Уважителното и справедливо отношение на EOS към клиентите - EOS в България
Top view of a stack papers and a smartphone.

Responsible collection

EOS означава уважително и честно отношение към потребителите и ориентирано към решения, устойчиво облекчаване на дългове.
Преглед на CSR

Ethical Collections by Treating Customers Fairly: Справедливи решения за устойчиво намаляване на дълга

Ние разработваме справедливи планове за плащане и индивидуални решения за потребители, които са изправени пред особени предизвикателства поради личните си обстоятелства. В резултат на това успяхме успешно да затворим пет милиона случая на дългове само през 2022/23 г.

За нас уважителното взаимодействие с неизправните потребители е от решаващо значение. Ето защо през 2023 г. въведохме политика за цялата група, която изисква от нашия персонал, наред с други неща, да използва лесен за разбиране език и да бъде тактичен. Освен това, благодарение на технологичните иновации като портали за услуги и чатботове, ние даваме възможност на потребителите да управляват своите плащания без пряк контакт. През 2022/23 г. цели 61 процента от потребителите са се възползвали от тази опция. Ние непрекъснато подобряваме тези услуги с помощта на обратна връзка, напр. от анкетни карти.
Мъж сканира QR код на писмо от EOS със своя смартфон, за да уреди своето отворено искане онлайн на портала на EOS.

Tech-driven Transformation & Innovation: Промяна на финансите към по-добро с технологиите

Искаме да предложим на клиентите и потребителите напълно дигитален процес за цялата група. В този контекст роботите, анализите на данни и изкуственият интелект ни помагат да адаптираме нашето предложение към техните нужди. Примери за това са индивидуални планове за плащане или подход към потребителя чрез най-подходящия за него лично канал. Ключовият момент в нашата работа е международната система за събиране Kollecto+, която осигурява ефективен процес и вече е внедрена в осем страни на EOS. 
View of a smartphone on which a chatbot is displayed.