Годишен доклад и доклад за устойчивостта 2022/23 - EOS в България
Highlighted numbers 22 23
01

Годишен доклад и доклад за устойчивостта

Прочетете всичко за развитието на EOS Груп. Разделът за финансовата 2022/23 г. представя преглед на ключови цифри и акценти в бизнеса. Разделът, озаглавен „Нашата отговорност“, обяснява как EOS Груп изпълнява своите социални и екологични отговорности.

Changing finances for the better

EOS Груп е водещ инвеститор в портфейли от необслужвани кредити и недвижими имоти и експерт в обработката на просрочени вземания. Нашите повече от 6 000 служители в 24 държави предлагат услуги по управление на вземания, базирани на високи технологии и дигитализирани процеси, в полза на нашите клиенти и партньори. Повече от 45 години ние подпомагаме паричния поток на компаниите, за да могат да се съсредоточат върху основния си бизнес. GRI 2-6

„В контекста на глобална икономическа несигурност, намираме опора в нашата експертиза и опит. На фона на бързо променящата се среда, нашите ценности са константа за опазването на доверието на клиентите и партньорите ни“

​​​​​​​Рени Миткова, Управител, EOS в България
Rayna Mitkova-Todorova, Managing Director EOS Bulgaria

Финансовата година с един поглед

GRI 201-1
Приходите се повишиха с 21,4 процента до 977,1 милиона евро.

милиона евро

0
През фискалната 2022/23 г. EOS Груп генерира EBITDA в размер на 445,9 млн. евро.

милиона евро

445,9
През фискалната 2022/23 г. обемът на инвестициите в портфейли от вземания беше 1,2 милиарда евро.

милиарда евро

1,2
Общо 6 261 служители допринесоха за успешната фискална 2022/23 година.

служители

6261
EOS Груп присъства в 24 държави.

държави

24
02

Нашата финансова година 2022/23

През фискалната 2022/23 г. EOS Груп успя значително да увеличи приходите си и обема на инвестициите.
Our financial year 2022/23

Нашият резултат е постижение на екипа

Фискалната 2022/23 г. беше белязана от несигурност, тъй като войната, инфлацията и енергийната криза доминираха в икономическия и социалния живот. Когато фискалната година започна, не се очакваше EOS Груп да генерира такива изключителни печалби. Според Марвин Рамке, председател на Борда на директорите: „Дългогодишният опит на нашите служители и тяхната ангажираност направиха това развитие възможно. Ние сме повече от 6 000 души със собствен опит, способности и разнообразни култури. Като екип можем да постигнем много.” Успехът се дължи на фокуса върху изкупуването на портфейли от вземания и непрекъснатото развитие на дигитални инструменти, които подобриха нашата оперативна ефективност и насърчиха синергията между компаниите на EOS.

Интервю с Борда на EOS

Петимата членове на Борда на директорите анализират фискалната година, описват развитието в няколко държави и предлагат своята перспектива за 2023/24 г. GRI 2-9
suit, people, tourist, acquaintance, student

Да управляваш бизнес по хуманен начин

Главна снимка показва Кристиан Мусат, управляващ директор EOS International BVG и „мозъка“ на проекта Kollecto+.

Kollecto+: Софтуер, който генерира синергии

Гъвкаво работно време Гъвкаво работно време 2 минути
Как компаниите на EOS повишават ефективността и задълбочават сътрудничеството с Kollecto+.
Научете повече
A photo shows a dilapidated building in Režanci, Croatia. A ‘stranded asset’ that EOS Croatia is putting back on the market.

Как EOS връща блокираните активи на пазара

Гъвкаво работно време Гъвкаво работно време 2 минути
EOS придоби експертен опит в устойчивото обновяване на неизползвани сгради с цел да ги върне на пазара.
Научете повече

Подробности за фискалната година:
Приходи и печалби в сравнение с предходни години

Отчетен е изключителен растеж. В сравнение с предходната фискална година, EOS Груп увеличи значително своите печалби (EBITDA) и приходи през 2022/23 г.

Развитие на приходите и печалбите

През фискалната 2022/23, печалбите и приходите на EOS Груп бяха значително по-високи от предходната година. Двата основни фактора бяха многобройните инвестиции в портфейли от вземания и изключителното представяне при обработката на портфейли с необслужвани кредити, закупени през последните години. GRI 201-1

Годишни приходи

Цифри в млн. евро

853,1
2019/20
792,5
2020/21
804,9
2021/22
977,1
2022/23

Развитие на печалбите (EBITDA)

Цифри в млн. евро

343,4
2019/20
312,4
2020/21
282,5
2021/22
445,9
2022/23

Приходи на Групата по региони 2022/23

Цифри в млн. евро
Развитие в различните региони
С дял от 42,4% Източна Европа остава най-силно представящият се регион на EOS Груп. Спрямо предходната година източноевропейските компании са увеличили приходите си с близо 50%. Западноевропейските компании на EOS са генерирали 31% от общите приходи през фискалната 2022/23 г. И тук приходите се повишиха значително спрямо предходната година. За положителния резултат допринесе премахването на ограничителните мерки, свързани с пандемията. Делът на Германия е 25,9%, въпреки че конкурентната ситуация остава предизвикателна. Приходите леко намаляха, но EOS запази темпото на инвестиции.
Общо
977,1
Източна Европа
414,1
Западна Европа
302,5
Германия
253,0
Северна Америка
7,5

EOS Новини

Нови и познати партньори, новосъздадени бизнес локации и значително увеличение на покупките на необслужвани кредити. Ето някои впечатляващи постижения през изминалата фискална година:

Португалия

От юли 2022 г. EOS е активна на португалския пазар със собствена действаща компания. Луис Чавес беше назначен за управляващ директор, притежавайки дългогодишен опит в управлението на вземания. „Това, което ме привлече, беше проектът“, казва Чавес, „и възможността да работя за компания, която познавах като надежден партньор на пазара.“
 Luís Chaves, Managing Director EOS Financial Solutions Portugal , S.A

Франция

Във Франция EOS удвои инвестициите си в сравнение с предходната година и направи най-голямата единична инвестиция в обезпечено портфолио в историята на EOS Франция. „Постигнахме този резултат благодарение на управленски екип с повече от 20 години опит, уникалните ни познания за заинтересованите страни на френския пазар и пълната подкрепа на целия екип в Хамбург. Преди всичко, най-вече благодарение на изключителния ангажимент на всички служители за постигане на целите ни заедно“, казва Натали Ламер, управляващ директор на EOS Франция.
 Nathalie Lameyre, Managing Director EOS France

