Пазар на необслужваните кредити: eто как се развива търговията с просрочени вземания в Европа

Банките в Европа продават лошите си вземания, но на кого? Тази инфографика разяснява пазара на необслужваните кредити, назовава ключовите участници и илюстрира положението в най-тежко засегнатите от кризата страни – Гърция, Испания и Италия.

ЧасЧас
Банките в Европа продават непродуктивните си кредити, обаче на кого? Тази инфографика разяснява пазара на необслужваните кредити, назовава най-важните участници в него и илюстрира положението в най-тежко засегнатите от кризата страни – Гърция, Испания и Италия.
Photo Credits: Stocksy, Infographic: Esther Gonstalla