опезпечения за техните сфери на дейност. Това може да предостави насоки, например, за разследване на измами или пране на пари. Освен това в B2B сектора фокусът е основно върху ESG критериите, които могат да имат въздействие върху околната среда.

Уважително отношение към природата и хората

Стандартният процес включва разговор с продавачите за потенциални рискове за околната среда и провеждане на интернет проучване за имота. „Ако е необходимо, нашите експерти също проверяват имота“, казва Янош. В този контекст персоналът на EOS може да черпи от своята експертиза и дългогодишен опит. „Определено можем да получим добра картина дори само с кратки посещения и без възможност да проверим технически подробности на място.“ Споменатата в началото бензиностанция не успя да премине тези проверки. „По време на процеса на оценка не успяхме да получим достатъчно информация за техническото му състояние“, казва Янош. „Поради това сметнахме, че рискът за околната среда е твърде висок.“
Headshot of Jan Ottenbreit, Head of Division Central Europe at EOS.

Компаниите, които искат да създадат устойчива стойност, вече не могат да пренебрегват ESG критериите в бъдеще.

Ян Отенбрайт
Ръководител на отдел Централна Европа в EOS
В случай на вземания, от частни лица, фокусът е предимно върху социалните аспекти, което означава „S“ в ESG: Какви са индивидуалните обстоятелства на потребителите? Какво е финансовото им състояние? Уважителното отношение към потребителите и търсенето на извънсъдебно решение е стандартна практика в EOS във всеки случай, но това е стъпка напред в сътрудничеството с IFC, казва Янош: „В случай на особено уязвими хора има моменти, при придобиването на имот, когато не само отписваме неизплатени суми, но помагаме на потребителите да намерят нов дом – ако е необходимо, дори поемаме разходите за това.“

Този вид ангажимент се отплаща, казва Ян Отенбрайт, ръководител на отдел Централна Европа в EOS. За EOS също. „Компаниите, които искат да създадат устойчива стойност, не могат повече да пренебрегват ESG критериите в бъдеще. Защото по този начин те създават добавена стойност, която е от полза за всички: служители, клиенти, околна среда – и обществото като цяло.“

Ние поемаме отговорност

Искате ли да научите повече за това как EOS успява да съчетае социалните, екологичните и управленските изисквания с обстоятелствата, преобладаващи в сектора за събиране на дългове?
Намерете нашата CR стратегия тук.
Снимки: EOS