Босна и Херцеговина

За EOS Босна и Херцеговина финансовата година беше също толкова добра, колкото и за EOS Груп като цяло: „Босна и Херцеговина е много малък пазар, така че бяхме доволни, че можем да инвестираме на високо ниво“, казва управляващият директор Петър Мърконич. Един акцент, казва той, е съвместната инвестиция с дъщерното дружество на Световната банка IFC в закупуването на необслужвани обезпечени вземания. „Зад тези успехи стои комбинация от млади, изключително способни и силно мотивирани служители и по-опитен персонал.“
Petar Mrkonjić, Managing Director EOS Matrix d.o.o. Bosnia and Herzegovina

Полша

В Полша много международни инвеститори навлязоха на пазара през изминалата финансова година. „Това доведе до голямо търсене на необслужвани кредити и агресивна конкуренция“, казва Дариуш Петинка, управляващ директор на EOS Полша. „Въпреки това, благодарение на нашата ясно дефинирана стратегия, успяхме да увеличим обема на инвестициите си спрямо предходната година и допълнително да оптимизираме оперативните си резултати с процеси, базирани на анализ на данни.“
Dariusz Petynka, Managing Director EOS Poland Sp. z o.o.

Дания

EOS разшири позициите си на датския пазар. Чрез придобиването на няколко големи портфейла от необслужвани кредити, EOS удвои обема на своите вземания. „Тези трансакции са важен етап за нас и ще допринесат значително за нашето развитие“, казва Петер Хегерстранд Йенсен, управляващ директор на EOS Дания.
Peter Haegerstrand Jensen, Managing Director EOS Danmark A/S

Великобритания

След известно преструктуриране бизнесът на EOS набра скорост във Великобритания. Компанията закупи няколко портфейла от необезпечени вземания. „Това означава още една решаваща стъпка за EOS в установяването й на пазара във Великобритания“, казва Антъни Дженкс, управляващ директор на EOS Великобритания.
Anthony Jenks, Managing Director EOS Solutions UK Plc

Бизнес резултати през фискалната 2022/23 г.

 • Приходи по региони

  в хил. евро
  През фискалната 2022/23 г. приходите от 977,1 милиона евро са с 21,4% по-високи от предходната година (804,9 милиона евро). Компаниите в Източна Европа регистрират най-висок ръст от 47,8%, следвани от Западна Европа с ръст от 34,1%. Приходите в Германия отчетоха лек спад, но останаха сравнително високи – 253 милиона евро. Резкият спад на приходите в Северна Америка се дължи на продажбата на действащите EOS компании в края на 2021 г. Приходите, генерирани след продажбата, се основават на портфейли от вземания, придобити през предходни години, които са били задържани от EOS Груп и обработени от купувача в качеството на нов кредитор. GRI 201-1
  2022/23 2021/22 Промени спрямо предходната година в %
  Източна Европа 414 125 280 148 +47,8
  Западна Европа 302 508 225 644 +34,1
  Германия 252 953 274 809 -8,0
  Северна Америка 7 525 24 276 -69,0
  EOS Груп 977 110 804 877 +21,4
 • Консолидиран отчет за приходите (резюме)

  в хил. евро
  През фискалната 2022/23 г. EOS Груп генерира печалба преди лихви, данъци, обезценка и амортизация (EBITDA) в размер на 445,9 милиона евро (предходната година: 282,5 милиона евро). Спрямо предходната година приходите се увеличават с 21,4% или 172,2 млн. евро. Спадът в приходите в резултат на продажбата на северноамериканските компании в края на предходната година беше компенсиран от изключително високото ниво на инвестиции. GRI 201-1
  2022/23 2021/22
  Приходи 977 110 804 877
  Общо оперативни приходи 991 251 815 215
  Печалба преди лихви, данъци, обезценка и амортизация (EBITDA) 445 943 282 453
  Печалба преди данъци (EBT) 380 072 228 544
  Нетни приходи 297 270 201 236
 • Състояние на активите

  в хил. евро
  Общите активи на EOS Груп се увеличиха с 26,9 процента до 3,0 милиарда евро в сравнение с предходната година. Увеличението се дължи на по-високите общи инвестиции на Групата във вземания и недвижими имоти през фискалната 2022/23 г. Закупените портфейли представляват 79,4 процента (предходната година: 75,4 процента) и недвижими имоти в материални запаси за 8,7 процента (предходната година: 7,8 процента) от общите активи. GRI 201-1

  *Финансово представяне
  2/28/2023 в % 2/28/2022 в %
  Дълготрайни активи 200 620 6,6 209 498 8,8
  Изкупени вземания и недвижими имоти в материални запаси* 2 670 136 88,0 1 989 455 83,2
  Вземания 40 181 1,3 29 949 1,3
  Пари и парични еквиваленти 66 255 2,2 105 455 4,4
  Други активи 55 608 1,8 56 457 2,4
  Общо активи 3 032 800 100 2 390 815 100
 • Собствен капитал и финансиране

  в хил. евро
  През изминалата фискална година общото финансиране нарасна със 642 ​​милиона евро до 3 милиарда евро в сравнение с предходната година. Увеличението се дължи основно на финансирането на големите инвестиции, направени през изминалата фискална година.

  Собственият капитал на компанията се увеличи до 1,1 милиарда евро, отчасти поради запазване на печалбата от предходната година. Въпреки големите инвестиции, направени през изминалата фискална година, съотношението собствен капитал към активи намаля леко до 36,6% (предходната година: 37,5%), което представлява относително високо ниво за доставчик на финансови услуги.

  Нуждите на EOS Груп от рефинансиране се покриват от заеми от банки и компанията- майка. По-голямата част от това финансиране все още е с краткосрочен падеж. Спрямо предходната година, дълговото финансиране се е увеличило от 74% на 84%. GRI 201-1

  По счетоводни причини таблиците и текстът може да съдържат разлики при закръгляване.
  2/28/2023 в % 2/28/2022 в %
  Собствен капитал 1 110 654 36,6 895 726 37,5
  Провизии 58 452 1,9 84 218 3,5
  Задължения към банки 132 387 4,4 92 111 3,9
  Задължения към свързани лица и фирми 1 482 754 48,9 1 102 833 46,1
  Търговски задължения 47 247 1,6 41 962 1,8
  Други задължения 201 306 6,6 173 966 7,3
  Общо финансиране 3 032 800 100 2 390 815 100

Oпитът на EOS на пазара на необслужвани кредити се изплати още веднъж през 2022/23 г. Групата направи няколко инвестиции в големи портфейли. Някои акценти:

Испания

EOS закупи от Caixabank портфейл от необслужвани кредити с номинална стойност от 753 милиона евро – един от най-големите в историята на EOS Испания.

