Новият регион на EOS -"Централна Европа": „Отворени сме към нови цели" - EOS в България
Headshot of Stephan Ohlmeyer, member of the EOS Board, and Jan Ottenbreit, Head of Division Central Europe.
  • Новият регион на EOS "Централна Европа" съществува от 1 март 2024 г.
  • EOS Group сближава по-тясно дъщерните си дружества
  • Структурна промяна, предназначена да улесни трансфера на знания и да създаде отвореност към нови бизнес сфери
EOS променя структурата си. От 1 март 2024 г. компанията има нов регион „Централна Европа”. Освен Австрия, тя включва Швейцария, Чехия, Словакия, Словения и Унгария, които преди това бяха част от вече установените EOS региони Западна и Източна Европа, както и EOS Германия, които не принадлежаха към никоя регионална структура преди. В това интервю Stephan Ohlmeyer, който ще отговаря за региона на Централна Европа в качеството си на нов член на борда на EOS, и Jan Ottenbreit, който ще ръководи отдела за управление на Централна Европа, обясняват процеса.

Каква беше причината за създаването на новия регион на EOS „Централна Европа“?

Щефан Олмайер: Виждайки ползите от вече установените регионални структури, имаше смисъл да създадем нов регион със силен растеж, който включва и германския пазар. Досега Германия беше нещо като остров в рамките на групата.

Какви са предимствата на регионалните структури?

Щефан Олмайер: Решаващ фактор е, че те улесняват достъпа до вътрешна експертиза. По-специално източноевропейските страни през последните години се съсредоточиха силно върху портфейли от обезпечени с недвижими имоти вземания и в резултат на това изградиха широка професионална експертиза в тази област, от която Германия също може да се възползва. Друг такъв пример е софтуерът за събиране на дългове Kollecto+, който е разработен от EOS Румъния, но междувременно се използва от почти всички дъщерни дружества на EOS за обработка на техните случаи.

Ян Отенбрайт: Други синергии възникват чрез съвместно бизнес развитие. Това може да означава, например, че няколко държави в даден регион се координират помежду си, за да могат да се презентират пред клиента като един доставчик. Или, че при вече установено дългосрочно партньорство, изкупуваме от конкретна банка при еднакви условия в различните страни. Сътрудничеството с партньори, които инвестират в цяла Европа, също е по-лесно, защото вече не е необходимо всяка сделка, която надхвърля националните граници, да се обработва индивидуално. Пример за това е сътрудничеството с IFC, член на Групата на Световната банка, която обедини усилията си с EOS, за да създаде платформа за необслужвани кредити (NPL) в Източна Европа.

Как новата структура ще повлияе на служителите?

увеличениеувеличение
Headshot of Stephan Ohlmeyer, member of the EOS Board.
В борда на EOS Щефан Олмайер отговаря за новия регион "Централна Европа".
Ян Отенбрайт: Мисля, че екипите в групата ще станат още по-интернационални. Вече например имаме програми за обмен, при които колеги могат да работят няколко месеца в някое от другите локални дружества на EOS. И това със сигурност ще се случва по-често.

Щефан Олмайер: В рамките на регионалната структура взаимодействието и дискусиите между колегите ще се провеждат много по-редовно. Освен това служителите от всички области вече ще разговарят помежду си директно на оперативно ниво. Дори и само това ще доведе до промени и трансфер на знания, защото хората ще се питат един друг: „Как го правиш?“ И тогава те ще научат, че може би има много различен подход, който може да постигне същата цел.
 

Новата структура означава ли също, че ще бъдат създадени нови роли?

Ян Отенбрайт: Да, ние създаваме три екипа, аналогично на организацията при другите ни региони, чрез които ще можем да черпим основно от вътрешни кандидати. Административен екип, който ще подпомага различните държави в ежедневната им административна работа, например в области като финанси или управление. Екип за бизнес развитие, който ще се фокусира върху най-доброто използване на наличните инвестиционни бюджети. И екип за организационно развитие, който ще се занимава с оперативни подобрения в области като събиране на вземания, ИТ и развитие на персонала.

Поставя ли си EOS и нови цели заедно с новата структура?

Ян Отенбрайт: Това, което ме привлича в новата структура, е, че можем да я използваме за разширяване на развитието на бизнеса. В този контекст ние не искаме да се ограничаваме само до няколко цели, а да създадем отвореност като цяло, възприемчивост към намиране на нови капиталови партньори или навлизане в нови сфери на бизнеса. Един проблем например е, че в страните от региона на Централна Европа обемът на предлаганите необезпечени необслужвани кредити намалява и че това всъщност беше основният ни бизнес. Следователно трябва да разгледаме какви нови възможности има в тези страни, например развиване на нашия бизнес в обезпечени необслужвани кредити.

Какви ще бъдат ползите за икономиките на страните, част от новия регион, от новата структура?

Щефан Олмайер: По принцип ние решаваме проблемите на банките, когато купуваме техните портфейли. В същото време ние помагаме на потребителите да се отърват от дълговете си. Всичко, което ни прави по-добри в постигането на тези две цели, също помага на потребителите и икономиките в тези страни. Защото без управлението на вземанията също няма да има банкова индустрия в тези страни.

Ако искате да научите повече за новия регион "Централна Европа" в EOS, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Снимки: EOS