Корпоративна отговорност на EOS: Събирането на дългове означава да поемаме отговорност.

EOS Group се ангажира решително с корпоративна социална отговорност. Тя обхваща не само опазване на климата. Стратегията за корпоративна социална отговорност на групата набляга преди всичко на нашия социален и корпоративен ангажимент, за да подчертае важността на устойчивото управление на дълговете.

ЧасЧас
  • Кризата с коронавируса накара много компании да насочат вниманието си към корпоративната отговорност.
  • Позовавайки се на новото си мото „Changing finances for the better“ EOS Group разработи стратегия за корпоративна социална отговорснот, която залага на по-голямата отговорност в бранша за събиране на дългове.
  • Във фокуса на стратегията са четири области на действие: Отговорно събиране на дългове, Подкрепа за развитие на обществото, Финансова устойчивост и Опазване на околната среда.

Когато компаниите поемат отговорност за устойчиво бъдеще, много целят намаляване на въглеродните емисии и прилагане на други мерки за опазване на климата. Неотдавна големи производители на автомобили като Audi и BMW обявиха, че техните автопаркове за в бъдеще все повече или дори изцяло ще бъдат оборудвани с електрически автомобили. Освен това, компаниите си поставят все по-амбициозни цели - от ден Х производствата им да станат неутрални по отношение на климата. Но какви възможности имат компаниите, чиято сфера на дейност не се състои в производство или продажба на излъчващи емисии продукти? Как например доставчиците на финансови услуги като EOS могат да дадат своя принос? 

„Това, което лично мен ме мотивира: Да работя в почтена компания.“

Клаус Енгбердинг, Главен изпълнителен директор на EOS Group

Корпоративна отговорност: EOS се фокусира върху четири ключови области за действие.

cream, heart, button, cell, alarm

Responsible Collection: Отговорност и дългове – как се съчетават?

Като компания, занимаваща се със събиране на дългове EOS се намесва в една деликатна ситуация, засягаща дългове и финанси. „От една страна стоят интересите на клиентите, от друга страна - неизправните платци, които искат да бъдат третирани честно и с уважение“, казва Бен Клайнебрехт, ръководител "Комуникация с длъжниците“ в EOS. „Само ако имаме справедливо отношение към всички, ще достигнем до устойчиво решение и елиминиране на дълговете.“ За да бъдем справедливи към всички страни в процеса, ние в EOS търсим диалог при равни условия, разглеждаме индивидуално всеки един случай на просрочие и използваме изкуствен интелект. Той подпомага нашите служители да направят най-добрата възможна преценка кога какъв подход да приложат за съответния просрочил клиент. 

В България служителите ни успешно прилагат и иновативния "Nudge" подход (от англ. "побутване") в комуникацията си с просрочилите клиенти. Чрез него се стремим да съдействаме за изчистването на дълговете на гражданите, като ги мотивираме да поемат отговорност и да пристъпят към действие. Нашите служители разглеждат всеки случай индивидуално, съобразяват се с житейската ситуация на просрочилите клиенти и предлагат погасителни планове, съобразени с техните възможности за плащане и размера на дълга. Ние сме наясно, че може да има и обективни причини за просрочията, водещи дори до дългосрочна невъзможност за погасяване на дълговете - например ежко заболяване или професионална нетрудоспособност. Затова в Германия основахме групата за обслужване на "Уязвими клиенти", в която колегите отделят специално внимание на подобни просрочили клиенти, изпаднали в тежка житейска ситуация - търсят винаги решения в полза на клиента и го третират с уважение.

Joint Progress: Защо е важно и децата да развиват финансовата си култура.