милиона евро

753

Франция

През 2022 г. EOS Франция завърши покупката на обезпечен портфейл от около 4000 вземания на стойност 235 милиона евро (номинална стойност) от водеща банка. Това беше най-голямата единична инвестиция без съинвеститор в историята на EOS Франция и първата в сътрудничество с банката.

милиона евро

235

Източна Европа

Със съвместен инвестиционен фонд EOS и дъщерното дружество на Световната банка International Finance Corporation (IFC) укрепиха икономиката в Хърватия, Сърбия, Румъния и Босна и Херцеговина. Заедно IFC и EOS ще инвестират 150 милиона щатски долара в тези страни в продължение на три години за закупуване на необслужвани дългове, обезпечени с недвижими имоти, и по този начин ще помогнат на малките и средни компании да увеличат своята ликвидност.

милиона щатски долара

150

Германия

EOS Deutschland B2C закупи чуждестранни вземания на стойност 30 милиона евро (номинална стойност) от водеща голяма немска банка.

милиона евро

30

Гърция

След дълъг период от време EOS в Гърция успя да направи значителна инвестиция в необезпечен портфейл с номинална стойност от около 800 млн. евро.

милиона евро

800

Португалия

През лятото на 2022 г., само седмици след откриването на дружеството, EOS Португалия закупи два комбинирани портфейла с необезпечени кредити, наред с други продукти, от водеща международна банка. Портфейлите съдържаха необезпечени и обезпечени вземания с номинална стойност над 144 милиона евро.

милиона евро

144

Инвестиции в изкупуване на дългове и недвижими имоти през 2022/23 г.

в милиона евро
EOS Груп значително увеличи обема на инвестициите си от 668,6 милиона евро на 1,2 милиарда евро. Увеличението е свързано с покупки на необезпечени и обезпечени дългове. В Западна Европа групата увеличи повече от четири пъти обема на инвестициите си до общо 612,4 млн. евро. Премахването на ограниченията, свързани с пандемията от предходните години, се отрази положително на западноевропейския пазар. Например обемът на трансакциите на банките-продавачи се върна към нормалното. С общо 392,6 милиона евро, в Източна Европа EOS продължи високия темп на инвестиции от предходната година, до голяма степен благодарение на покупки на големи портфейли в Гърция, Полша, Хърватия и Босна. Въпреки че пазарът в Германия остава предизвикателен с висок конкурентен натиск, EOS удвои инвестициите си в сравнение с предходната година.

По счетоводни причини таблиците и текстът може да съдържат разлики при закръгляване
Общо
1216,5
Източна Европа
392,6
Западна Европа
612,4
Германия
208,3
Централно управление
3,1

Необезпечени

706,5
Източна Европа
200,5
Западна Европа
347,4
Германия
155,5
Централно управление
3,1

Обезпечени / Недвижими имоти

510,0
Източна Европа
192,1
Западна Европа
265,0
Германия
52,8

Изкупени вземания през 2022/23 г.

в милиона евро
Балансовата стойност на портфейлите, отчетена към края на финансовата година, е 2,7 милиарда евро. Сумата представлява увеличение от 34% или около 680 милиона евро в сравнение с предходната година. Увеличението на стойността е резултат от големите инвестиции на EOS Груп през фискалната 2022/23 г. Докато портфейлът от необезпечени вземания все още беше два пъти по-висок от стойността на обезпечените портфейли и недвижимите имоти през предходната фискална година, съотношението между двете се изравни в хода на изминалата фискална година. Компаниите в Западна Европа регистрират най-високата балансова стойност на портфейла в цялата група, следвани плътно от Източна Европа и Германия.

По счетоводни причини таблиците и текстът може да съдържат разлики при закръгляване.
Общо
2670,1
Източна Европа
934,4
Западна Европа
1028,2
Германия
640,8
Централно управление
66,8

Необезпечени

1660,1
Източна Европа
500,7
Западна Европа
663,9
Германия
428,7
Централно управление
66,8

Обезпечени / Недвижими имоти

1010,0
Източна Европа
433,7
Западна Европа
364,2
Германия
212,1
03

Нашата отговорност

Тази глава от нашия първи комбиниран годишен доклад и доклад за устойчивостта показва как действаме устойчиво и отговорно. 
Our responsibility 2022/23

Предговор от нашия главен изпълнителен директор

Ден след ден работим, за да променим нещата към по-добро. Ние сме успешни в бизнеса, защото приемаме промяната и поемаме отговорност за всичко, което правим. Променяме нещата към по-добро за нашите клиенти и служители, но също така и за потребителите, нашата индустрия и обществото. 

Ключови теми за корпоративната отговорност (CR) чрез провеждане на първи анализ на съществеността. Тази година за първи път този раздел от нашия комбиниран годишен доклад и доклад за устойчивост се основава на стандартите на Глобалната инициатива по отчетност (Global Reporting Initiative, GRI) и Целите на ООН (UN) за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals, SDGs). Отчитането на нашите дейности в контекста на тези стандарти и цели прави нашия принос още по-прозрачен. 

Като доставчик на финансови услуги ние считаме устойчивостта за нещо повече от опазване на околната среда. Нашите специални грижи са разделени в четири области на действие в рамките на нашата стратегия за CR. В този раздел обясняваме как отговаряме на стандартите в областта на Responsible Collection, Joint Progress, Environmental Protection и Financial Sustainability. Тези четири области на действие също структурират този раздел.

Благодаря на всички колеги, които ежедневно допринасят за превръщането на EOS в икономически успешен бизнес с твърд ангажимент за устойчивост. Винаги се стараем да станем малко по-добри.

Марвин Рамке, председател на Борда на директорите

GRI 2-22

Управлението на вземанията означава поемане на отговорност

Нашата отговорност се разгръща в много различни области. Като международен доставчик на финансови услуги ние се фокусираме върху социалната отговорност и корпоративното управление. Искаме да променим нещата към по-добро. Работейки за постигане на нашата цел, ние дефинирахме четири области на действие в нашата стратегия за CR:
icon red collaboration

Responsible Collection

EOS означава уважително и честно отношение към потребителите и ориентирано към взаимноизгодни устойчиви решения за освобождаване от дългове.
Научете повече
icon red networking

Joint Progress

Поемаме социална отговорност в рамките на EOS Груп, като насърчаваме овластяването, многообразието и приобщаването, а в обществото чрез нашите образователни инициативи.
Научете повече
icon red charge to claim

Financial Sustainability

EOS се застъпва за силни, обвързващи индустриални стандарти и насоки за отговорност. Прилагаме строги критерии, когато оценяваме портфейлите и правим други инвестиции.
Научете повече
icon red website

