Финансова година 2020/21 - EOS в България

Финансова година 2020/21.
Равносметката за една необикновена финансова година.

С неочаквана динамика в регионалните пазари и множество препятствия в работното ежедневие, финансовата ни 2020/21 година премина под знака на световната пандемия от коронавирус. Въпреки това ние успяхме да преминем през кризата стабилно и успешно в международен мащаб. 

Четири причини за нашата стабилност по време на турбуленциите

  • Пазар: Инвестирахме успешно в пакети от необслужвани дългове и в отделни държави постигаме рекордни резултати. 
  • Технология: Имаме напредък в дигитализацията ни като така подобряваме оперативните си процеси, както и вътрешните мрежови структури. 
  • Препоръки: Нашите клиенти и делови партньори се доверяват на нашите услуги дори и в трудни времена.
  • Отговорност: Ние мобилизираме всичките си сили за свят, свободен от дългове и искаме да променим към по-добро финансите на нашите клиенти и просрочили клиенти. 

Пълен доклад

Прочетете по-подробно за резултатите от нашата стопанска дейност за 2020/21 г. в удобен електронен формат.
За електронния вестник

Пазар.

Успешни резултати въпреки затрудненията на пазара

Поради глобалната криза с коронавируса, изминалата финансова година постави много изисквания към EOS. Въпреки това ние успяхме да развиваме стопанската си дейност, постигайки печалби в тази непостоянна ситуация. Дори и да оставаме назад от рекордния си резултат от 2019/20 г., общите ни приходи за 2020/21 г. продължават да бъдат на изключително високо ниво. 
792.5 MM EUR

реализирани общи приходи от EOS.

25 MM EUR

EOS инвестира в иновативни технологии и ИТ-базови системи.

17 x A-rating

получи EOS от водеща рейтингова агенция.

„Този положителен резултат в никакъв случай не беше по подразбиране през изпълнената с предизвикателства минала година. В отчитащия спад пазар ние, посредством нашите основни компетентности, съумяхме да продължим да постигаме най-добри резултати и да останем успешни в международен мащаб. Затова съм токова горд със забележителния успех на нашите екипи.“
Клаус Енгбердинг, Главен изпълнителен директор на групата EOS

Приходи и печалби: Стабилност въпреки малките спадове

The graph shows the revenues generated by EOS in the last four financial years: in 2017/18 it is €795.0 million, in 2018/19 it is €813.7 million, in 2019/20 it is €853.1 million, in 2020/21 it is €792.5 million.

Динамика на приходите през последните четири години (в млн. евро)

Концернът EOS приключва финансовата 2020/21 година с малки загуби, но въпреки това остава стабилен на едно удовлетворително ниво. Общите приходи от 792,5 милиона евро са със 7,1% под отличната стойност от предходната година.
Научете повече
The graph shows the results that EOS has generated in the last four financial years: in 2017/18 it is 279.8 million euros, in 2018/19 it is 283.6 million, in 2019/20 it is 343.4 million, in 2020/21 it is 312.4 million.

Печалби (EBITDA) през последните четири години (в млн. евро)

Печалбите преди приспадане на лихви, данъци и разходи за амортизация (EBITDA) през 2020/21 г. възлизат на 312,4 милиона евро. Въпреки лекия спад в печалбите, EOS успя да приключи годината в условия на пандемия значително рентабилно.
Научете повече
Прочетете повече факти и цифри за развитието на бизнеса през 2020/21 г. в електронния вестник.
Прочетете тук

В детайли: Поглед към отделните региони на EOS

The EOS Group's sales in the financial year 2020/21 are distributed among the individual regions as follows: 36.5 % at € 289.1 million is attributable to Germany, 31.5 % at € 249.7 million to Eastern Europe, 26.1 % at € 207.1 million to Western Europe and 5.9 % at € 46.6 million to North America. Eastern Europe accounts for 31.5 %, Western Europe for 26.1 % at € 207.1 million, and North America for 5.9 % at € 46.6 million.
И през тази финансова година регионът с най-високи приходи в EOS Group беше Германия. Всички региони като цяло отчитат спад по този показател, обхващащ всички страни и дължащ се на последствията от пандемията от коронавирус: Мораториумите и несигурността на пазарите доведоха до временно намаляване на обема на необслужваемите кредити, довело до спад на инвестициите. Въпреки това отделни наши дружества – преди всичко в Западна и Източна Европа отчетоха положителни резултати. Така например Испания още през второто полугодие отчете рекордни инвестиции. Освен това, в някои източноевропейски страни, по-специално Русия и Полша, нивото на инвестиции от предходната година беше надминато.

Основни факти от нашите региони

Стабилни инвестиции:

В Германия размерът на инвестициите достигна 168,2 милиона евро и с това постигнахме едно устойчиво ниво. С приходи от 289,1 милиона евро и 36,5 % дял в общите продажби, Германия отново бе най-силният регион в групата EOS. 

Преобразувания:

В Испания EOS извърши преобразуването от компания за събиране на дългове за клиенти в дружество с фокус върху изкупуването на дългове, като същевременно изгради силна позиция на пазара като купувач на дългове.

Надминати цели:

В Русия, Словения, Словакия и Полша успяхме значително да надминем резултата от предходната година. В Хърватска, Полша, както и Босна и Херцеговина инвестициите бяха над нивото от предходната година.

Солидни инвестиции:

Секторът за изкупуване на дългове в САЩ постигна ниво, което беше значително по-високо от предходната година. Значително подобрение имаше и в сектора Услуги в сравнение с предходната година.

