Changing finances for the better - EOS в България

EOS в България.
Changing finances for the better.

Свържете се с нас бързо и лесно. Ще се радваме да ви помогнем.

icon red person

За клиенти

Искате да платите дълг? Свържете се с нас, ще се радваме да ви помогнем.
Свържете се с нас
icon red building

За фирми 

Искате да продадете вземания или имате въпроси относно управлението на вземания?
Свържете се с нас 

Това беше нашата финансова година 2022/23

Фискалната 2022/23 година се характеризира с несигурност. Научете тук как EOS Груп все пак успя да постигне положителен резултат. В нашия годишен доклад и доклад за устойчивостта ще намерите всички наши ключови показатели за изпълнение и бизнес акценти и ще научите какво прави EOS Груп, за да изпълни своите ESG (екологични, социални и управленски) отговорности.
2022/2023

ЕОС Матрикс Ви напомня, че можете да заплатите Вашите задължения единствено по банков път или на касите на EasyPay – не работим с мобилни представители, които събират пари в брой.

ул. "Рачо Петков Казанджията" № 6, ет.6
Matrix Tower
1766 София
България

Телефон: +359 2 976 08 00

Компании на EOS в България.

Управление
Rayna Mitkova-Todorova, Managing Director EOS Bulgaria
Райна Миткова-Тодорова
Управител
Linkedin
Седалище

EOS Матрикс ЕООД
ул. "Рачо Петков Казанджията" № 6, ет.6
Matrix Tower
София 1766
БЪЛГАРИЯ

Телефон: +359 2 9760800
Факс: +359 2 4899468
имейл: infobg@eos-matrix.bg 

Услуги
Изкупуване на вземания

Брой служители
над 250

Ние управляваме Вашите вземания. По целия свят.

Ние се грижим за Вашето финансово бъдеще: в целия свят, без граници. Ние управляваме Вашите вземания по начин, който е подходящ за Вас и Вашите просрочили клиенти. Защото знаем, че те са Ваши бъдещи партньори. Възникването на задължения от страна на Вашите клиенти може да е вследствие на различни причини. Нашата работа е да установим какви са те и да предложим разумен начин за справяне със задълженията възможно най-бързо. Дейността по събиране и управление на дългове е много отговорна. Като лидер в бранша, ние осъзнаваме това и прилагаме най-добрите международни техники и практики в комуникацията с просрочилите клиенти. В резултат, събирането на дълговете се осъществява с уважение и разбиране към Вашите клиенти. В същото време,  Вие имате възможност да се концентрирате върху това, в което сте най-добри: Вашата основна стопанска дейност. Добре ли звучи? Свържете се с нас.

Интелигентни финансови услуги.

Two EOS colleagues having an exchange talk in a relaxed atmosphere in a meeting room

Ние насърчаваме бъдещите таланти.

Ние насърчаваме нашите служители да взимат свои собствени решения. Насърчаваме независимостта, куражът и сътрудничеството. Заедно преодоляваме ограниченията.
Покажи още

Бъдещо развитие.

Какво кара повече от 6' 000 служители по целия свят да работят всеки ден в EOS Group?
Покажи още