Пореден нов рекорд

Регион Източна Европа завърши фискалната 2018/19г. с рекордни стойности за всички времена. Приходите и инвестициите в изкупени портфейли се увеличават: все по-важни стават сделките за изкупуване на обезпечени портфейли.

  • Нови рекордни стойности по отношение на приходите

При 203.2 милиона евро приходите надскочиха миналогодишните с над 10%, с което бе поставен нов рекорд

  • Голям принос на приходите

Както и при приходите, печалбата преди данъци (EBT) достигна най-високи стойности за региона до момента

  • Поредно увеличение на инвестициите

EOS за пореден път увеличи  инвестициите си в сферата на необслужваните кредити в региона и разшири обема на сделките за изкупуване на обезпечени вземания.  

Много се гордеем с резултата в Източна Европа за изминалата финансова година. При 203.2 милиона евро приходите надскочиха миналогодишните с над 10%. Печалбата преди облагането с данъци (EBT) също е доста над нивата от предходната година. И при двата ключови показателя постигнахме най-високите нива за този регион до момента.

Този видеоклип е предоставен от YouTube. С кликване на бутона Приемам Вие давате съгласието си YouTube да съхранява бисквитки на Вашето крайно устройство и евентуално да обработва лични данни посредством тях. Допълнителна информация относно обработката на потребителски данни ще намерите в Декларацията за защита на данните на YouTube на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Приемане на
video_zoom_boxvideo_zoom_box
The EOS financial year 2018/19 in Eastern Europe.
прекратявампрекратявам
The EOS financial year 2018/19 in Eastern Europe.

Изкупуване на дългове и продуктивност

Причините за това изключително развитие са различни за отделните страни. В Русия успяхме да увеличим приходите, като значително повишихме продуктивността. За разлика от Унгария и Полша, където отбелязахме значителен ръст на приходите в резултат от сделки с изкупени портфейли. За пореден път разширихме обема на инвестициите в портфейли с необслужвани кредити. Особено в Полша и Хърватия, но също и в Русия и Словакия значително надхвърлихме нивата от предходната година.

Освен това увеличихме инвестициите си в портфейли, обезпечени с имоти. Развихме значително необходимите структурни звена за работа с такива портфейли, като до този момент те работят утвърдено в девет страни. Продължаваме да виждаме отлични възможности за растеж в този сегмент и затова планираме да разширим бизнеса ни с изкупуване на дългове, обезпечени с недвижими имоти, във всичките ни офиси в Източна Европа. По този начин ще се възползваме от международната партньорска мрежа на EOS. Вече имаме натрупано ноу-хау и опит в оценката и обработката на обезпечени  вземания в много страни. Ще използваме това предимство, за да сформираме международни експертни екипи, с помощта на които да развием нови пазари.

„В Източна Европа приходите и печалбата преди данъци са по-високи от всякога.“
Marwin Ramcke, член на борда на директорите в EOS Group, отговарящ за регион Източна Европа
Infographic EOS Group about revenue and investments in the fiscal year 2018/19.

Източна Европа: разширяване на рекордните продажби и на инвестициите

Регион Източна Европа достигна ново рекордно равнище: при 203.2 милиона евро приходите надскочиха миналогодишните с над 10%.

В допълнение EOS отново успя да увеличи инвестициите в региона. При 141.5 млн. евро инвестициите в необезпечени необслужвани кредити надминаха нивата от предходната година с 32,5 млн. евро. Освен това EOS инвестира 97.1 млн. евро в обезпечени портфейли и недвижими имоти, което е с 39 млн. евро повече в сравнение с 2017/18.

Cover EOS Annual Report 2018/19

EOS Annual Report 2018/19

Contact EOS

Daniel Schenk Senior PR Consultant bei EOS Holding GmbH

EOS in Germany

Daniel Schenk
Team Lead Corporate Communications German Market

Steindamm 91
20099 Hamburg
Germany

presse@eos-solutions.com

Свържете се с нас

EOS in Germany

Cornelia Claußen
Senior PR Consultant

Телефон: +49 40 2850 1222

presse@eos-solutions.com

Свържете се с нас

Photo Credits: Jann Klee