Illustration of woman in front of computer facing a robot
  • Роботизираната автоматизация на процеси (RPA) се обучава да поема автоматизирани дигитални задачи.
  • RPA освобождава служителите от рутинни задачи
  • Служителите имат повече време за задачи, които са по-предизвикателни, креативни и сложни.
Анна Метричка много се ентусиазира, когато мисли за роботи. Защото тези технически асистенти улесняват нейната работа. Всеки месец мениджърът на проекти в EOS и нейният екип в Полша трябва да проверяват хиляди неизправни потребители в полския Национален регистър на длъжниците (KRZ). Това включва търсене на имена на уебсайта на KRZ, прехвърляне на данни към собствения софтуер на компанията (Kollecto+) и оценка на случаите. Това е трудоемка, неприятна работа, която струваше на персонала пет минути за всеки случай.

Използването на RPA демонстрира дигитално майсторство

Така беше в миналото – но вече не. От известно време тази трудоемка задача се изпълнява от „роботизирана автоматизация на процесите“ или накратко RPA. Това се отнася за софтуерни роботи, обучени да поемат бизнес процеси и автоматично да изпълняват дигитализирани задачи, подобно на AI.


Технологията RPA не само освобождава персонала на EOS от необходимостта да върши много скучна работа, но също така подобрява ефективността и качеството на дейностите по управление на вземанията на компанията в световен мащаб и предоставя впечатляващо доказателство за дигиталното влияние на компанията. Междувременно най-малко 90 RPA решения се използват в EOS Груп.
Основателят на „програмираната революция“ е Добрин Миревски, Директор Дигитализация в България. От 2019 г. екипът в България енергично преследва дигитална трансформация с помощта на RPA, започвайки с автоматизация в области като бек офис, правен отдел, информационна сигурност или счетоводство. Със своя проект „UI Path – Digitalizing EOS through Robotic Process Automation“ българският екип от разработчици спечели и състезанието „Wall of Fame“ на EOS през 2021 г. Оттогава експертите са програмирали 12 бота за седем други държави и са помогнали с установяването на вътрешен RPA експертен опит.
В Германия има 10 работещи бота, основно за задачи по преобразуване и управление като изготвяне на статистика за мениджърския екип. 20-те бота в Хърватия четат данни от PDF файлове за процеси, проверяват съдебни известия и извършват взаимни препратки със случаи на Kollecto+. В Португалия роботите също така предоставят подкрепа по правни въпроси. В Румъния 12 бота помагат при счетоводството, докато в Испания работят 13 от тези софтуерни помощници.

Подобрения в скоростта, прецизността и възвращаемостта

Основната идея е толкова проста, колкото и новаторска: премахнете роботизираните аспекти от човешкия труд. По това време Добрин обеща на екипа на EOS: „Помислете коя част от ежедневната си работна рутина мразите най-много – и ние ще намерим начин да я подобрим с помощта на RPA.“
Това означава, че роботизираните „колеги“ трябва да поемат скучните рутинни задачи, давайки на персонала повече време за по-креативни и сложни дейности, като разработване на индивидуализирани решения за потребителите. Благодарение на автоматизацията хората вече могат да се концентрират върху нещата, които са наистина важни. Решението подобрява ефективността и качеството на няколко нива:

  • Натоварването от рутинни задачи е драстично намалено.
  • Повишава скоростта и точността на обработка.
  • Сигурността и възможността за пропуски са подобрени.
  • Възможностите могат лесно да бъдат мащабирани и управлявани много по-гъвкаво.
Както Анна в Полша може да потвърди, повишаването на качеството на решенията за събиране е впечатляващо. Ботът, разработен от експертите от екипа на Добрин, за използване на регистъра на длъжниците KRZ, не само успява да провери повече дела за по-кратко време (3 на минута), но е и изключително надежден.
Portrait of a woman, called Anna Metrycka, Projekt Manager at EOS Poland

По време на десетдневна фаза на тестване постигнахме процент от 99% случаи без грешки.

Анна Метричка
Мениджър проекти в EOS Полша

Спестяване на съдебни такси

Нещо повече, софтуерният робот предоставя на служителите обобщение на наборите от данни и информацията, намерени в KRZ. След това те се записват в Excel и са достъпни за всички екипи, занимаващи се с правни стратегии. На тази основа, например, определени случаи могат да бъдат обозначени като „необещаващи“, което позволява временно спиране на правните мерки. Това спестява съдебни такси, които иначе биха били дължими за производства, които вероятно не биха довели до погасяване на задължение. Потенциалът е огромен: фазата на тестване в Полша показа, че тези видове спестявания са възможни в 35 процента от случаите, избрани за съдебен процес.
Portrait of Dobrin Mirevski, Chief Digital Officer in EOS Bulgaria

Темата за RPA също е много актуална за нашите клиенти. Представяли сме работата си на много събития в различни сектори, напр. във финансово-банковия сегмент.

Добрин Миревски
Директор Дигитализация EOS България
В България, където всичко започна през 2019 г., междувременно се използват 30 бота. Те проверяват спазването на разпоредбите, отпечатват правни документи или съхраняват кореспонденция в централизираната система за събиране на дългове. Вече не е проблемна ниша, RPA се превърна в промяна на дигиталните технологии в цялата група, предлагайки потенциал отвъд границите на EOS: „Проблемът с RPA също е много важен за нашите клиенти. Представяли сме работата си на много събития в различни сектори, напр. в сегмента финанси и банкиране“, казва Добрин. Успешната изтория току-що започна.

Ако искате да научите повече за използването на RPA в EOS, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Снимки: EOS