Укрепване на позицията на пазара:

През 2020/21 г. немският пазар за изкупуване на вземания беше повлиян предимно от револвиращи експозиции. Успяхме също да повишим обема на доверителните вземания. 

Високо ниво на инвестиции:

В Източна Европа успяхме да повишим нивото на инвестиции за мрежово планиране от предходната финансова година с около 3% на 195,3 милиона евро. Най-високите инвестиции за мрежово планиране се осъществиха в Хърватска (30 %), следвана от Полша (27 %) и Русия (14 %). 
Допълнителни данни от нашите регион

Технология.

Нашият технологичен стек е дигитален

Изминалата година още веднъж ясно показа колко значима е дигитализацията на бизнес процесите. Ние от EOS вече сме постигнали много в тази област. Анализът на данни, основан на изкуствения интелект, е основна част от нашия бизнес модел. Комуникацията в реално време, както и дигиталните инструменти допълнително подпомагат нашата ежедневна работа. Винаги на фокус: Как с помощта на ИТ и технологиите можем да подобрим опита на нашите клиенти. 
„Подобряваме всеобхватното сътрудничество в групата, като създаваме общи бази данни и стандартизираме процесите. По този начин значително се подобряват възможностите за обмен между дружествата на EOS. Целта ни е да използваме технологията, за да поддържаме комуникацията и съвместната работа в групата.“
Юстус Хекинг-Велтман, главен финансов директор на групата EOS

Технология в действие: Проекти за дигитализация на EOS

Системи за събиране на дългове:

Софтуерът „Kollecto“ и новата уеб базирана версия „Kollecto+“ ни помагат при стандартизацията на процесите. Резултатът: Едно още по-ефективно управление на вземанията в 12 държави. Със самостоятелно разработената система за събиране на вземания FX през изминалата година EOS регистрира в Германия осем пъти по-голям брой потребители.

Чатботове:

В няколко държави вече се използват виртуални колеги. Те снемат натоварването на нашите центрове за обслужване, автоматизирано отговарят на въпроси или се грижат за задачите на вземанията. За в бъдеще планираме разширяване и до други местоположения. 

Анализ на данни:

Във Франция работим по задачата да оптимизираме нашия процес на събиране на дълговете с помощта на облак. EOS в Дания в момента разработва основан на изкуствен интелект помощен инструмент при вземане на решения, който трябва да ни помогне да преценим успеха на съдебните процедури по събиране на дългове. А с помощта на алгоритми за машинно обучение ние оценяваме собствените си процеси, за да разработим планове за плащане, които не претоварват финансово никого.

Подробности за тези и други проекти можете да прочетете в нашия електронен документ.
Научете повече
Прочетете ePaper

Препоръки.

Заедно се справихме с всичко

През финансовата година 2020/21 много от нашите около 20 000 клиенти бяха засегнати от частично значими промени в отраслите си и деловата си активност. Горди сме, че в тези неспокойни времена можем да дадем принос за повече стабилност и сигурност с нашите услуги. 
swisscom Logo
„От повече от 15 години работим в областта управление на вземанията заедно с EOS в Швейцария. Съвместната ни работа се базира на силно партньорство. Екипът се грижи за учтиво и професионално общуване с пациентите на нашите клиенти и също се съобразява и с тяхното съответно финансово положение. Това е особено важно в здравеопазването.“
Швейцария: Давид Правато, Swisscom Health
 
VÚB BANKA Logo
„След повече от 15 години партньорство с EOS ние ценим много услугите и съвместната работа. Ориентираният към решения подход към отделните случаи и гъвкавостта доведоха определено до по-голяма дисциплина при плащанията на неизправните платци. Съвместната работа по всяко време изпълнява нашите очаквания – независимо дали при контакта с нашите клиенти, с професионалните преговори или успешното инкасиране на непогасени задължения.”
Словакия: Ръководител следпродажбено обслужване Марек Якаб, Všeobecná úverová banka, a.s.

Отговорност.

Changing for the better

Дигитализация, промяна на климата и коронавирус-криза: Живеем във време на радикална промяна на парадигмите. Тези икономически и социални предизвикателства могат да се овладеят само от този, който действа едновременно прозорливо и отговорно. EOS осъзнава тази отговорност. Затова през финансовата година 2020/21 определихме четири ключови области на нашата стратегия за корпоративна отговорност (КО). За в бъдеще те ще се развиват все повече, за да се променят нещата трайно към по-добро. 
Кои дейности EOS вече е предприела в областта КО, можете да прочетете в нашия електронен документ.
Научете повече за CR в EOS

Отговорно събиране:

EOS държи на изпълненото с уважение, честно отношение към неизправните платци и ориентирано към решения, устойчиво погасяване на дълговете.

Съвместен напредък:

EOS поема социална отговорност – както в собствената си компания с насърчаване на укрепване на потенциала, многообразието и интеграцията, така и обществена – със собствени образователни инициативи.

Опазване на околната среда:

EOS работи с фокусирани и бързо приложими мерки за постигане на целта липса на въздействие върху климата до 2030 г. 

Финансова устойчивост:

EOS интензивно се ангажира за високи задължителни стандарти за бранша, както и за отговорни ръководни принципи на поведение.
Нашата стратегия за КР в детайли

Изтегляния и услуги

Прочетете целия годишен доклад като електронен вестник.

Изтеглете годишния доклад във формат PDF: