ЕOS Груп отбелязва значителен ръст на приходите през финансовата 2022/23 година - EOS в България

ЕOS Груп отбелязва значителен ръст на приходите през финансовата 2022/23 година

Съобщение за медиите

Хамбург, Германия, 26 юли 2023 г.

  • Значително увеличение на обема на инвестициите в Източна и Западна Европа
  • Международното сътрудничество и дигитализацията стават все по-важни
  • Корпоративна отговорност (CR): Комбиниран годишен доклад и доклад за устойчивото развитие, базиран на стандартите на Глобалната инициатива по отчетност (GRI)
През финансовата 2022/23 г. ЕOS Груп отбеляза сериозен растеж. Водещият европейски инвеститор в портфейли от необслужвани кредити и недвижими имоти, и експерт в обработката на просрочени вземания постигна EBITDA от 445,9 милиона евро през финансовата 2022/23 г.

Основен фактор за този успех беше значителното увеличение на обема на инвестициите от 668,6 милиона евро (през предходната година) до 1,2 милиарда евро, като EOS инвестира както в обезпечени, така и в необезпечени вземания.

Изключителна оперативна ефективност

Експертната обработка на съществуващите портфейли от необслужвани кредити от предходни години също допринесе за нарастването на приходите и печалбата през финансовата 2022/23 година. Марвин Рамке, главен изпълнителен директор на EOS Груп, коментира: „Такъв ръст не можеше да се предвиди с оглед на международната политическа и макроикономическа ситуация в началото на финансовата година. Фактът, че постигаме такъв резултат в тези смутни времена се дължи по-специално на ангажираността на нашите над 6 000 служители.“

Широкото позициониране на EOS Груп с 24 регионални дружества в Европа също се отразява положително  върху общия резултат, казва главният финансов директор на EOS Груп, Юстус Хекинг-Велтман. „Нашата диверсификация ни дава огромна стабилност като група. Ние не сме зависими от отделни пазари. Дългогодишният ни експертен опит като купувач на портфейли от необслужвани кредити, но също така и търпението ни на някои пазари, се отплатиха през тази финансова година“, казва Хекинг-Велтман.

Източна Европа надгражда предходната година с високо ниво на инвестиции

С дял от 42% Източна Европа остава най-силно представящият се регион в EOS Груп. В сравнение с предходната година източноевропейските регионални дружества дори успяха да увеличат оборота си с почти 50%. „С инвестиционен обем от почти 400 млн. евро продължихме да надграждаме вече високото ниво от предходната година“, казва Карстен Тидоу, член на Борда на директорите, отговаряш за региона на Източна Европа. Заедно с по-нататъшните големи инвестиции в Гърция, Полша и Хърватия, пример за това е малка страна като Босна и Херцеговина, където бизнесът с обезпечени портфейли от необслужвани кредити беше силно разширен.

Западна Европа увеличава четворно обема на инвестициите

С 612 милиона евро EOS Груп успя да увеличи повече от четири пъти обема на инвестициите си в Западна Европа. Това се дължи основно на пазарите във Франция и Испания, казва д-р Андреас Витциг, член на Борда, отговарящ за Западна Европа. В този контекст особено внимание заслужава също и Португалия: „Там основахме нашето регионално дружество едва през 2022 г. Въпреки това, към днешна дата на португалския пазар на необслужвани кредити вече работят активно повече от 20 колеги, които успяха да финализират първите сделки за покупка на необслужвани портфейли." За добрия старт допринесе и внедряването на собствения за групата софтуер за събиране на вземания Kollecto+, който вече се използва в осем държави от EOS Груп и подпомага работата на международно ниво.

Силен конкурентен натиск в Германия

На немския пазар EOS Груп отбеляза спад в приходите. Основната причина за това беше силният конкурентен натиск, заяви Андреас Кроп, управляващ директор на EOS в Германия. „Немският пазар на необслужвани кредити е най-утвърденият от всички пазари, на които присъстваме активно като група. Има много конкуренти, които обуславят високите цени на пазара. Свързването с нашата собствена система за събиране на вземания Kollecto+ е важна стъпка за нас, за да действаме по-ефективно и да повишим конкурентоспособността си“, продължава Кроп.

„Събирането на дългове означава поемане на отговорност“

За първи път EOS Груп публикува комбиниран годишен доклад и доклад за устойчивото развитие. Той се основава на стандартите на Глобалната инициатива по отчетност (GRI) и показва как EOS подкрепя целите за устойчивост на ООН.

„Ние винаги сме казвали, че събирането на дългове означава поемане на отговорност. Затова корпоративната отговорност отдавна е основна тема за нас“, подчертава главният изпълнителен директор Марвин Рамке. „Искаме да ставаме малко по-добри с всеки ден. Стандартите на GRI ни помагат да представим по прозрачен начин колко устойчиви са нашите действия и какво правим в тази област. "Успоредно с традиционните теми за околната среда, според Андреас Кроп, важна роля играят и коректните отношения с просрочилите клиенти. „Искаме да им помогнем да се освободят от дълговете си възможно най-бързо. Затова предлагаме различни услуги, които позволяват плащане анонимно и по всяко време. В немския портал за услуги потребителите могат също така сами да определят вноската си.“

За EOS Груп

EOS Груп е водещ високотехнологичен инвеститор в портфейли от необслужвани кредити и експерт в управлението на просрочени вземания. С почти 50 години опит и дружества в 24 страни по целия свят EOS предлага интелигентни услуги, свързани с управлението на вземания. Ключови сектори за групата са банковия, недвижими имоти, телекомуникации, комунални услуги, електронна търговия и др. EOS Груп има над 6 000 служители и е част от Otto Group.

Още информация за EOS Груп: eos-solutions.com

Лице за контакт с медиите:

Мария Панчева

Моб.телефон: 0887953336

e-mail: m.pancheva@otdoconsult.com
Печат