Проучване - EOS в България

Знанието в проучванията на EOS

Да разберем какво движи икономиката и обществото: това е нашата заявка към пазара, чрез потребителските проучвания на EOS. Правим ги съвместно с реномирани институти за пазарни проучвания и те установяват интересни факти за клиентското поведение при плащания, разплащателни методи, дигитализацията и ползите от данните.
Илюстрация на глава, напълнена с знание от различни хора.
01

EOS Потребителско проучване 2023

EOS Consumer Study 2023: Is the inflation crisis set to become a debt crisis?

First the Covid-19 pandemic, now record-breaking inflation and an energy crisis: Times have been tough recently, for companies as well as for us as humans. How have consumers in Europe experienced recent months? The “Europeans in Financial Trouble?” EOS Consumer Study 2023 investigated how consumption patterns and payment behaviors are changing in the current economic situation.

For the survey, a total of 7,729 consumers aged between 18 and 65 from 13 European countries provided information about their financial situation. The survey took the form of an online questionnaire and was completed between February 3-9, 2023.
Download survey report (1.3 MB)

Този видеоклип е предоставен от YouTube. С кликване на бутона Приемам Вие давате съгласието си YouTube да съхранява бисквитки на Вашето крайно устройство и евентуално да обработва лични данни посредством тях. Допълнителна информация относно обработката на потребителски данни ще намерите в Декларацията за защита на данните на YouTube на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Приемане на
paper, match, candle, orange, player video_zoom_boxvideo_zoom_box
"Europeans in financial trouble?" EOS Consumer Study 2023
прекратявампрекратявам
"Europeans in financial trouble?" EOS Consumer Study 2023

EOS Study: One in five people are taking on debt as a result of inflation.

How have rising prices affected the financial situation of consumers? An EOS study reveals that many people have had to take on debt to compensate for inflation.
Debt in Europe due to inflation: consumers having to tighten purse strings.

EOS survey: Young people want more financial education.

Do you think young people have no desire to deal with their own finances? As a recent survey shows, this is certainly not the case. The level of interest is great – as are their fears for the future.
Financial education for young people: Many young consumers feel financially insecure.
02

EOS Навици на плащане в Европа 2022

Последното проучване на EOS с резултати и оценки от 3200 финансови ръководители

Проучване на EOS „Навици на плащане в Европа 2022”: Компаниите трябва да ускорят темпа на усилията си за дигитализация

Компаниите в Европа трябва да действат. Защото навиците на плащан на клиентите са по-лоши от всякога. В същото време новите технологии и социалните промени предизвикват конвенционалните процеси и бизнес модели.

Какво предприемат компаниите за да не изостанат? Как правят управлението си на вземанията по-ефективно? До каква степен техните решения са  основани на анализи на данни и каква е ролята на изкуствения интелект в този контекст?

Проучването „Навици на плащане в Европа”, което EOS проведе за 13-ти път през 2022 г., дава отговорите на тези и други въпроси.

През 2022 г. делът на вземанията в Европа, които са платени със закъснение или са несъбираеми, е 21%.

percent

0

Как компаниите в Европа се справят с лошите дългове.

Бъдещето на европейските компании е изложено на риск, тъй като все по-голям брой клиенти плащат сметките си със закъснение или изобщо не ги плащат. И доста финансови ръководители се опасяват, че ситуацията ще се влоши още повече в бъдеще. Прочетете тук, как компаниите отвръщат на удара чрез аутсорсване на управлението на вземанията и за ролята, която играят новите методи за дигитални плащания.
Illustaration of a picture showing a brain with a man standing in front of it asking questions.

Ако не се дигитализираш, вземанията ти растат.

За компаниите, просрочените клиенти не означават само по-малко ликвидност, но и повече работа. Въпреки, че един дигитализиран процес на напомняне може да помогне за намаляване на това натоварване и увеличаване на събираемостта, досега само половината от всички анкетирани европейски компании са предприели тази стъпка. Разберете тук защо има смисъл от инвестирането в дигитална система за управление на вземания. 
Illustration of a computer showing red crosses and green hooks.