Environmental Protection

Като значима част от Otto Груп EOS подкрепя стратегията на групата за опазване на климата, която преследва целта на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C. Заедно работим по прилагането на целеви мерки.
Научете повече

Съществеността е отправната точка на нашата стратегия за устойчивост

В сътрудничество с вътрешни и външни експерти EOS доразви своята стратегия за CR и създаде матрица на съществеността през 2022 г. Матрицата по-долу показва ключовите теми за устойчивост от корпоративната гледна точка на EOS (x) и от гледна точка на нашите външни заинтересовани страни (y). Тя представлява основата за бъдещата посока на стратегията за устойчивост на EOS.
 • В раздела за устойчивост на нашия комбиниран годишен доклад и доклад за устойчивостта ние разказваме на заинтересованите страни за нашите най-важни екологични, социални и управленски дейности през фискалната 2022/23 година. Докладът включва областите на действие и най-важните теми, идентифицирани в първия анализ на съществеността, извършен от EOS Holding GmbH със седалище в Хамбург. Докладът за устойчивост обхваща цялата EOS Груп* за периода от 1 март 2022 г. до 28 февруари 2023 г.** и се позовава на стандартите на Глобалната инициатива по отчетност (Global Reporting Initiative, GRI). GRI 2-1, 2-2, 2-3

  *Освен ако не е посочено друго.
  **С изключение на данни от немско дъщерно дружество и данни за човешки ресурси от френските компании на EOS.
 • Responsible Collection 

  • Етично събиране на вземания чрез справедливо отношение към клиентите
  • Трансформация и иновации, водени от технологиите
  • Съвместно развитие
  Joint Progress 

  • Обществено въздействие чрез финансова грамотност
  • Многообразие, равенство и приобщаване
  • Привличане, развитие и задържане на таланти
  • Ангажираност и участие на местната общност
  • Удовлетворение и благополучие на служителите
  • Финансова устойчивост
  Financial Sustainability 

  • Дигитална отговорност и киберсигурност
  • Бизнес етика и спазване на защитните мерки
  • Отговорно придобиване на портфейли и партньорства
  • Укрепване на ликвидността на клиентите
  • Надеждни отношения с акционерите
  • Лидерство в индустрията и най-добри практики
  • Опазване на околната среда
  Environmental Protection

  • Намаляване на отпечатъка върху околната среда
  GRI 3-2
 • Дефиницията на нашите ключови теми

  За да създадем рамка за нашето отчитане на устойчивостта, ние идентифицирахме проблемите на устойчивостта в нашия първи анализ на съществеността, които са най-важни (т.е. „съществени“) за EOS. След това съставихме дълъг списък от потенциални ключови теми от статуквото и сравнителни анализи и включихме съответните международни стандарти, правила и насоки за отчитане (напр. GRI, DNK, SDGs, SASB, UNGC, ESRS*). На семинар с вътрешни и външни експерти стеснихме, обобщихме и приоритизирахме нашите ключови теми. Оценихме ги по отношение на уместността за нашите външни заинтересовани страни (Y) и за EOS (X). При оценката на съществените проблеми за EOS взехме предвид перспективата отвътре навън и отвън навътре, известна още като „двойна същественост“. Това е как тенденциите в индустрията или факторите на CR влияят върху вземането на решения от компанията и как компанията влияе на обществото и околната среда. Това е известно като „двойна същественост“. GRI 2-29, 3-1

  *При съставянето на дългия списък използвахме версията на стандартите ESRS от април 2022 г.
 • EOS Груп се присъедини към Глобалния договор на ООН (UN Global Compact), най-големият пакт за корпоративна отговорност в света, през 2021 г. Като член ние поемаме ангажимента си към 10-те принципа на договора относно правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията.

  Всеки нов член първо трябва да изведе собствените си цели от 10-те принципа. Направихме това през изминалата година, като идентифицирахме целите си от 17-те цели за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals, SDGs) на ООН, за които можем да дадем най-ефективен принос. SDGs, които избрахме, заедно със свързаните с тях ключови цифри и цели са важни показатели в нашата стратегия за корпоративна отговорност. Както се изисква от договора, ние ще докладваме за нашия напредък веднъж годишно в нашето „Съобщение за напредъка“ („Communication on Progress“ (COP)). GRI 2-23

  Съсредоточили сме се върху следните ЦУР (SDGs):
  Icon SDG goal 17: partnerships for the goals Icon SDG goal 17: partnerships for the goals
  Partnership for the Goals
  Научете повече
  Части от отделни инициативи и мерки допринасят и за други ЦУР (SDGs)  и ще бъдат включени в нашите доклади, когато е уместно.
collaborationcollaboration

Responsible Collection

EOS означава уважително и честно отношение към потребителите и ориентирано към взаимноизгодни устойчиви решения за освобождаване от дългове.
Добра работа и икономически растежДобра работа и икономически растеж Намаляване на неравенствотоНамаляване на неравенството

Етично събиране чрез справедливо отношение към клиентите

(Ethical Collections by Treating Customers Fairly)

EOS означава справедливо изплащане на дългове за потребителите. В съответствие с нашето твърдение „Changing finances for the better“, ние подкрепяме просрочилите клиенти да се освободят от дълговете. Разработваме справедливи погасителни планове, които са икономически осъществими за всички участници, и намираме решения за потребители, чиито лични обстоятелства представляват специални предизвикателства.  

Уважителното общуване е ключът към нашия подход. Това лято ще въведем международна политика за цялата група, която стандартизира нашето уважително и етично отношение към неизправните клиенти. Политиката ни задължава да използваме лесен за разбиране език, да говорим тактично и да поемаме отговорност за думите и действията си.  

С технологичните иновации ние опростяваме процеса на плащане за потребителите. Предоставяме портали за услуги и чатботове, които позволяват на потребителите да управляват своите плащания самостоятелно, без да се налага да се свързват директно с нас. Въпреки това потребителите, които предпочитат личен контакт, могат да се обърнат към нашия квалифициран персонал за подходящи опции за погасяване на дългове. За да подобрим допълнително потребителското изживяване, ние предлагаме на потребителите техните лично предпочитани методи на плащане и непрекъснато подобряваме нашите услуги въз основа на обратна връзка, която се събира чрез анкети, например. 

Справедливо събиране на вземания в цифри

обработени успешно от EOS през фискалната 2022/23 г., помогнаха на неизправните клиенти.

милиона и повече случая,

0
вече използват софтуера за събиране на дългове EOS Kollecto+. Този инструмент предлага на потребителите напълно дигитално изживяване при намирането на решение за техните дългове. Още пет държави планират да ги последват в близко бъдеще.

EOS държави

8
дигитални точки за контакт бяха създадени в цялата група през фискалната 2022/23 г. в сравнение с предходната финансова година.

процента повече

38
от неизправните клиенти са успели да управляват дълговете си самостоятелно чрез портали за онлайн услуги през отчетния период. Дванадесет портала за интелигентни услуги и три чатбота са на разположение в цялата група, за да обработват техните заявки денонощно.

процента

61
повече погасителни планове са генерирани чрез дигитални канали през отчетния период в сравнение с предходната финансова година.  

процента

83
общо се предлагат от EOS, за да отговарят на възможно най-много потребители. Apple Pay и PayPal са само две от опциите.

метода на плащане

9
дадоха обратна връзка на EOS в Германия през първите два месеца от проучването, което помогна на компанията да направи дълготрайни подобрения на услугите.

потребители

1.000

Справедливо събиране на дългове

EOS се застъпва за уважителното отношение към потребителите и използва нови технологии, подпомагащи този процес.
 A graphic shows several people communicating with each other through email, conversations, and letters.

Трансформация и иновации, водени от технологиите

(Tech-driven Transformation & Innovation)

Технологичният прогрес, важен задвижващ механизъм за EOS, ни подготвя за бъдещето. Използваме анализи на данни и изкуствен интелект, за да променим към по-добро финансите на партньори и просрочили клиенти. Персонализираните погасителни планове и интелигентните чатботове помагат в този процес. Нашата цел е да предложим на клиентите и потребителите в цялата група напълно дигитален процес, съобразен с техните нужди.

През 2022 г. Data & Analytics Hub (DAH) се реорганизира. Той обединява националната и международната аналитична компетентност на EOS. „В Data & Analytics Hub нашите колеги свързват данни и AI поддръжка, за да създават препоръки или решения“, казва директорът на DAH Якоб Шпицер. Неизправните клиенти биват стимулирани, например, като се подходи към тях по начин, който е най-подходящ лично за тях. За да могат да се правят анализи в още по-голям мащаб в облака, каналите за данни, които свързват софтуера за събиране на дългове Kollecto+ към Hub, се разширяват. Научете още за Kollecto+ тук
groupgroup

Joint Progress

Поемаме социална отговорност в рамките на EOS Груп, като насърчаваме овластяването, многообразието и приобщаването, а в обществото чрез нашите собствени образователни инициативи.
Добро здраве и благополучиеДобро здраве и благополучие Качествено образованиеКачествено образование ПоловетеПоловете Намаляване на неравенствотоНамаляване на неравенството

Социално въздействие чрез финансова грамотност

(Social Impact through Financial Literacy)

Нашата цел е да засилим финансовата грамотност в обществото като начин за противодействие на свръхзадлъжнялостта.

Проучването „Европейци във финансово затруднение?“ EOS Consumer Study 2023 ясно показва, че младите хора на възраст между 18 и 34 години биха искали да получат повече финансово образование и инструкции как да боравят правилно с парите. Почти всеки десети в тази възрастова група е убеден, че липсата на финансови познания е една от причините хората да поемат нов дълг.

Като начин за обучение на бъдещите поколения относно финансите, през 2019 г. стартира фондацията за финансова грамотност (finlit foundation) от членове на екипа на EOS Груп. Организацията с нестопанска цел показва на децата и юношите как да боравят правилно с парите и по този начин им помага да избегнат прекомерна задлъжнялост. ManoMoneta, първата образователна инициатива на finlit, насочена към деца на възраст от 9 до 13 години, вече е активна в училища в няколко европейски страни. „OhMoney“, втора инициатива, стартирана наскоро в Германия, е насочена към юноши между 13 и 17 години. Идеята е да се предостави на учениците и техните учители креативно, увлекателно съдържание по финансови теми, свързани с ежедневието им, и да се насочат учениците по пътя им към финансова независимост.

В същото време напр. EOS в Румъния, Словения и Хърватия се включиха активно в други инициативи за юноши и възрастни, които включват предлагане на курсове в училищата, обучителни видеоклипове и участие в Зимното финансово училище за тийнейджъри. GRI 413-1
EOS Груп получи немската награда за проекти за устойчивост за фондацията finlit. В категорията „Инициатива с нестопанска цел“ журито отличи ангажимента за предотвратяване на частната свръхзадлъжнялост чрез обучение по финансова грамотност.
Financial education for children: A schoolgirl looks at her budget.

Нашето финансово обучение в цифри

реализираха инициативи за финансово обучение на деца и възрастни. 

GRI 413-1

национални дъщерни дружества на EOS

0
са се научили как да боравят с пари с ManoMoneta от 2020 г. насам.

деца

87.000
получиха достъп до финансово образование от finlit чрез ManoMoneta само през финансовата 2022/23 година.

деца

32.828
са използвали ManoMoneta в своите класни стаи от стартирането му.

училища

1.400

Насърчаване на финансовата компетентност и избягване на дългове

Пропуските в знанията за боравене с пари могат да ускорят пътя към прекомерен личен дълг. Ето защо EOS подкрепя инициативи за финансово образование, особено за млади хора.
Financial literacy: Learning at an early age about how to handle money properly can protect people from excessive debt later on.

Многообразие, равенство и приобщаване

(Diversity, Equality & Inclusion)

Като международна група EOS насърчава многообразието в своите редици. Затова сме доволни, когато служителите създават и се включват активно в общности. В Съвета за многообразие и приобщаване (Diversity & Inclusion Board) имаме структурна рамка за координиране на инициативи и предоставяне на стратегическа насока за многообразието.

Смятаме, че е важно да предаваме знания за многообразието и приобщаването. През април 2023 г. стартирахме „Разрушаване на бариери и несъзнателни пристрастия: Обучителна пътека за многообразие и приобщаване” ("Breaking Down Barriers & Unconscious Biases – A learning path on Diversity & Inclusion“) за EOS Груп в онлайн платформата Masterplan. Тя съдържа видеоклипове, с помощта на които да предаде на служителите значението на многообразието и приобщаването на работното място и да им помогне да разработят стратегии за интегрираща, приветлива и успешна работна среда. Курсът е отворен за всички служители и е задължителен за мениджъри и служители по човешки ресурси. Семинарите скоро ще бъдат добавени към онлайн офертата.

По-голямо приобщаване чрез Ръководството за трансидентичност

Общността Queer@EOS публикува Ръководство за трансидентичност в сътрудничество с куиър мрежата на Otto MORE*. Предлага подкрепа на служителите по време и след прехода. Например, транс колеги могат да променят името си в EOS Груп с малко усилия. Ръководството служи като източник на информация за колеги и мениджъри, които търсят отговори на въпроси пo темата.

Равенство между половете в EOS

от всички служители в EOS са жени. (Забележка: Пол, посочен от служителите)

GRI 2-7, 405-1

процента

0
е делът на жените на ръководни позиции в EOS Груп. (Забележка: Пол, посочен от служителите)

GRI 2-7, 405-1

процента

52
от жените служители работят на пълен работен ден в EOS. За мъжете е 91%. (Забележка: Пол, посочен от служителите)

GRI 2-7, 405-1

процента

80

Привличане на таланти: развитие и задържане

(Talent Attraction: Development and Retention)

Искаме да се позиционираме като атрактивен работодател, да задържим ангажираните служители в дългосрочен план и да им предложим възможности за растеж. За тази цел EOS Груп стартира множество инициативи. Един пример е международната програма за управление на таланти NXT, в която участват 92 талантливи служители от 17 страни, получават целева подкрепа и работят в мрежа в рамките на групата.

EOS е особено заинтересована от овластяването на служителите и създаването на положителна и съвместна работна среда за тях. Платформата за обучение Masterplan за цялата група дава на служителите достъп до голям избор от обучителни материали, от които те могат да подбират според личните си нужди. Колегите имат удобен достъп до всички предложения от домашните офиси и могат да учат самостоятелно навсякъде. GRI 404-2

Овластяването в цифри

средно е преминал всеки служител на EOS през финансовата 2022/23 година. Това е увеличение от близо 22% спрямо предходната година и повече от 50% спрямо фискалната 2020/21 година.

GRI 404-1

часа обучение за усъвършенстване

0
на EOS са се регистрирали в платформата за обучение Masterplan от януари 2022 г. GRI 404-2

служители

3.000

Набиране на таланти, задържане на таланти

Овластяването гарантира растеж: EOS стартира множество програми, които предлагат на служителите възможност за професионално и лично израстване.
A man and a woman having a relaxed-looking conversation, as a symbolic image of a corporate culture where employees have autonomy.
validationvalidation

Financial Sustainability

EOS се застъпва за силни, обвързващи индустриални стандарти и насоки за отговорност. Прилагаме строги критерии, когато оценяваме портфейлите и правим други инвестиции.
Добра работа и икономически растежДобра работа и икономически растеж Мир, справедливост и силни институцииМир, справедливост и силни институции Партньорства за целитеПартньорства за целите

Дигитална отговорност и киберсигурност

(Digital Responsibility & Cyber Security)

Използването на данни е от основно значение за бизнеса на EOS Груп. Ние боравим с данните отговорно и непрекъснато подобряваме нашите процеси и системи, за да ги защитим. Около 90 служители в цялата група работят в областта на защитата на данните и информационната сигурност.

Инструментите за наблюдение ни позволяват да откриваме атаки на ранен етап и да ги спираме. В момента се създава още по-обширна международна система за защита като част от новата програма „Iron EOS“, в която експерти и инструменти гарантират безопасността на всички дъщерни дружества. „Iron EOS” ще ни постави в състояние да реагираме бързо в цялата група“, казва Гунар Войтак, директор по информационна сигурност.

Сигурност на данните в цифри

вече са получили сертификати за информационна сигурност (ISO 27001). В няколко други компании са започнати проекти за внедряване. ISO 27001 е международно признат стандарт за информационна сигурност. Освен това всички компании на EOS също се придържат към насоките на компанията майка, Otto Group. Те са в съответствие с ISO 27001.

компании на EOS

0
(критични и високи) бяха разпознати и коригирани от инструментите за наблюдение на EOS през фискалната 2022/23 г. Те ни помогнаха да реагираме бързо на заплахи.

атаки

600
в EOS се занимават със защита на данните и информационна сигурност в цялата група.

служители

90
по жалба на длъжници са постъпили от надзорните органи по защита на данните. Установено е, че всички те са неоснователни.

GRI 418-1

молби

82

Как EOS защитава данните срещу кибератаки

Защитата на данните и информационната сигурност са основен приоритет за EOS. Компанията издига своята киберустойчивост на друго ниво с нова система за цялата група.
Cybersecurity is a top priority for EOS. To achieve this the company is setting up an international protective shield.

Бизнес етика и спазване на защитните мерки

(Business Ethics & Safeguard Compliance)

EOS Груп се застъпва за силни, обвързващи индустриални стандарти и отговорни насоки за индустрията за събиране на дългове. За да помогнем за дефинирането на тези стандарти, ние участваме активно в няколко европейски асоциации за събиране на вземания и в множество инициативи. GRI 2-28 

За да подчертаем, че приемаме нашата корпоративна отговорност сериозно, ние се присъединихме към Глобалния договор на ООН (UN Global Compact), който насърчава компаниите по целия свят да следват и подкрепят устойчиви и отговорни бизнес практики. Като член ние подкрепяме 10-те принципа на ООН относно човешките права, труда, антикорупцията и околната среда. GRI 2-23

За да противодейства на нарушения или нежелано развитие, EOS Груп управлява платформа, която предлага на лицата, подаващи сигнали за нередности, защитено пространство и е интегрирана в механизма на Otto Груп. Тук служители, както доставчици или клиенти могат да докладват за несъответствия в EOS и Otto Груп. Платформата ни помага да правим подобрения и да избягваме възможността за грешки. GRI 2-25, 2-26
icon black download

Нашият Етичен кодекс (Code of Conduct): Ясни правила за коректност един към друг

С нашия Етичен кодекс (Code of Conduct) въвеждаме задължителни правила за нашите ежедневни действия. Дефинираните принципи за отговорно бизнес поведение са надежден пътеводител за нашите служители, клиенти и партньори и са достъпни за всички в уебсайтовете на компаниите на EOS. Етичният кодекс (Code of Conduct) се развива непрекъснато. Специален е, защото е близо до тези, за които е създаден. От лятото на 2023 г. ще предложим на служителите учебни модули, които обхващат по-задълбочено Етичния кодекс (Code of Conduct). GRI 2-23, 2-24

Съответствието в цифри

включват EOS сред своите членове. Искаме да участваме във формирането на посоката на индустрията.

GRI 2-28

асоциации

0
бяха докладвани чрез платформата за сигнализиране на несъответствия на EOS.

GRI 2-25

Тъй като нито една от жалбите не се оказа основателна, не бяха необходими контрамерки.

GRI 2-26

нарушения

5
имат достъп до Етичния кодекс (Code of Conduct) на Групата.

GRI 205-2

процента от всички служители на EOS

100
са възникнали в EOS през последната фискална година.

GRI 205-3

потвърдени случая на корупция

0
са оценени за рискове, свързани с корупция.

