Дигитализация: Европа може още.

Европейските компании си дават доста слаба оценка по отношение на дигитализацията, показва последното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2019г. Причина за безпокойство: ситуацията е непроменена от години.

  • Само 49% от компаниите в Европа смятат, че степента им на дигитализация е висока или много висока
  • Разликите между държавите са големи. В частност, германските компании се оценяват ниско
  • В Европа дупките по отношение на дигитализацията са особено масови в процеса на управление на вземания - тук мнозинството все още разчита на ръчни процеси

Като цяло европейските компании не виждат себе си в добра светлина по отношение на дигитализацията: това показва последното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2019. Само 49% от общо 3 400 анкетирани от 17 държави считат собствените си компании за достатъчно дигитализирани. „И този среден брой не се е променил от 2017 г.“, казва Justus Hecking-Veltman, Главен финансов директор на EOS Group.

Според проучването на EOS, източноевропейските компании от Чехия (60%), Словакия, Унгария и Гърция (по 57% всяка) оценяват нивото си на дигитализация като високо и много високо. В Западна Европа Белгия (58%) и Обединеното кралство (55%) са водещи, докато Германия е на последно място с 26%.

Дигитализацията в процес на осъществяване: Съгласно проучването на EOS бизнесите в Германия имат да наваксват
Германските компании все още трябва да наваксват, когато става въпрос за дигитализация, според проучването на EOS.

Удивителен е фактът, че германските компании се оценяват много по - ниско, отколкото европейските им съседи. Ситуацията изглежда по-различно, ако например оценките на участниците от проучването на EOS се сравняват с индекса DESI - европейски индекс, който измерва степента на цифровизация на дадена страна чрез обективни критерии - който поставя Германия на 12-то място сред 28 държави-членки на ЕС.

„Дигитализацията е дългосрочен процес, който изисква значителни финансови ресурси в допълнение към правилния начин на мислене“, подчертава Hecking-Veltman. „Например в EOS, само през последната фискална година инвестирахме около десет милиона евро в дигиталната трансформация на основните ни системи за събиране на вземания. Независимо дали една компания се класифицира като дигитален пионер или изоставащ - никой от тях няма да получи съвет да почива на стари лаври. "

Дигитализацията: Юстус Хекинг-Фелтман, финансов директор на група EOS
Ръчният процес на управление на вземанията е податлив на грешки, предупреждава Главният финансов директор на EOS, Justus Hecking-Veltman.

Основни регионални различия

Но би било твърде лесно да наречем Европа дигитално регресивна като цяло: всъщност има големи разлики между държавите и индустриите. Според индекса DESI например, търговията на едро и автомобилостроенето са по-дигитализирани, отколкото производителите на химикали и текстил. Сравненията със САЩ също показват по-сложна картина. Например, големи оператори на онлайн платформи и облачни изчислителни центрове може да липсват в Европа, но компаниите тук са водещи във внедряването на Интернет на нещата (IoT): според проучване, проведено от консултантската фирма Bain, европейски индустриални компании реализират IoT проекти три пъти по-бързо, отколкото техните американски конкуренти. Автомобилните групи спечелиха особено добра преднина в Industry 4.0.

Ръчният, аналогов процес на управление на вземанията не само е податлив на грешки, но също така обикновено не достига до клиента по най-подходящия комуникационен канал в най-добрия възможен момент.
Justus Hecking-Veltman, Главен финансов директор на EOS

По отношение на пазарните условия, ситуацията в Европа невинаги е толкова лоша, колкото изглежда. Така според икономическия обзор на ОИСР, делът на служителите, които нямат достатъчно дигитални умения, е по-нисък в страни като Германия, Белгия и Великобритания, отколкото в САЩ. А пречките за трансграничната дигитална търговия обикновено не са толкова големи или дори са по-незначителни в Европа, отколкото в САЩ - ако се изключат Полша и Русия.

Полша (заедно с Гърция, Румъния и България) също заема крайно място в цялостната оценка на DESI за икономиката и обществото: фактори като качеството на широколентовата мрежа и дигиталните умения сред служителите влияят върху този индекс. Тук водещи са Финландия, Швеция, Холандия и Дания.

Що се отнася до степента на дигитализация в сферата на управлението на вземания в Европа, има нужда да наваксаме: от компаниите, взели участие в проучването на EOS, само 41% имат до голяма степен или изцяло дигитализиран процес по събиране на вземания. „Ръчният, аналогов процес не само е податлив на грешки, но също така обикновено не достига до клиента по най-подходящия комуникационен канал в най-добрия възможен момент “, предупреждава Hecking-Veltman. „Тук има остра необходимост от действия, за да се намалят просрочените плащания.“

Имате нужда от допълнителна информация? Ние сме на Ваше разположение!

Мобилен телефонМобилен телефон

Press contact

Телефон: +49 40 2850-1222

presse@eos-solutions.com

Photo credits: Hero Images / Getty Images, Jann Klee / EOS