Осигуряване на ликвидност въпреки коронавируса: защо е важно да възложим събирането на вземания на професионалисти

В хода на коронавирусната пандемия много компании имат затруднения с паричния поток. Според Андреас Бехменбург, регионален мениджър „Продажби“ в EOS Германия, сега е времето вземанията да се управляват професионално. В това интервю експертът от EOS обяснява как компаниите могат да идентифицират добър партньор за събиране на вземания.

ЧасЧас
  • Една добре функционираща система за управление на вземания осигурява така необходимата ликвидност на компаниите по време на коронавирусната пандемия.
  • Изискват се много усилия, когато компаниите сами управляват този процес, затова е важно да се работи с външен партньор за събиране на вземания.
  • Добрата компания за събиране на вземания може да бъде идентифицирана по начина, по който се отнася с неизправните платци, по обхвата на комуникационните й канали и по опциите за погасяване, които предлага.

Андреас, в кризисни времена ликвидността е жизненоважна за оцеляването на една компания. Може ли аутсорсингът да помогне при събирането на вземания?

Andreas Behmenburg, Regional Sales Manager at EOS in Germany
Със сигурност. Управлението на вземанията не е част от основния бизнес на компаниите и обикновено получава по-малко внимание от страна на ръководството. Обемът на работата, свързана с ефективното събиране на вземания, не бива да се подценява. Той изисква човешки ресурс, правна експертиза и базисни технически системи, които също струват пари, например под формата на лицензионни такси. EOS специализира в тази област, голяма част от нашите процеси са автоматизирани и следователно – доста по-ефективни, отколкото при компании, които трябва ръчно да извършват тези задачи. Също така, компаниите могат само да таксуват за неплатени сметки, докато доставчиците на услуги по събиране на вземания имат възможност да начисляват и такси за загуби, произтичащи от неизпълнението, в съответствие със Закона за възнаграждение на немските адвокати (German Lawyers’ Remuneration Act (RVG)), което дава икономически ползи за клиента.
Андреас Бехменбург се занимава с управлението на вземания от 1994 г. и е експерт в сектора. От 2005 г. е назначен за регионален мениджър „Продажби” в EOS Германия.

Коронавирусната криза оказва ли влияние върху работата на EOS?

Засега бизнесът е стабилен. Ефектът от кризата върху навиците на неизправните платци все още не може да бъде определен.

За последното тримесечие на 2020 г. и началото на 2021 г. обаче, може да се очаква значително увеличение в броя на фалирали фирми и поради това – нарастване на безработицата. При разговорите ни с клиенти вече забелязваме, че въпросът с ликвидността има съвсем различно значение в сравнение с периода преди кризата. Затова точно сега е правилният момент компаниите да обърнат повече внимание на професионалното управление на вземания.
Women at desk, typing on a tablet

На кой доставчик на услуги за събиране на вземания да се доверим?

На първо място един добър доставчик на услуги за събиране на вземания ще бъде член на BDIU (Федерация на германските компании за събиране на вземания) или на подобна професионална асоциация в друга страна. Той трябва да се отнася с просрочилите клиенти справедливо и с уважение, така че след кто платят дълга си, те да продължат да използват услугите на кредитора. Друг критерий за избор на компания за събиране на вземания е  тя да бъде лесно достъпна за просрочилите клиенти през предпочитаните от тях комуникационни канали и в предпочитаното от тях време. Следователно, доставчикът на услуги следва да може да използва всички канали като електронна поща, SMS, лични посещения или чат функция със специалисти по събиране на вземания. Това включва и възможност за избор на различни начини на плащане, например PayPal или ApplePay. Също така, една уважавана компания за събиране на вземания ще налага допълнителнитакси, само ако това е разрешено от местното законодателство.

Is your company looking for a competent debt collection partner? Then please get in touch with us!

Мобилен телефонМобилен телефон

EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH

Steindamm 71
20099 Hamburg

Телефон: +49 40 2850 0
Факс: +49 40 2850 1400

info@eos-did.com

Photo credits: Benne Ochs (2), Getty Images