GRI 205-1

процента от нашите дейности в EOS

100

Отговорно придобиване на портфейли и партньорства

(Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships)

Бизнесът с необслужвани вземания изисква голяма степен на отговорност. Ето защо EOS прилага строги, дефинирани критерии при вземането на решения за съвместна работа с партньори и клиенти.

Такъв пример е нашето сътрудничество с дъщерното дружество на Световната банка International Finance Corporation (IFC), най-голямата световна банка за развитие. В рамките на три години, съвместно с банката, EOS ще инвестира повече от 100 милиона евро в необслужвани кредити и недвижими имоти в Източна Европа в съответствие със стандартите ESG (Environmental, Social and Governance).

Освен това ние се уверяваме, че ценообразуването ни е устойчиво и отговаря на бизнес съображенията и етичните стандарти на всички страни. Като част от Otto Груп, ние се фокусираме върху дългосрочния план и внимателно оценяваме всички рискове.

Избираме нашите бизнес партньори според определени критерии.

Като стандартна практика проверяваме практиките на нашите партньори във връзка с човешки права, пране на пари, корупция и други престъпни деяния. Също така се уверяваме, че те съблюдават всички наказателни мерки. Освен това, ние не работим с компании, чиято дейност включва порнография или проституция, онлайн хазарт, измами с абонаменти или неблагонадеждно микрокредитиране.

За да гарантира честни отношения с доставчици, EOS в момента работи върху Етичен кодекс за доставчици на услуги, който съдържа SDG и разпоредби от Закона за надлежна проверка на веригата на доставки. GRI 2-23 

Ние се ръководим от високи стандарти в собствените си действия и очакваме нашите партньори в международния бизнес също да ги спазват. За тази цел предлагаме обучение в началото на нашето сътрудничество и посещаваме нашите партньори на място по време на процеса на адаптиране, за да добием ясна представа за техните дейности.
groupgroup

Environmental Protection

Като значима част от Otto Груп EOS подкрепя стратегията на групата за опазване на климата, която преследва целта на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C. Заедно работим по прилагането на целеви мерки.
Действия в областта на климатаДействия в областта на климата

Намалване на отпечатъка върху околната среда

(Reduction of Environmental Footprint) 

Научнообоснована цел

Заедно с Otto Груп, EOS работи за намаляване на емисиите до нула в дългосрочен план. В момента Otto Груп разработва научнообоснована цел за климата (Science Based Target Initiative, SBTi). Съвместната стратегия за опазване на климата е да се съобрази напълно с целта от 1,5 градуса по целзий на Парижкото споразумение. Нашата първоначална цел за климатична неутралност в нашите собствени основни процеси до 2030 г. се разглежда при разработването на стратегията и ще бъде част от бъдещата SBT. 

Проекти за околната среда

В сътрудничество с доставчика atmosfair, EOS компенсира своите въглеродни емисии, произтичащи от бизнес пътувания от 2021 г. насам. Така EOS подкрепя проекта за опазване на климата „Малки инсталации за биогаз в Непал“, който снабдява домакинствата в селските райони на Непал с екологична енергия. Проектът е одобрен от Механизма за чисто развитие („Clean Development Mechanism“, CDM) на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC) и от Златния стандарт за глобалните цели на („Gold Standard for the Global Goals“) Swiss Gold Standard Foundation.

Като принос към опазването на климата EOS засади дървета през 2022 г. В кампания, обхващаща цялата група, служителите бяха помолени да докладват за личния си ангажимент за устойчивост. EOS Груп им благодари, като засади 500 дървета от местни видове заедно с Bergwaldprojekt e.V. За следващата фискална година се планира още една кампания за засаждане на дървета.

В собствената си инициатива „Plantons des arbres“ EOS Франция засажда дървета на всеки три месеца. По едно дърво се засажда за всеки новоназначен през тримесечието и по едно за всяка годишнина на служители. Миналата година EOS Франция засади повече от 200 дървета.

 • Как интегрираме устойчивостта в нашата компания

  Устойчивостта е основен приоритет за EOS. Поставихме си за цел интегриране на управлението на устойчивостта и прилагане на свързани мерки в цялата компания. Нашият главен изпълнителен директор носи цялостна отговорност за всички въпроси, свързани с устойчивостта в EOS Груп. Отделът за корпоративно развитие (Corporate Development, CD) поема оперативната отговорност за изпълнението. На всеки шест месеца отговорник CD докладва на Борда за всички дейности, свързани с устойчивостта, и напредъка към нашите цели.

  Екипът на CD функционира като интерфейс в рамките на компанията и работи в тясно сътрудничество с много отдели и локални дъщерни дружества. Техните съвместни усилия генерираха първия анализ на съществеността, който използваме като рамка за нашата стратегия за устойчивост. С нашата цел да ставаме по-добри всеки ден, ние непрекъснато разработваме стратегически значими ключови показатели за ефективност, инициативи и мерки, които след това се одобряват от нашия Борд. GRI 2-12, 2-13, 2-17
 • GRI Content Index Sustainability Report 2022/23

  Доклад за ползване
  EOS докладва информацията, цитирана в този индекс на съдържание на GRI за периода от 1 март 2022 г. до 28 февруари 2023 г., с позоваване на стандартите на GRI.

  Използван GRI 1
  GRI 1: Foundation 2021
 • GRI Content
  2-1 Organizational details EOS Holding GmbH is a 100% subsidiary of the Otto GmbH & Co. KG with headquarters in Hamburg, Germany.

  More information: About this section
  More information: Details on the fiscal year
  2-2 Entities included in the organization’s sustainability reporting Please see: About this section
  2-3 Reporting period, frequency and contact point The combined Annual Report & Sustainability Report of the EOS Group covers the fiscal year 2022/23 from 1 March 2022 to 28 February 2023 and will be published annually from now on. The report was published in July 2023.

  More information: About this section
  More information: Changing finances for the better

  For contact details please see our Corporate Responsibility section on our company website
  2-6 Activities, value chain and other business relationships Please see: Changing finances for the better
  2-7 Employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  The figures are presented in headcount and compiled as of the end of the business year (28 February) unless otherwise stated.
  2-8 Workers who are not employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  Common types of work performed by these workers include administrative tasks, IT support and marketing services.

  The figure is presented in headcount and compiled as of the end of the business year (28 February).
  2-9 Governance structures and composition Please see: Interview with the EOS Board
  2-12 Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts More information: Our sustainability management
  2-13 Delegation of responsibility for managing impacts  More information: Our sustainability management
  2-14 Role of the highest governance body in sustainability reporting The Board of Directors has reviewed and approved the information in this report, including the material issues discovered in the materiality assessment.
  2-15 Conflicts of interest The issue of conflicts of interests is addressed in the Code of Conduct, which is publicly available on the company website and within this report.