Колко важно е това, знае твърде добре Себастиан Рихтер, управител на finlit foundation gGmbH, специално разработена инициатива за финансово образование на EOS Group. „Нашият идеал за свободен от дългове свят ни задължава да сме проактивни“, казва той, „но това се случва не само посредством оперативната ни дейност. Ние трябва да предприемем превантивни действия срещу свръхзадлъжнялостта – с обществен ангажимент в областта на финансовото образование“. Целта на finlit: Да премахнем табуто от темите за пари и дългове и да дадем на хората основни познания за управлението на личния бюджет, за да не се стига до свръхзадлъжнялост. „Финансовото образование започва още в основното училище“, казва Рихтер. Затова през септември миналата година той и колегите му стартират ManoMoneta – мултимедийно предложение за обучение за немските училища. Това, което едва сега навлиза в Германия, в Словения вече почти две години е част от дейността: От септември 2019 г. EOS KSI поддържа „Financial School“, проект в обществена полза, който предлага финансово образование за младежи, родени в края на 20 век и възрастни. EOS продължава да развива обществения си ангажимент и вътре в компанията, фокусирайки се върху собствените си служители. Стремим се да им възлагаме такива задачи, че те прилагат в работата индивидуалните силни страни и способности и им даваме по-голяма яснота. Окуражаваме служителите сами да поемат тази цел. Вече имаме разработени на собствени инициативи директно от екипа като например Queer@EOS и W:isible, които вече дават сигнал за многообразие и равноправие.
Стратегията КСО на групата EOS: Себастиан Рихтер, директор на finlit foundation GmbH
Трябва да работим превантивно със свръхзадлъжнялостта – с обществен ангажимент в областта на финансовото образование.
Себатиан Рихтер, директор на finlit foundation gGmbH

Financial Sustainability: Как ценностите движат бранша по събиране на дългове.

Що се отнася до средата, в която оперира EOS, от значение е не само да се формулират стандартите за честно събиране на дългове и отговорни действия. „Те трябва да са ясни, достижими и приложими на практика“, казва Енгбердинг. Затова EOS решително се бори за задължителни стандарти в етичното и професионално поведение в бранша. Това показва работата в международни и национални съюзи за събиране на дългове като Federation of European National Collection Associations (FENCA) или Федералния съюз на немските компании за събиране на дългове (BDIU). Към това се добавя и членството в Global Compact на Обединените нации (UN), най-голямата инициатива в света за отговорно корпоративно управление. Global Compact задава всеобхватни ясни цели и принципи за компаниите. В кодекса си на поведение на EOS, Code of Conduct, служителите на EOS намират принципите и правилата за собствените си ежедневни действия. Целта е да предложим възможно най-добра услуга за кредитори, клиенти и потребители в еднаква степен, да водим борба с нарушенията и на по-високо ниво да гарантираме ликвидността на икономиката. „Кодексът ни на поведение не се променя постоянно, но в същото време ние го разбираме като жив документ“, казва Сибиле Вайнгарт, старши отговорен сътрудник по правните въпроси на EOS Group. „Той трябва да отразява промените в нашата корпоративна култура и дружествата, в които живеем и работим“. И съответно трябва да се допитваме до него с критично мислене и винаги да го приспособяваме. Това отново и отново е в подкрепа на ежедневната работа.“

Environmental Protection: Как компаниите за събиране на дългове могат да допринесат за опазване на климата?

Заедно с Otto Group EOS работи за постигане на климатична неутралност до 2030 г. Още от 2006 г. ограничаването на въглеродните емисии е една от целите на компанията, която Otto Group иска да постигне с всеобхватни за групата и разпростиращи се извън него принципи за устойчива икономическа дейност. EOS е дефинирала фокусирани и бързо приложими мерки за това: преминаване към 100 процента „зелено“ електричество за по-добра енергийна ефективност, намалени офисни площи за по-добро използване на ресурсите, електронна мобилност на служебния автомобилен парк и цифрови канали за комуникация за по-добра CO2-следа. Това са мерки, с които EOS иска да ускори опазването на климата и околната среда и които са неотменима част от стратегията за корпоративна отговорност на групата. „Едва когато тези мерки станат част от нашата ДНК - не само на организацията, но и на всеки един от нас, отговорното събиране на дългове ще се изпълни с живот.“, казва Клаус Енгбердинг, главен изпълнителен директор на EOS Group. Така посредством събирането на дълговете светът може да стане още малко по-отговорен. 

Контакт

Daniel Schenk Senior PR Consultant bei EOS Holding GmbH

EOS in Germany

Daniel Schenk
Team Lead Corporate Communications German Market

Steindamm 91
20099 Hamburg
Germany

Телефон: +49 40 2850-2291

d.schenk@eos-solutions.com

Photo credits: Andreas Wemheuer, Matthias Oertel, EOS