Top view of a stack papers and a smartphone.

Responsible collection

EOS означава уважително и честно отношение към потребителите и ориентирано към решения, устойчиво облекчаване на дългове.
Преглед на CSR

Ethical Collections by Treating Customers Fairly: Справедливи решения за устойчиво намаляване на дълга

Ние разработваме справедливи планове за плащане и индивидуални решения за потребители, които са изправени пред особени предизвикателства поради личните си обстоятелства. В резултат на това успяхме успешно да затворим пет милиона случая на дългове само през 2022/23 г.

За нас уважителното взаимодействие с неизправните потребители е от решаващо значение. Ето защо през 2023 г. въведохме политика за цялата група, която изисква от нашия персонал, наред с други неща, да използва лесен за разбиране език и да бъде тактичен. Освен това, благодарение на технологичните иновации като портали за услуги и чатботове, ние даваме възможност на потребителите да управляват своите плащания без пряк контакт. През 2022/23 г. цели 61 процента от потребителите са се възползвали от тази опция. Ние непрекъснато подобряваме тези услуги с помощта на обратна връзка, напр. от анкетни карти.
Man scanning an QR code debtor letter with mobile phone

Tech-driven Transformation & Innovation: Промяна на финансите към по-добро с технологиите

Искаме да предложим на клиентите и потребителите напълно дигитален процес за цялата група. В този контекст роботите, анализите на данни и изкуственият интелект ни помагат да адаптираме нашето предложение към техните нужди. Примери за това са индивидуални планове за плащане или подход към потребителя чрез най-подходящия за него лично канал. Ключовият момент в нашата работа е международната система за събиране Kollecto+, която осигурява ефективен процес и вече е внедрена в осем страни на EOS. 
View of a smartphone on which a chatbot is displayed.