  More information: Our Code of Conduct
  2-17 Collective knowledge of the highest governance body Please see: Our sustainability management
  2-22 Statement on sustainability development strategy Please see: Foreword from our CEO
  2-23 Policy commitments At EOS we have multiple policies regarding responsible business conduct, including our Code of Conduct and our policy regarding Ethical Debtor Management, all of which are approved by our board of directors. EOS is a signatory to the UN Global Compact (UNGC). We follow the framework for implementation to monitor and enforce universal principles in the areas of human rights, labor, the environment, and anti-corruption as laid out in our public Code of Conduct. Our conduct is based on integrity and compliance with laws, regulations and the Universal Declaration of Human Rights. In following the tradition of our parent company, the Otto Group, we are committed to take action against any kind of human rights violations. This includes our self-imposed requirement to work only with partners and clients who pass our business partner checks and in places with no indications of human rights violations. Furthermore, we are committed to fair treatment of our stakeholders, especially defaulted payers.

  In addition, please see: Our Code of Conduct: Clear rules for fairness toward one other 
  and Global responsibility: The UN Global Compact as well as Business Ethics & Safeguard Compliance and Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships
  2-24 Embedding policy commitments In order to ensure coordinated and targeted action within the EOS Group, we have issued guidelines for all employees. The guidelines contain binding framework requirements for a defined scope. They are based on applicable laws, corporate principles and strategic objectives.

  Group-wide guidelines are drawn up by departments with functional responsibility. Adherence to the guidelines and group requirements is monitored by the Compliance Department. Each group guideline must be approved and signed by the EOS Board. In addition, acknowledgement of all managing directors within the EOS Group must be obtained and documented. The group-wide compliance network communicates the policy throughout the organization and provides training on its application.

  The group-wide guidelines of our parent company Otto Group also apply to the EOS Group. These guidelines are directly applicable and require only acknowledgement of the managing directors before they are communicated to the organization.

  Please refer to Our Code of Conduct: Clear rules for fairness toward one other
  2-25 Processes to remediate negative impacts We at EOS have formulated a clear commitment in the Code of Conduct to ensure compliance and to address all grievances we receive through numerous channels, including our own group-wide whistleblowing hotline. We continuously work on the remediation of negative impacts by taking action wherever necessary. Therefore, we have development a structured process to handle grievances and any report received.  
  We take confidentiality seriously by treating the reports received and the identity of persons providing information with the highest discretion. In every case, we document the correct processing of all reports received.
  Our whistleblowing portal is publicly available through every local company website. When submitting a report, the whistleblower can decide whether to provide their clear name and whether the report should be submitted to EOS and the Otto Group jointly or to the Otto Group only.
  The whistleblower is able to set-up a PostBox on the platform so we can provide prompt feedback and interact with the person while ensuring anonymity. If no PostBox is set up, no feedback and inquiry can be made directly. 
  After receiving the report, we apply clear criteria (severity, complexity, functional level) and determine the compliance relevance on a case-by-case basis. Further, we decide whether a report can be processed by the local compliance organization and whether local clarification work must be carried out directly by the central compliance organization.
  We ensure that compliant-relevant issues are handled carefully and result in the implementation of remediation plans as needed. In the case of serious allegations, an ad-hoc report is sent to the CEO and the EOS Group management member responsible for the national company and to the Otto Group. In the case of minor offenses, the cases are handled by the Compliance Organization. The Executive Board is informed as part of the consolidated regular reporting.

  In addition, please see Business Ethics & Safeguard Compliance
  2-26 Mechanisms for seeking advice and raising concerns It is in the interest of all of us to safeguard the reputation of EOS and to prevent compliance issues from arising. Therefore, we are committed to fair and responsible business conduct and have formulated overarching guidelines in our Code of Conduct. To ensure that individuals are able to raise concerns about our business conduct, we have published the access to our whistleblowing system on every company website and encourage not only employees, but also business partners and customers to report any violations of our business conduct. 
  We take reports about violations of compliance and business conduct seriously, investigate them and take appropriate measures - also beyond our company. Only if we know about infringements can we act to prevent future risks and to ensure the compliance with our standards. 
  Furthermore, we enable our business partners to implement our organizational policies and practices for responsible business conduct by publishing the Code of Conduct on our company website and providing additional guidance. By establishing business relations with EOS, our suppliers commit themselves to compliance with laws and our standards.

  In addition, please refer to Business Ethics & Safeguard Compliance
  2-28 Membership associations For the list of membership associations, please see the final version of the sustainability section Association work for high standards.
  2-29 Approach to stakeholder engagement Please see: Materiality analysis
  2-30 Collective bargaining agreements Share of employees covered by collective bargaining agreements as of 28 February 2022/23: 40%

  The above-mentioned figure refers to agreements between employee representatives and EOS. For all other employees, there are individual agreements with the employer.
  3-1 Process to determine material topics Please see: Materiality analysis
  3-2 List of material topics Please see: Our material topics
  201-1 Direct economic value generated and distributed Please see: The financial year at a glance
  205-1 Operations assessed for risks related to corruption 100% of EOS operations are assessed for risks related to corruption. 

  More information: Compliance in figures 
  205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 100% of employees had direct access to the Code of Conduct or Anti-Corruption policies during the reporting period 2022/23. 

  More information: Compliance in figures
  205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken Confirmed incidents of corruption: 2020/21: 0; 2021/22: 0; 2022/23: 0. 

  More information: Compliance in figures 
  401-1 New employee hires and employee turnover Please see: HR-Table in the sustainability section
  401-3 Parental leave Please see: HR-Table in the sustainability section

  Please note: The figure contains multiple entries for absences spanning more than one fiscal year.
  404-1 Average hours of training per year per employee Average hours of training per employee: 2020/21: 20.0; 2021/22: 25.5; 2022/23: 31.2.

  More information: Empowerment in figures
  404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs Please see: Empowerment in figures
  405-1 Diversity of governance bodies and employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  Please note: Gender as indicated by the employees themselves. In the reporting year, fewer than five (5) employees did not assign themselves to either of the two binary genders and therefore are not shown for data protection reasons.

  Please note: Management is defined as staff with responsibility for leading people (including call center supervisors, team leaders, line managers, etc.)
  413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs Please see: Social Impact through Financial Literacy
  418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data Requests received by data protection supervisory authorities following debtor complaints 2022/23: 82; of those substantiated: 0.

  More information: Data security in figures
PDF доклади
Към юли 2023 г. 
Отчетен период: 1 март 2022 г. до 28 февруари 2023 г. 

Disclaimer