Навици на плащане в Европа 2022: Структура на проучването

icon red employee

Анкетирани

Между 4 март и 19 април 2022 г. бяха проведени телефонни интервюта с 3200 финансови ръководители на компании с годишен оборот на всяка от най-малко 5 млн. евро.
icon red website

Държави

16 държави от Западна и Източна Европа: Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швейцария и Великобритания.

Проучване

От 2007 г. проучването на EOS „Навици на плащане в Европа” оценява тенденциите в международната икономика. През 2022 г. то се провежда за 13-ти път. Kantar, водещ международен институт за проучване на пазара, отговаряше за проучването.
03

Проучване на EOS за чатботовете 2021

как компаниите използват чатботове?

Все повече компании в Европа използват чатботове

Технологията предоставя голям потенциал в комуникацията. Така печелят както компаниите, така и клиентите, а също и служителите.

Две от три предприятия в Европа вече използват чатбот. Резултатите от актуалното проучване за чатботовете 2021 на EOS Group дават вълнуваща възможност да се запознаем с това, как се използват чатботовете и какви са очакванията към тях в бъдеще.
Прочетете проучването

65 процента от европейските компании вече използват чатбот в настоящия момент при контакт с частни клиенти.

процента

0

Две от три компаниите вече използват ботове.

Почти две трети от европейските компании вече използват чатбот – с тенденция за покачване. Но колко от тях действително се възползват от потенциала на тази модерна технология? Както показват резултатите от проучването, използването в повечето случаи се ограничава до първоначалния контакт в обслужването на клиенти. Събирането на данни е едно от големите предимства на чатбота, но в практиката това се използва от малко компании. Една от причините е ограниченията относно защитата на данни.
Към статията

Хора и чатботове – създадени един за друг?

Със своята непрекъсната достъпност и бърза реакция чатботовете дават на компаниите добър повод да бъдат интегрирани в комуникацията с техните клиенти. Но дигиталните помощници няма да заменят своите колеги – хора, а ще ги облекчат при скучни рутинни работи. Така те ще имат повече време за наистина важните задачи.
Към статията

Структура на проучването на EOS за чатботовете 2021: структурата

icon red person

Запитани

  • 2800 компании от 14 европейски страни
  • Компании с контакт с частни клиенти, минимум 20 служители и годишен оборот от минимум 5 млн. евро (изключение Хърватия)
  • по 200 подпомагани от компютър телефонни интервюта за държава
icon red website

Държави

Германия, Дания, Белгия, Швейцария, Испания, Франция, Полша, Словакия, Словения, Хърватия, Унгария, България, Румъния и Русия.

проучване

Kantar
04

EOS Covid-19 Финансовият доклад 2021

Разходите на потребителите са пряко свързани с промените в начина на живот, причинени от коронавирусната криза

Кризата налага българите да се ограничават

Преобладаващата част от анкетираните (89%) са се въздържали от редица необходими или планирани разходи в хода на пандемията. Най-често хората са се ограничавали за почивка (65%) или ремонти (36%), но от списъка са отпаднали също и разходи, свързани със здравето (17%) или образованието (11%).

В същото време тъкмо сферите, от които се е спестявало най-много, са тези, за които се планират разходи след края на пандемията. Близо двама от трима българи възнамеряват първо да отидат на почивка (60%), а една трета (32%) ще похарчат средства за реновации и ремонти.
Прочетете проучването

Преобладаващата част от анкетираните (89%) са се въздържали от редица необходими или планирани разходи в хода на пандемията.

процент

0

Проучване на EOS 2021 "Covid-19 Финансов отчет": Структура на проучването

icon red person

Респонденти

7000 души от пет европейски държави.
icon red website

Държави

Германия, Испания, Румъния, България и Хърватия.

Проучване

Dynata, специалист в областта на онлайн проучванията.
05

Всички международни проучвания

Искате да продължите обучението си? Тук ще намерите преглед на всички проучвания.
Illustration of a picture showing a brain with many question marks inside.

European Payment Practices 2022

Illustration of an economic diagram with a corona virus attached to it and following it to un
Illustration of a computer showing data and a Euro sign.

Искате да научите повече за нашите проучвания?
Моля, не се колебайте да се свържете с нас.

ЕОС Матрикс ЕООД 131001375

Медия


Телефон: +359 2 976 08 00

infobg@eos-matrix.bg